Granulowany nawóz zawierający kompleks N-PROCESS i MEZOCALC oraz AZOT, MAGNEZ i SIARKĘ

Inteligencja do potęgi N – innowacyjna gama nawozów azotowych zawierających kompleks N-PROCESS.

Uzyskaj więcej informacji

Opis

 • Skład

  Kompleks N-PROCESS
  CaCO3 (MEZOCALC) 12,5%
  N 30% (5% amonowy; 25% amidowy)
  MgO 3%
  SO3 15%
 • Efektywne pobieranie:

  - dwie najefektywniejsze formy azotu: amonowa i amidowa
  - azot uwalniany inteligentnie wg krzywej pobierania roślin
  - MEZOCALC – neutralizacja zakwaszającego działania nawożenia azotowego, regulacja mokro pH
  - synergia S i Mg wspomagająca efektywność przemian N
  - kompleks N-PROCESS – szybsza asymilacja i transformacja azotu - maksymalne ograniczenie jego strat wynikających z ulatniania i wymywania
  - aktywna stymulacja pobierania azotu przez system korzeniowy
 • Szybka transformacja:

  - kompleks N-PROCESS stymuluje produkcję reduktazy azotanowej oraz produkcję białka
  - dostępna siarka, podnosi efektywność wykorzystania azotu
 • Wyższa dostępność azotu z gleby:

  - MEZOCALC – optymalne mikro pH wokół granuli nawozu i systemu korzeniowego
  - buforowanie zakwaszającego działania nawożenia azotowego
  - aktywacja azotu glebowego
 • Zmniejszenie strat azotu:

  - dwie formy azotu: amonowa i amidowa
  - stała dostępność dostosowana do kinetyki pobierania
  - siatka organiczno-wapniowa zabezpieczająca przed ulatnianiem i wymywaniem azotu
 • Lepsze parametry jakościowe:

  - poprawa parametrów jakościowych plonu pszenicy - gluten, liczba opadania, MTZ
  - zapewnienie wysokiej zawartości skrobi w ziarnie kukurydzy
  - uzyskanie max. plonu suchej masy oraz zapewnienie wysokiej zawartości włókna strawnego w kukurydzy na kiszonkę
  - poprawa parametrów handlowych w ziemniakach (sucha masa, skrobia)
  - mniej szkodliwych azotanów w roślinach
  - lepsze zaolejenie nasion rzepaku
  - zwiększenie ilości i jakości cukru w burkach cukrowych (polaryzacja)

Opakowanie

Big bag 600 kg
Worek 50 kg

Materiały do pobrania