Większa odporność roślin na suszę.

uzyskaj wiecej informacji
TOP-PHOS SILIUP
uzyskaj wiecej informacji
Skład
N 5% (forma amonowa)
P2O5 20%
SO3 25%
Zn 0,1%

Biostymulacja
Materiały do pobrania
Materiały do pobrania
Uprawa
Opis produktu i działania biostymulacji

Dzięki innowacyjnemu procesowi produkcyjnemu, SILIUP jest unikalną formą zaawansowanej technologicznie krzemionki, działającej w synergii z Top-Phos, która aktywuje proces obiegu krzemu w glebie. Ten składnik obficie występujący w glebach mineralnych i organicznych jest trudno dostępny dla roślin, ale może stać się osiągalny dzięki działaniu bakterii, które są stymulowane przez technologię SILIUP. Krzemionka zastosowana w nawozie SILIUP jest specjalnie sformułowana w procesie technologicznym i wykazuje dwa sposoby działania. Si – biot, to krzemionka prebiotyczna stymulująca bakterie, które rozpuszczają w glebie krzem mineralny oraz bakterie odpowiedzialne za mineralizację krzemu zawartego w resztkach roślinnych. Dzięki intensyfikacji ich aktywności z form trudno dostępnych uzyskujemy krzem w postaci kwasu ortokrzemowego, który z powodzeniem mogą wykorzystywać rośliny. Drugi sposób działania to krzemionka żelująca Si -gel, która wpływa na tworzenie struktury trójwymiarowej polimerów, w obrębie których gromadzona jest woda, niezbędna dla funkcjonowania mikroorganizmów glebowych m.in. bakterii uruchamiających krzem. W następstwie tego działania rośliny są dużo lepiej zaopatrzone w krzem, który odgrywa ogromną rolę w osmoregulacji komórek roślinnych, wzmaga się percepcja światła, a z nią efektywność fotosyntezy. Dobre zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek wzmacnia odporność roślin na stresy. Krzem wpływa na sprawną regulację działania aparatów szparkowych ograniczając transpirację. Liczne badania naukowe potwierdzają również synergistyczne działanie tego pierwiastka na pobieranie pozostałych składników odżywczych m.in. N, P, K, S, Mg. Co w prosty sposób przekłada się na uzyskiwane plony oraz ich jakość. Wysycenie krzemem organów roślinnych wpływa na większą sztywność ścian komórkowych dzięki czemu minimalizujemy ryzyko wylegania oraz zwiększamy odporność roślin na ekspansję szkodników oraz infekcje patogenów wzmacniając barierę mechaniczną.

Opis doświadczenia W doświadczeniu zbadano synergistyczne działanie krzemu na efektywność pobierania azotu i fosforu przez rośliny uprawne. Wykresy przedstawiają 40% wzrostu pobrania azotu i 65% wzrostu pobrania fosforu przez rośliny, które były dobrze zaopatrzone w krzem dzięki działaniu nawozu SILIUP. Uzyskane rezultaty spowodowane były wyższą ekspresją genów odpowiedzialnych za transport tych składników odżywczych. W przypadku fosforu 2,5 oraz 3,5 krotnie wzrosła ilość transporterów tego pierwiastka, a w przypadku azotu jest to wzrost 3 i 5 krotny.