Poznaj naszych Partnerów

Partnerstwo to łączenie sił do osiągania wyższych celów, to właśnie dlatego firma Timac Agro jest zawsze otwarta na możliwości nowej współpracy. Partnerami Timac Agro Polska są organizacje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, a także placówki naukowe z branży rolniczej.
Pozwala to firmie na aktywne działania zarówno w skali globalnej jak i lokalnej.

Wspólnie z partnerami firma Timac Agro stawia na idee zrównoważonego rolnictwa, odpowiedzialności wobec klimatu i środowiska oraz rozwój i edukację.

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie

Podjęta przez firmę Timac Agro oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie współpraca ma na celu promowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu żywienia roślin i zwierząt. Jest to innowacyjny projekt skierowany do młodych pokoleń pasjonatów rolnictwa. ZSCKR w Swarożynie jest placówką wyjątkową ponieważ jako jedna z nielicznych szkół, zajmujących się tematyką rolniczą, współpracuje również z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronatem Timac Agro została objęta klasa o profilu rolniczym, która dzięki temu będzie miała możliwość pracy z najnowocześniejszymi produktami oraz technologiami Timac Agro.


 

ZGO – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Wspólnie z ZGO Wielkopolskie Centrum Recyklingu, podjęliśmy współpracę, której celem jest propagowanie idei ekologii, efektywnego gospodarowania odpadami oraz zrównoważonego rolnictwa. Zapoczątkowana przez obie firmy kooperacja wywodzi się z troski o dobro wspólne jakim jest ziemia. Pole działań obu przedsiębiorstw skupione jest w branżach mających niebagatelny efekt na otaczający nas świat, a tym samym i nas. Dostrzegając ten fakt postanowiliśmy współdziałać razem w celu osiągania bliskim nam celom.


 

BioPomorze – Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych

Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BioPomorze skupia pomorskich rolników i producentów ekologicznych. Współpraca podjęta między Timac Agro Polska a Stowarzyszeniem BioPomorze, ma na celu wsparcie idei propagowanych przez członków stowarzyszenia, które są tożsame z DNA Timac Agro. Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa poszerzania świadomości konsumentów na temat produktów rolnictwa ekologicznego oraz zwiększenia rozpoznawalności znaku „Euro Liść”. W ramach współpracy podejmowane są działania edukacyjne w postaci szkoleń polowych, webinarów, czy kursów dla rolników zrzeszonych w stowarzyszeniu.


 

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego “ASAP”

Timac Agro Polska wraz z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wspiera polskich rolników w poszerzaniu swoich kompetencji w zakresie rolnictwa zrównoważonego, efektywnego zarządzania gospodarstwem oraz w poszerzaniu wiedzy. Wspólna kooperacja ma na celu wsparcie rolników w ich działaniach oraz zapewnienie im dostępu do najnowszych rozwiązań jak również wiedzy merytorycznej niezbędnej do osiągania przyszłych celów.


 

Nasiona PREMIUM

Jest to innowacyjny program łączący w sobie doświadczenia z wielu dziedzin rolnictwa między innymi: hodowli, uprawy oraz odżywiania roślin. Program współtworzony wraz z firmą  Top Farms Agro Sp. z o.o. oraz DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Ma on na celu promowanie wśród rolników kwalifikowanego materiału siewnego, który odznacza się dużym potencjałem plonowania. Uprawa roślin pochodzących z kwalifikowanego materiału siewnego pozwala na osiąganie wyższych plonów a co za tym idzie zwiększenie opłacalności uprawy.


 

Stowarzyszenie AGROEKOTON

Stowarzyszenie Agroekoton jest organizacją skupiającą się na wspieraniu producentów stawiających na ekologiczne formy uprawy. Szerzeniu świadomości na tematy związane z ekologią, bioróżnorodnością czy produkcją zdrowej żywności oraz stylu życia. Firma Timac Agro aktywnie wspiera wszelkie idee związane z odpowiedzialnym podejściem do produkcji żywności oraz środowiska, dlatego też działania podejmowane przez Stowarzyszenie Agroekoton wpisują się w charakter Timac Agro. Podjęta współpraca zakłada realizacje tożsamych celów dla obu firm.