GRUPA ROULLIER, GLEBA I LUDZIE, KTÓRZY PRODUKUJĄ TO, CO NAJLEPSZE

Grupa Roullier od ponad 60 lat działa w sektorze odżywiania roślin i zwierząt, a także w branży rolno-spożywczej. Aby sprostać specyficznym potrzebom swoich Klientów, Grupa Roullier czerpie ze swojego bogatego doświadczenia przemysłowego i technologicznego, swojej wyjątkowej siły sprzedażowej oraz konsekwentnej polityki innowacyjnej. Wspomniana polityka innowacyjna została wzmocniona w 2015 roku przez otwarcie w Saint Malo w Bretanii we Francji – Światowego Centrum Innowacji Roullier ( Centre Mondial de l’innovation Roullier), którego zespoły badawcze opracowują nowe rozwiązania i pracują na produktami przyszłości. Działalność tego Centrum odbywa się w ramach 4 działów: odżywianie roślin, odżywianie zwierząt, produkty rolno-spożywcze i rozwiązania przemysłowe. Stanowią one 4 filary rozwoju. Centrum Innowacji wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą. Pracuje w nim ponad 100 naukowców z ponad 20 krajów. Współpracują oni z 70 partnerskimi uniwersytetami i instytutami naukowymi z całego świata.

Groupa Roullier, która zatrudnia obecnie około 8 000 pracowników, zachowała niezależność finansową, wdrażając jednocześnie ambitną politykę dynamicznego rozwoju.

Renoma i siła Grupy Roullier opiera się na wspólnych wartościach założycielskich, którymi są: śmiałość, duch przedsiębiorczości, wydajność oraz innowacyjność. Jej produkty oferowane są w 102 krajach na wszystkich kontynentach świata.

Grupa Roullier realizuje ambitną politykę rekrutacyjną i personalną. Dba o każdego ze swoich pracowników indywidualnie: od spersonalizowanej ścieżki rozwoju – przez indywidualne formy kształcenia – po grupowe szkolenia teoretyczne i praktyczne.

Nawożenie
 • Produkty wapniowe
 • Nawozy mineralne, organiczne i rozpuszczalne w wodzie
 • Biostymulatory korzeni i liści
 • Nawozy płynne
 • Suplementy nawozowe
Fosforany
 • Fosforany paszowe
Magnezja
 • Magnezja przemysłowa
 • Magnezja rolnicza
Produkty i rozwiązania dla przemysłu
 • Produkty wapniowe
 • Opakowania przemysłowe
 • Algi
Żywność
 • Wyroby cukiernicze
Produkty Roullier sprzedawane są w
125
krajach
Na całym świecie odwiedzamy
20 000
rolników dziennie
Łącznie zatrudniamy
10 000
pracowników
Generujemy
4,1 mld
euro obrotu