Nawozy azotowe


N-Process – Został stworzony by zmaksymalizować efektywność całego systemu nawożenia azotowego w konkretnej uprawie. Kompleks, który poprzez działanie siatki organiczno-wapniowej znacznie ogranicza straty azotu nawozowego wynikające z ulatniania się amoniaku, przyspiesza uwalnianie azotu glebowego oraz stymuluje metabolizm azotu w roślinie.