Nawożenie borówki amerykańskiej – wszystkie informacje

Nawożenie borówki amerykańskiej - zobacz jak wygląda nawożenie borówki amerykańskiej!

Borówka wysoka Vaccinium corymbosum) jest gatunkiem o specyficznych wymaganiach uprawowych i pokarmowych. Mimo to, jest uprawiana w naszym kraju na coraz szerszą skalę. Polska jest jednym z największych producentów borówek w Europie i na Świecie. W ostatnich latach w Polsce powstało wiele nowych plantacji. Dodatkowo rośnie konkurencja ze strony m. in. krajów  południa Europy. Aby zaistnieć na rynku i skutecznie sprzedawać wyprodukowane owoce należy przede wszystkim skupić się na wysokiej jakości. Odpowiednie nawożenie i biostymulacja są jednym z ważniejszych czynników decydujących o wysokiej jakości. Poniżej odpowiemy na pytanie czym nawozić borówkę amerykańską?

Nawożenie borówki – wymagania i zasady ogólne

Borówka amerykańska ma długi okres wegetacji. Charakteryzuje się intensywnym rozwojem wegetatywnym (szybki wzrost pędów) oraz wysoką plennością. Wymaga stanowisk lekkich, przepuszczalnych, bogatych w próchnicę. Bardzo istotny jest fakt, że borówka ma bardzo płytki system korzeniowy oraz nie wytwarza włośników.

Krzewy mają wysokie wymagania wodne, jednak źle znoszą zalewanie systemu korzeniowego. Największe zapotrzebowanie na wodę u borówki występuje od kwietnia do końca zbioru owoców – czyli praktycznie przez cały sezon. Należy stosować krótkie cykle nawodnieniowe, nawet kilka razy dziennie – tak, aby utrzymać ciągłe uwilgocenie gleby. Borówka jest także wrażliwa na zbyt wysokie zasolenie gleby.

Gleba powinna mieć odczyn kwaśny (pH 4-5). Aby uzyskać odpowiedni odczyn gleby, na rok przed założeniem plantacji należy wykonać siarkowanie gleby. Dla obniżenia odczynu gleby o jedną jednostkę, stosuje się 250-350 kg S/ha na gleby lekkie, 800-1 000 kg S/ha na gleby średnie oraz 900-1 100 kg S/ha na gleby ciężkie. Siarkę należy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby.

Nawożenie borówki - Jaki nawóz do borówek? Jaki nawóz pod borówkę?

Nawożenie borówki amerykańskiej azotem

Krzewy borówki mają wysokie zapotrzebowanie na azot. Preferują formę amonową. Azot azotanowy jest wykorzystywany w niewielkim stopniu, a roślina musi zużyć więcej energii na przemiany tej formy w aminokwasy. W glebach o niskim pH dominuje forma amonowa. Tempo nitryfikacji formy NH4 do NO3 w kwaśnej glebie jest powolne. Borówka ma czas na pobranie N w formie preferowanej. Należy pamiętać, aby zwiększyć nawożenie azotem o 50-100% w przypadku, jeśli stosowaliśmy ściółkowanie z trocin.  Do tego celu można wykorzystać formę azotanową.

Nawożenie borówki amerykańskiej fosforem i potasem

Bardzo ważny jest również fosfor. W początkowym okresie wegetacji nawożenie fosforem sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego, a także dostarcza energii potrzebnej do kwitnienia i zawiązywania owoców.

Największe wymagania krzewy borówki mają względem potasu. Stosunek nawożenia potasem i azotem powinien wynosić 1,3-1,4. Potas odpowiada m. in. za gospodarkę wodną, wielkość, barwę i smak owoców.

Nawożenie borówki – zastosuj wapń

Bardzo istotny jest również wapń, który powinien być dostarczany od początku kwitnienia – wpływa na rozwój systemu korzeniowego, sztywność młodych przyrostów pędów, a przede wszystkim na jakość i trwałość owoców.

Dla intensywnej produkcji w trakcie sezonu należy dostarczyć 70-110 kg N, 20-40 kg P2O5, 80-150 kg K2O.

Sprawdź również jakie są objawy niedoboru wapnia w roślinach: https://pl.timacagro.com/wapn-jako-niezbedny-pierwiastek-wzrostu-rozwoju-warzyw

Nawożenie borówki - sprawdż czym nawozić borówkę amerykańską!

Fertygacja – nawożenie borówki

Biorąc pod uwagę morfologię krzewów borówki, a także specyficzne wymagania wodne i pokarmowe, wielu producentów decyduje się na zainstalowanie linii nawodnieniowych oraz wykorzystanie fertygacji. W ten sposób możemy precyzyjnie dawkować nawozy, kontrolować EC pożywki oraz wilgotność gleby.

Tak jak wspomniano w pierwszej części artykułu, borówka ma wysokie wymagania wodne, jest wrażliwa na przesuszenie oraz zalanie systemu korzeniowego. Należy stosować krótkie cykle nawodnieniowe, nawet kilka razy dziennie – aby utrzymać ciągłe uwilgocenie gleby.

Krzewy borówki są również wrażliwe na zbyt wysokie zasolenie gleby. EC pożywki nie powinno przekraczać 1,8 mS (w okresie kwitnienia krzewy tolerują wyższe EC). Bardzo istotne jest zakwaszanie wody stosowanej do nawadniania i fertygacji.

Termin rozpoczęcia nawożenia borówki wyznacza przebieg pogody i temperatura gleby (optymalnie 10-12 OC, min. 7 OC). Rozpocząć można 2 tygodnie przed kwitnieniem. Wtedy mamy czas, aby na podstawie wyników analiz gleby uzupełnić brakujące składniki. Po kwitnieniu fertygujemy jeszcze 8-10 tygodni – zależnie od odmiany. W przypadku większości odmian azot należy podawać jedynie do końca czerwca.

Sprawdź również jak nawozić borówki jesienią: https://pl.timacagro.com/jaki-nawoz-jesienny-do-borowki-amerykanskiej/.

Jaki nawóz pod borówki zastosować?

Do fertygacji na plantacji borówek warto wykorzystać nawozy z gamy KSC – wieloskładnikowe nawozy krystaliczne wzbogacone biostymulującym kompleksem PHYT-actyl, który usprawnia pobieranie i wykorzystanie przez rośliny składników pokarmowych.

nawożenie borówki - kiedy to robić

Czym nawozić borówkę amerykańską wiosną?

Fertygacja powinna być podstawową metodą nawożenia plantacji. Mimo to, na początku sezonu należy uzupełnić brakujące składniki pokarmowe poprzez posypowe nawożenie borówki. W tym celu warto wykorzystać nawozy Timac Agro:

  • Eurofertil 33 N-Process, czyli nawóz wieloskładnikowy bezchlorkowy nawóz z chronionym azotem. Poza odpowiednio zbilansowaną zawartością podstawowych składników NPK zawiera wysoką dawkę odżywczego wapnia w bardzo reaktywnej formie Mezocalcu oraz siarki, która jest bardzo istotna dla pobierania i wykorzystania azotu, który dodatkowo jest chroniony przed ulatnianiem i wymywaniem dzięki technologii N-Process
  • Sulfammo 23 N-Process, który dostarcza azot chroniony technologią N-Process, wysoko reaktywny i dostępny dla roślin wapń w formie Mezocalcu, a także magnez i siarkę. Jest to nasz „wieloskładnikowy nawóz azotowy”
  • TopPhos NP 15 20 N-Process jest nawozem zawierającym chroniony fosfor TopPhos®, azot chroniony kompleksem N-Process, a także wspomniany wapń odżywczy Mezocalc i siarkę. Warto go zastosować, kiedy wyniki analizy gleby wskazują na wysoką zawartość potasu i nie ma konieczności doglebowego uzupełniania tego pierwiastka w danym sezonie.

Biostymulacja dla uzyskania najwyższej jakości – odpowiedni nawóz pod borówki

Na początku wegetacji warto zastosować Fertiactyl Starter w dawce 5 l/ha. Nawóz ten ma silne działanie antystresowe oraz ukorzeniające, a także dzięki zawartości kwasów huminowych i fulwowych wpływa na żyzność gleby. Dzięki wzmocnieniu systemu korzeniowego oraz poprawie warunków glebowych wpływamy na skuteczniejsze pobieranie składników pokarmowych.

Na początku kwitnienia należy zaaplikować Seactiv Gold w dawce 5 l/ha. Preparat ten wpływa pozytywnie na produkcję pyłku, proces zapylania i zapłodnienia oraz na podziały komórkowe. Należy pamiętać, że już w momencie kwitnienia i zapylenia, a następnie zawiązywania owoców kształtuje się jakość przyszłego plonu. Te procesy generatywne wpływają na produkcję poszczególnych hormonów roślinnych i balans tychże fitohormonów w roślinie, co ma wpływ na odpowiedni wzrost i jakość owoców.

Kwitnienie to idealny moment na zastosowanie nawożenia borówki nawozem Maxifruit. Zawiera on biostymulujący kompleks NMX®, czyli ekstrakty z roślin żyjących w ekstremalnych warunkach stresowych: morskich, pustynnych i tropikalnych oraz prekursory fitohormonów i przekaźniki do ich ekspresji. Mówiąc wprost i w skrócie, pobudzamy naturalny potencjał owocowania, w naturalny sposób wspomagamy i regulujemy wytwarzanie fitohormonów w roślinie. Zalecamy 2 dawki 2 l/ha w odstępie 10 dni.

Następnie, w trakcie wzrostu zawiązków, a następnie dojrzewania owoców należy wspomagać krzewy nawozem Seactiv Vital w dawce 5 l/ha. Należy też budować jakość dojrzewających owoców poprzez wapniowy Seactiv Elite w dawce 5 l/ha.

Ostatnim produktem, który chcielibyśmy zaproponować, jest KAORIS. Nawóz ten pozycjonowany jest typowo dla upraw specjalistycznych – upraw roślin jagodowych i sadów. Jest to idealny biostymulator wspomagający nawożenie borówki amerykańskiej – poprawia wydajność i jakość plonu poprzez lepsze parametry owoców: intensywniejsze dojrzewanie, silniejszy wzrost oraz zwiększoną zawartość cukrów (OBrix) i antocyjanów w owocach. Dodatkowo KAORIS wpływa na gospodarkę wapnia w roślinie, dzięki czemu w owocach uzyskujemy większą zawartość tego pierwiastka. Wpływa także na wzmocnienie i większą elastyczność ścian komórkowych owoców – znacznie poprawiamy trwałość pozbiorczą. KAORIS stosujemy w dawce 2×3 l/ha – w okresie zawiązywania owoców oraz 2 tygodnie później.