25.10

Nawozy fosforowe rodzaje i jakie wybrać?

Jakie znaczenie mają nawozy fosforowe? Przystępując do siewu upraw ozimych lub jarych warto jest mieć zaplanowany program nawożenia uwzględniający przewidywany plon, wymagania pokarmowe uprawianych roślin oraz zasobności gleby. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania nawozów fosforowych, które w całości powinniśmy zastosować przedsiewnie.

Dlaczego należy stosować nawóz fosforowy?

Fosfor jako jeden z głównych makroelementów jest kluczowym pierwiastkiem w uzyskaniu wysokich plonów. Jego zawartość w glebach Polski w porównaniu do innych pierwiastków jest niska. W glebie zawarte są zarówno mineralne, jak i organiczne związki fosforu. Natomiast źródłem fosforu mogą być:

 • nawozy fosforowe,
 • nawozy organiczne,
 • resztki pożniwne.

Fosfor jest jednym z najdroższych składników pokarmowych, które dostarczamy roślinom. W nawozach fosforowych występuje on w różnych formach, ale jego przyswajalność dla roślin kształtuje się w wąskim zakresie pH. Stosując nawozy fosforowe w niskim jak i wysokim pH  musimy mieć świadomość, że skuteczność nawożenia fosforem będzie na niskim poziomie sięgającym zaledwie 25% zastosowanego fosforu. Jest to związane z uwstecznianiem fosforu z jonami glinu, żelaza i wapnia.

Do ważnych pierwiastków, które należy stosować podczas efektywnego nawożenia zbóż również jest azotbor.

Zobacz także jakie znaczenie ma fosfor: https://pl.timacagro.com/fosfor-dla-roslin/ oraz film przygotowany przez specjalistów z Timac Agro:

Nawozy fosforowe – rodzaje

Aktualnie mamy bogatą ofertę nawozów fosforowych. Jednak nawozy fosforowe w głównej mierze dzielimy uwzględniając ich rozpuszczalność związków fosforu w wodzie:

 • nawozy fosforowe wolnodziałające np. superfosfaty (pojedynczy, potrójny, wzbogacony),
 • nawozy fosforowe szybkodziałające np. fosforan amonu, fosforan mocznika, fosforan monopotasu,
 • nawozy fosforowe zawierające fosfor chroniony (TOP PHOS).

Tradycyjny podział nawozów fosforowych, który uwzględniał rozpuszczalność związków fosforu z nawozów fosforowych,  a nie samego nawozu, był następujący:

 • nawozy fosforowe zawierające związki fosforu rozpuszczalne w wodzie (superfosfaty),
 • nawozy fosforowe zawierające związki fosforu rozpuszczalne w 2 % kwasie cytrynowym (tomasyna,

supertomasyna, precypitat),

 • nawozy fosforowe zawierające związki fosforu rozpuszczalne w mocnych kwasach mineralnych np. HNO3 (mączka kostna bębnowa lub odklejona, mączka fosforytowa).

Jednak ten podział nie uwzględniał najnowszych nowinek technologicznych, jakim jest fosfor w formie chronionej. Fosfor w formie chronionej TOP PHOS znajdujący się w nawozach z fosforem oraz wieloma innymi składnikami pokarmowymi dostosowanymi do potrzeb roślin. Formuła nawozu TOP PHOS jest innowacyjnym podejściem do odżywienia roślin fosforem, który jest dla nich dostępny zarówno w niskim pH gleby, jak i wysokim. Formuła TOP PHOS gwarantuje dostępność fosforu z nawozów fosforowych niezależnie od odczynu gleby, w jakiej uprawiamy nasze rośliny. Dzięki temu rośliny są prawidłowo odżywione tym składnikiem w każdych warunkach.

Nawożenie fosforem - jaki nawóz z fosforem wybrać?

Objawy niedoboru fosforu na roślinach

Pierwsze objawy niedoboru fosforu pojawiają się na liściach starszych, a dopiero w przypadku dłużej trwającego deficytu składnika również na liściach młodszych. Występujące objawy braku fosforu na roślinach mogą być spowodowane nie tylko faktycznym brakiem fosforu w glebie spowodowanym niedostatecznym nawożeniem fosforem. Czynnikami warunkującymi dostępność i pobieranie fosforu z nawozów i gleby są odczyn gleby, jej wilgotność i temperatura.

Charakterystycznymi objawami deficytu fosforu jest:

 • fioletowo-purpurowa chloroza liści (na skutek nagromadzenia się antocyjanów w tkankach),
 • niewielkie skarłowacenie roślin,
 • przedwcześnie opadanie starszych liści,
 • pogorszenie kiełkowania,
 • pogorszenie rozwoju systemu korzeniowego w tym korzeni włośnikowych,
 • słaby rozwój młodych pędów, które są cienkie i słabo rozgałęzione,
 • zredukowanie powierzchni liści,
 • znaczne pogorszenie i opóźnienie kwitnienia,
 • osłabienie zdolności do wiązania owoców i nasion,
 • zwiększenie wrażliwość na różnego rodzaju czynniki  biotyczne i abiotyczne.

Nawozy fosforowe - rodzaje, co jest ważne?

Jak prawidłowo stosować nawozy z fosforem

Określenie dawki fosforu z nawozów fosforowych zawsze powinno być poprzedzone badaniami na zawartość składników pokarmowych. Na glebach lekkich, o niskiej zawartości materii organicznej i słabym życiu mikrobiologicznym powinniśmy wybrać stosowanie nawozów zawierających fosfor rozpuszczalny w wodzie. Natomiast  nawozy fosforowe zawierające formy fosforu rozpuszczalne w mocnych kwasach w praktyce nie dostarczą tego składnika na tego typu gleb. Z kolei na glebach średnich i ciężkich możliwe jest zastosowanie nawozów z fosforem zarówno zawierających fosfor rozpuszczalny w wodzie, jak i rozpuszczalny w kwasach. Natomiast w przypadku gleb o nieuregulowanym odczynie gleby najlepszym fosforem z nawozów fosforowych dostępnych na rynku jest fosfor chroniony w formule TOP PHOS. Fosfor dzięki technologii TOP PHOS jest zabezpieczony przed uwstecznianiem spowodowanym wchodzenie w reakcję z jonami glinu, żelaza i wapnia. Dzięki temu cały zastosowany fosfor w nawozach fosforowych EUROFERTIL TOP PHOS pozwala zabezpieczyć rośliny w ten pierwiastek przez cały okres wegetacji. Ponadto pozwala to na zabezpieczenie przyszłego plonu oraz oszczędność w postaci ograniczenia strat spowodowanych uwstecznianiem się fosforu w porównaniu do tradycyjnych nawozów fosforowych.