Cynk na kukurydzę, jako najważniejszy element w uprawie

cynk na kukurydzę - czy jest ważny

Cynk na kukurydzę jest bardzo istotnym składnikiem dla jej rozwoju. W Polsce uprawa kukurydzy nabiera coraz większego znaczenia, a areał uprawy wzrasta każdego roku. Jest to w znacznej mierze związane z opłacalnością uprawy kukurydzy oraz wielkością nakładów jakie trzeba ponieść na jej uprawę. Jednak w celu uzyskania zakładanego zysku z uprawy kukurydzy należy zebrać odpowiedni plon. Wiąże się to z odpowiednim nawożeniem, które nie tylko opiera się na dostarczeniu azotu, fosforu i potasu ale również cynku. Cynk na kukurydzę jest najważniejszym mikroelementem w jej uprawie wpływającym na uzyskiwany plon.

Cynk na kukurydzę – jego rola

Uprawiając kukurydzę i chcąc uzyskać wysoki poziom plonowania należy dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pokarmowych już od samego początku. Wszystkie niezbędne składniki pokarmowe w tym cynk w kukurydzy najlepiej jest zastosować do fazy 6 liścia. W fazie 5-6 liści w kukurydzy powstaje zawiązek kolby, a od fazy 6-8 liścia roślina zaczyna najintensywniej pobierać składniki pokarmowe. Dlatego już od początku uprawy musimy uwzględnić cynk w kukurydzy jeżeli kukurydza ma efektywnie przetwarzać składniki pokarmowe w plon.

Cynk w kukurydzy jest niezbędnym składnikiem pokarmowym w budowaniu plonu kukurydzy. Dostarczony odpowiednio wcześnie pozwala zakumulować go we wczesnych fazach rozwojowych. Natomiast w momencie intensywnego zapotrzebowania, czyli od fazy kwitnienia w momencie kształtowania się liczby ziarników w kolbie kukurydza korzysta z zgromadzonych zapasów we wczesnych fazach rozwojowych.  Liczne badania wskazują, że w ziarnie kukurydzy w fazie dojrzałości technologicznej zakumulowane jest 80% cynku.

Cynk w kukurydzy pełni również bardzo ważne funkcje:

  • Stymuluje wzrost i rozwój korzeni
  • Zwiększa wydajność fotosyntezy
  • Podnosi odporność roślin
  • Podwyższa wykorzystanie azotu
  • Stymuluje gospodarkę hormonalną

niedobór cynku w kukurydzy

Ile cynku na kukurydzę?

Pomimo, że zapotrzebowanie kukurydzy na cynk nie jest duże ponieważ na wytworzenie 1 t plonu kukurydza pobiera około 85‑150 g cynku. Co przy plonie 10t daje zapotrzebowanie na poziomie 850-1500 g/ha. Jednak jego rola jest nieodzowna i należy go stosować niezależnie od zasobności gleb w cynk. Jest to związane z trudnościami w pobieraniu tego mikroelementu w warunkach suszy lub niskich temperatur, które coraz częściej występują w czasie wzrostu i rozwoju kukurydzy.

Niedobór cynku w kukurydzy

Niedobór cynku w kukurydzy może wystąpić już w początkowym okresie wzrostu roślin kukurydzy – małe siewki bieleją, rośliny nie wykształcają łodygi i w konsekwencji przestają rosnąć. Następuje zahamowanie wzrostu, skrócenie międzywęźli – karłowacenie roślin oraz redukcja powierzchni asymilacyjnej blaszek liściowych. Dodatkowo mogą wystąpić chlorozy w postaci rozległych białych lub biało-żółtych pasów po obu stronach głównego nerwu liścia.

Widoczny niedobór cynku rozpoczyna się od nasady liścia, lecz nie osiąga jego wierzchołka. Niekiedy cała powierzchnia najmłodszych liści przybiera żółte lub białe zabarwienie, a jedynie nerw środkowy pozostaje zielony. Pojawiają się zaburzenia w rozwoju generatywnym – opóźniony termin wyrzucania wiech, a w późniejszych fazach rozwojowych nekrozy na starszych liściach.

Cynk dolistnie w kukurydzy

Nalistne dostarczanie cynku w uprawie kukurydzy jest szczególnie korzystne w fazach krytycznych dla rozwoju kukurydzy, kiedy system korzeniowy nie jest w stanie pobrać i przetransportować zwiększonego zapotrzebowania na cynk przez kukurydzę. Najczęściej stosowanym terminem aplikacji cynku w kukurydzy jest okres, gdy jej rośliny znajdują się w fazie 3–4 liści. Powszechnie wykorzystywanymi nawozami uzupełniającym niedobór cynku u kukurydzy jest tlenek cynku, siarczan cynku, chelaty cynku lub cynk w połączeniu z nośnikami aminokwasowymi.

ile cynku na kukurydzę

W celu dostarczenia roślinom cynku w fazach największego zapotrzebowania na ten mikroelement najlepszym rozwiązaniem będzie zastosować preparat SEACTIV AXIS w dawce 3l/ha, który w swoim składzie zawiera cynk, mangan, azot i fosfor. Seactiv AXIS oprócz makro i mikroelementów najważniejszych w uprawie kukurydzy i charakteryzujących się najwyższą przyswajalnością spośród dostępnych na rynku składników pokarmowych zawiera kompleks SEACTIV, który wspiera rośliny w warunkach stresu i wpływa pozytywnie na szybkość neutralizacji szkodliwych rodników, które powstają w warunkach zaistnienia stresu i przyśpiesza wznowienie pełni produktywności rośliny po stresie. Wszystko to wpływa pozytywnie na wzrost plonu i podniesienie opłacalności uprawy kukurydzy.