Burak cukrowy – znaczenie nawożenia mikroelementami

Mikroelementy burak cukrowy - o czym pamiętać?

Dlaczego tak ważne są mikroelementy? Burak cukrowy (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) jest rośliną niezwykle wymagającą pod kątem uprawy jak i odżywiania. Dostarczenie niezbędnej ilości składników pokarmowych jest kluczowe w celu osiągnięcia zadowalających plonów. Poza zaopatrzeniem rośliny w makroskładniki takie jak azot, fosfor czy potas, należy pamiętać o niezwykle istotnej roli jaką odgrywają mikroelementy. Rolę plonotwórczą mikroelementów w uprawie buraka należy przede wszystkim rozpatrywać pod kątem gospodarki azotowej.

Wzajemnie zależne mikroelementy – burak cukrowy

Przykładem tego może być akumulacja cynku w organach rośliny, takich jak liście czy korzenie. Zachodzi ona progresywnie względem rosnących dawek azotu. Cynk wpływa na wzrost korzeni a co za tym idzie na plon główny. Mechanizm ten pokazuje bezpośrednią korelację między odżywieniem rośliny w oba pierwiastki i ich wzajemną zależność.

Identyczna korelacja zachodzi w kontekście odżywiania miedzią. Zwiększająca się dawka azotu powoduje wzrost akumulacji tego składnika pokarmowego. Jest to o tyle istotne, że większa zawartość miedzi w liściach dodatnio wpływa na polaryzację korzeni.
Niedobory zarówno miedzi jak i cynku są niezwykle trudne do rozpoznania w warunkach polowych. Nie należy jednak lekceważyć ich roli plonotwórczej.

Burak cukrowy mikroelementy i ich znaczenie w uprawie

Rola manganu

Mangan, czyli jeden z najważniejszych mikroelementów w uprawie buraka cukrowego, odpowiada za syntezę chlorofilu, fotosyntezę, oddychanie i aktywację enzymów. Podobnie jak miedź i cynk, wspomaga efektywne wykorzystanie azotu. Burak jest bardzo wrażliwy na niedobór manganu, który przejawia się najczęściej w fazie 2-3 liści. Do objawów należą pogłębiające się chlorozy najmłodszych liści, które z czasem przechodzą w nekrozy.

Znaczenie boru

W warunkach glebowych na terenie Polski niezwykle istotnym i w znacznej części determinującym plonowanie buraka cukrowego mikroelementem jest bor. Jego niedobór w glebach na terenie kraju jest głównym czynnikiem ograniczającym plonowanie buraków. Z tego względu powinien być on nieodłącznym elementem technologii nawożenia.

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych składników pokarmowych, nie ma on związku z azotem. Ma on natomiast kluczowe znaczenie w transporcie cukru z liści do korzenia spichrzowego, co pozwala na uzyskanie lepszych parametrów polaryzacji dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu wymagań pokarmowych buraka cukrowego.

Istotnym aspektem działania boru jest również poprawa odporności roślin na choroby grzybowe. W przypadku niedoboru tego kluczowego mikroelementu możemy zaobserwować wolniejsze tempo wzrostu roślin na plantacji, wynikające z zaburzeń w transporcie cukru. Natomiast gdy mamy do czynienia ze znacznym niedoborem tego składnika, zauważyć można zamieranie stożków wzrostu oraz najmłodszych liści. Jest to spowodowane porażeniem liści przez patogeny wywołujące w następstwie zgniliznę korzenia. Częste w ostatnich latach susze mogą wyraźnie przyczynić się do potęgowania objawów.

Zwrócenie szczególnej uwagi na ten składnik pokarmowy jest bardzo istotne, ponieważ straty plonu w postaci korzeni jak również polaryzacji wywołane jego niedoborem mogą sięgać nawet 50%. Nie należy zatem lekceważyć jego plonotwórczej roli w uprawie buraka cukrowego.

Zapoznaj się również z artykułem: Nawożenie buraka cukrowego – najważniejsze informacje

burak cukrowy uprawa i odżywianie

Mikroelementy burak cukrowy – skąd je pozyskiwać?

W celu pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy niezbędne w uprawie buraka cukrowego oraz pokrycie potrzeb nawozowych rośliny, w fazie zakrywania międzyrzędzi, idealnie sprawdzi się produkt z najnowszej gamy Timac Agro Polska Seactive Gold zawierający w swoim składzie niezbędny dla uprawy buraka bor oraz molibden.

Natomiast aby w pełni odżywić i dostarczyć cenne mikroelementy w fazie intensywnego wzrostu korzeni, doskonale sprawdzi się Seactiv Vital. Jest to kompleksowy nawóz dolistny zawierający zarówno mikro jak i makrolementy.