LABORATORIUM ANALIZY FIZYKOCHEMICZNEJ – NIEZBĘDNY PUNKT KONTROLNY DLA WSZYSTKICH NASZYCH BADAŃ I PRODUKCJI.

Laboratorium analizy fizykochemicznej

 

Niezbędnie wymagany punkt testowy dla wszystkich naszych badań i produkcji.

Laboratorium kontrolne sprawdza i gwarantuje jakość produkcji w Grupie Roullier. Działa w ramach całego cyklu produkcyjnego, począwszy od analizy surowców, a skończywszy na gotowych produktach. Badania prowadzone są w oparciu o właściwości fizyczne (granulometria, kruchość itp.) i charakterystyki chemiczne (miareczkowanie minerałów, pierwiastki śladowe, ETM).

W tym celu nasze zespoły kontrolne wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt kontrolno-pomiarowy. Zespół bierze udział w innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych w zakresie odżywiania roślin i zwierząt.

 

Laboratorium mikrobiologiczne

Nasza dewiza: “gwarancja bezpieczeństwa i międzynarodowe uznanie”.
Nasi naukowcy w dziedzinie mikrobiologii badają efektywność przeciwdrobnoustrojową produktów dezynfekujących stosowanych w weterynarii, produkcji rolniczej, medycynie i przemyśle rolno-spożywczym. Gwarantują również zarządzanie stanem mikrobiologicznym i sanitarnym różnych produktów, w celu potwierdzenia ich sterylności lub wykrycia obecności drobnoustrojów chorobotwórczych. Laboratorium mikrobiologiczne działa w ścisłej współpracy z dwoma jednostkami ds. odżywiania roślin i zwierząt. Akredytacja COFRAC, którą laboratorium posiada oraz jej potwierdzenie przez Ministerstwo Badań, umożliwia zaspokojenie potrzeb każdej organizacji (prywatnej lub publicznej), poszukującej certyfikowanego laboratorium.

Podstawowy punkt kontrolny wszystkich naszych badań i produkcji
30 000
próbek rocznie
200 000
analiz rocznie
Akredytacja
COFRAC
N0 1-1308
Członek
AFNOR
Zatwierdzony przez
Ministra
Badań