Dział Żywienia Zwierząt TIMAC AGRO działa we współpracy z wieloma instytutami naukowymi i uniwersytetami na całym świecie (INRA, INP, IFIP, itd.).

Ekspertyza w zakresie wszystkich gatunków zwierząt i wszystkich hodowców

Nasi inżynierowie i naukowcy prowadzący badania w dziedzinie formuł chemicznych przeznaczonych do odżywiania zwierząt, pracują w naszych laboratoriach oraz w terenie (Europa, Azja, Ameryka Południowa), nad wdrażaniem aktywnych składników nowej generacji, przeznaczonych dla przeżuwaczy, zwierząt jednożołądkowych i rybołówstwa. Dwa sztuczne żwacze, które znajdują się w Światowym Centrum Innowacji (CMI) w Saint Malo w Bretanii, we Francji, pozwalają ocenić wpływ naszych preparatów na różne aspekty żywienia, takie jak strawność czy wartość dawki pokarmowej.

Odporność jelit zwierząt jednożołądkowych, wartość nawozów odzwierzęcych i poprawa jakości kiszonki stanowią również przedmiot naszych badań i szczegółowych analiz. To ogromne ułatwienie i duża oszczędność czasu.

Ekspertyza dla wszystkich gatunków i każdego hodowcy
2
sztuczne żwacze
30
lat doświadczenia z przeżuwaczami
Współpraca z gospodarstwami doświadczalnymi