Skuteczne dokrzewianie pszenicy wiosną

Dokrzewianie pszenicy, dokrzewianie pszenicy wiosną.

Wiosna to czas, w którym podejmujemy szereg ważnych decyzji dotyczących wiosennego prowadzenia uprawy pszenicy. Pierwszą czynnością jest sprawdzenie stanu jej przezimowania oraz kondycji po zimie. Natomiast po ocenie przezimowania powinniśmy policzyć obsadę roślin i sprawdzić czy nasze zboża się rozkrzewiły. Jeśli nie to powinniśmy jak najszybciej przeprowadzić zabieg dokrzewiania pszenicy wiosną. W poniższym artykule przedstawię w jaki sposób najlepiej jest dokrzewić zboża wiosną.

Kiedy dokrzewiać pszenicę?

Zanim przejdziemy do sposobów na dokrzewianie pszenicy warto jest sprawdzić liczbę roślin na jednostce powierzchni. Jest to szczególnie ważne, ponieważ często opóźniając termin siewu decydujemy się na zwiększoną normę wysiewu. Sprawia to, że często mamy już liczbę roślin na poziomie wystarczającym, aby uzyskać wysoki plon. Jednak w przypadku jak na naszym polu jest 300-400 nierozkrzewionych roślin na jednostce powierzchni powinniśmy niezwłocznie dokrzewić pszenicę.

Kolejną czynnością jest ocenienie w jakiej fazie rozwojowej mamy naszą plantację. Czy już weszła w fazę krzewienia czy być może jest jeszcze w szpilce i wymaga wcześniejszego wsparcia w celu nadrobienia opóźnień z jesieni. Najlepiej jakby nasza plantacja rozkrzewiła się już jesienią i miała 2-3 rozkrzewienia co daje przy obsadzie roślin 300-400 około 600-1200 rozkrzewień. W tym miejscu warto jest pamiętać, że rozkrzewienia jesienne są bardziej plonotwórcze i mniej podatne na redukcję w warunkach niekorzystnych od tych rozkrzewień wytworzonych wiosną. Jednak często jesteśmy zmuszeni do opóźnienia terminu siewu z powodu niekorzystnych warunków panujących w okresie jesiennym lub późnym zbiorem buraków cukrowych lub kukurydzy.

Opóźnianie terminu siewu często wiąże się, że nasze zboża wymagają dokrzewienia wiosną. W takim przypadku dobrze jest jak nasza pszenica jest w fazie 3-4 liści, czyli początku krzewienia. Wówczas możemy wesprzeć naszą pszenicę w celu intensyfikacji wytwarzania rozkrzewień i uzyskania optymalnej ich liczby.

Zobacz także artykuł o nawożeniu zbóż ozimych jesienią: https://pl.timacagro.com/jaki-nawoz-pod-zboza-ozime-jesienia-wybrac/.

Kiedy dokrzewić pszenicę Skutecznie dokrzewianie pszenicy.

Większość z nas zna przynajmniej kilka sposobów na dokrzewianie pszenicy. Od tych najbardziej znanych i stosowanych od dziesięcioleci do tych bardziej zaawansowanych i będących na rynku kilka sezonów. W tym miejscu postaramy się przedstawić kilka sposobów na dokrzewianie zbóż.

1. Dokrzewianie zbóż azotem

Pierwszą najbardziej znaną metoda dokrzewiania zbóż jest podanie wyższej dawki w odpowiedniej formie i w odpowiednim terminie azotu. Mówiąc o tym sposobie mamy na myśli przede wszystkim zastosowanie azotu szybkodziałającego czyli w formie saletrzanej. Dawka azotu powinna być odpowiednio wysoka i wynosić 50-66% planowanego zastosowania azotu w zależności od liczby planowanych dawek azotu 2 lub 3 dawki. Zobacz więcej informacji na temat nawożenia azotem: https://pl.timacagro.com/nawozenie-azotem-dlaczego-jest-tak-wazne/.

Jeżeli jesteśmy na terminie zastosowania pierwszej dawki azotu na dokrzewianie pszenicy powinniśmy zastosować ją z chwilą ruszenia wegetacji. W warunkach klimatycznych Polski przyjmuje się, że wiosenne ruszenie wegetacji zbóż ozimych – występuje, gdy średnia dobowa temperatura gleby mierzona na głębokości 10 cm wynosi minimum 2,5◦C.

2. Miedź jako stymulator krzewienia

Innym znanym sposobem na dokrzewianie pszenicy jest odpowiednie jej odżywienie głównie najważniejszym mikroelementem jakim jest miedź. Miedź jest najważniejszym mikroelementem w uprawie zbóż, który powinniśmy zastosować w fazie krzewienia. Zastosowanie tego pierwiastka wpłynie przede wszystkim na:

  • stymulowanie krzewienia pszenicy,
  • kontrolowanie metabolizmu azotu,
  • zwiększenie zdrowotności łanu.

3. Rozkrzewianie przez regulatory wzrostu

Kolejnym sposobem na dokrzewianie pszenicy jest zastosowanie różnego rodzaju regulatorów wzrostu. Mamy obecnie na rynku szereg substancji chemicznych, które jak podają producenci wpływają korzystnie na dokrzewianie zbóż. Mamy tu na myśli regulatory wzrostu zaczynając od tych najstarszych, a zarazem najtańszych jakim jest substancja chlorek chloromekwatu /chlorek 2-chloroetylotrimetyloamoniowy zwana potocznie CCC. Inną substancją czynną wspierająca dokrzewianie zbóż jest trineksapak etylu, który według producentów również wpływa na poprawę struktury łanu.

Dokrzewianie pszenicy wiosną, dokrzewianie zbóż.

Ograniczenia w stosowaniu dokrzewiania zbóż

Wymieniając kilka popularnych sposobów na dokrzewianie pszenicy musimy mieć na uwadze pewne ograniczenia w ich stosowaniu. Mam na myśli głównie Dyrektywę azotanową, która zezwala na zastosowanie azotu dopiero po pierwszym marca i wcześniej nie możemy go zaaplikować nawet jak w wielu regionach kraju wegetacja ruszy wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o dokrzewianie poprzez zastosowanie miedzi najlepszym terminem na jej zastosowanie jest faza pełni krzewienia w momencie pokrycia powierzchni gleby liśćmi w celu zwiększenia efektywności stosowania dokarmiania. Jest to związane, że miedź jest dostarczana drogą nalistną i powinna być wytworzona odpowiednia biomasa części nadziemnych w celu zwiększenia efektywności dokarmiana miedzią.

A co zrobić, gdy nasza plantacja ma dopiero 3-4 liście? Kolejnym sposobem na dokrzewianie pszenicy jest stosowanie środków ochrony roślin z grupy regulatorów, o których pisałem powyżej potrzebują one często odpowiedniego nasłonecznienia i odpowiedniej temperatury w celu maksymalnego działania, a wiosną często ich brakuje. Dodatkowo te preparaty działają również nalistnie i zastosowanie ich na małe rośliny często sprawia, że efektywność tego zabiegu jest niska. Dodatkowo musimy mieć na uwadze nową politykę Unii Europejskiej, która chce znacząco ograniczyć stosowanie ŚOR w rolnictwie. Być może jest to jeden ze sposobów na ich ograniczenie rezygnując z dokrzewiania zbóż ŚOR na rzecz bardziej nowoczesnego, bardziej skutecznego i przede wszystkim bardziej naturalnego dokrzewiania zbóż poprzez zastosowanie ASTELISA, którego sylwetkę przedstawimy w następnym punkcie. Podsumowując wszelkiego rodzaju ograniczenia w stosowaniu tradycyjnych sposobów dokrzewiania zbóż, a zwłaszcza pszenicy efektywność tych metod jest bardzo niska i w niektórych przypadkach może wynosić zaledwie 5%.

ASTESIS najlepsze rozwiązanie na dokrzewianie pszenicy

Jak już wspominaliśmy powyżej najbardziej skutecznym sposobem na wiosenne dokrzewianie zbóż jest zastosowanie ASTELISA. To innowacyjny produkt wchodzący do nowej gamy produktów DNA Performance firmy TIMAC AGRO. ASTELIS jest naturalnym produktem, który w swoim składzie zawiera wyciągi z mikroalg, z których pozyskuje się bioaktywne peptydy. Te bioaktywne peptydy w sposób inteligentny inicjują produkcję odpowiednich hormonów w roślinie, które w przypadku plantacji niedokrzewionych stymulują jej dokrzewienie. Natomiast w plantacjach przekrzewionych redukują ich liczbę już od samego początku.

Bioaktywne peptydy działają na roślinę, optymalizując liczbę rozkrzewień już od początku przez cały okres wegetacji. W przypadku plantacji niedokrzewionych zastosowanie ASTELISA wpływa korzystnie na rozwój rozkrzewień i wytworzenie o 53% więcej rozkrzewień mocnych, które są bardziej produktywne i mniej podatne na redukcję w warunkach niekorzystnych, a to przekłada się na plon końcowy. Dodatkowo zastosowanie ASTELISA wpływa korzystnie na rozwój systemu korzeniowego o 38%, dzięki, któremu roślina lepiej wykorzystuje składniki pokarmowe z zastosowanych nawozów i jest mniej podatna na niedobory wody w okresie suszy. Zastosowanie tego nawozu wpływa korzystnie na rozwój części nadziemnej zbóż o 33% co przekłada się bezpośrednio na sprawniejszą fotosyntezę, a to wpływa na wyższy plon.

Poza tym, ASTELIS w swoim składzie zawiera również KOMPLEKS AIS, który przygotowuje roślinę do nadejścia warunków stresowych, które coraz częściej występują w czasie wegetacji. Natomiast w warunkach zaistnienia stresu przyśpiesza neutralizację wolnych rodników, które powstają w czasie stresu. Dzięki temu roślina szybciej wznawia pełnię produktywności, a to przekłada się na plon. Dodatkowo w składzie możemy znaleźć  miedź, mangan i cynk, czyli najważniejsze mikroelementy we wczesnych fazach rozwojowych zbóż. Najbardziej odpowiednim terminem stosowania ASTELISA w uprawie zbóż jest okres wiosenny w fazie krzewienia zbóż, czyli od fazy 3-4 liści w dawce 3 l/ha.