Nawożenie buraka cukrowego – najważniejsze informacje

Nawożenie buraka cukrowego – najważniejsze informacje

Burak cukrowy (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) to roślina okopowa odznaczająca się wysoką zawartością sacharozy, która stanowi drugie co do wielkości źródło cukru na świecie. Plonem głównym jest korzeń o masie całkowitej od 0,5 do 1,0 kilograma. Jego skład to w dużej mierze woda (75 %), cukier (17 – 20 %), miąższ i popiół. Liście buraka cukrowego i produkt uboczny po produkcji cukru wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt. Uprawa i nawożenie buraka cukrowego wymaga nakładów ze względu na duże wymagania nawozowe oraz intensywną ochronę herbicydową i insektycydową. Polska produkcja buraków cukrowych plasuje się w czołówce 10 największych producentów tej rośliny.

Burak cukrowy – warunki uprawy

Burak cukrowy to roślina produkowana w klimacie umiarkowanym. Bardzo ważne w uprawie są rozkład i ilość opadów oraz długość dnia i duża obfitość słońca. Brak wody lub nierównomierny opad w ciągu sezonu wegetacyjnego może znacząco obniżyć plonowanie uprawy.  Lekkie przymrozki nie zagrażają plantacji, dopiero spadki poniżej – 8oC powodują uszkodzenia roślin. Długość wegetacji buraka cukrowego wynosi około 180 – 190 dni.

Nawożenie buraka cukrowego - poznaj program nawożenia buraka cukrowego

Nawożenie buraka cukrowego

Burak cukrowy jest rośliną potasolubną. To od ilości dostępnego potasu w dużej mierze będzie zależeć plon całkowity rośliny. Ważne jest także nawożenie buraka cukrowego azotem, fosforem oraz mikroelementami tj. borem.

Nawożenie buraka cukrowego potasem (K)

Jest najważniejszym składnikiem w uprawie buraka cukrowego. Okres największego zapotrzebowania w ten składnik to czas między wzrostem 2 liścia a połową sierpnia. W tym okresie plantacja potrafi pobrać około 8 – 10 kg/ha K2O. Potas odpowiada za regulację  gospodarką wodną oraz azotową, wpływa również znacząco na zawartość cukru w korzeniach. Brak i niedobór opóźnia transport azotanów, tym samym powodując spadek jakości korzenia. Zapotrzebowanie buraka cukrowego w potas dla plantacji 60 t korzeni buraka cukrowego + liście to około 300 – 400 kg/ ha K2O.

Nawożenie buraka cukrowego azotem (N)

Azot jest pierwiastkiem plonotwórczym. Jego rolą jest odżywienie i produkcja liści – tym samym podtrzymywanie fotosyntezy i produkcja białek budulcowych. Nawożenie burak cukrowego azotem, w przeciwieństwie do nawożenia fosforem i potasem, nie odbywa się tylko przedsiewnie. Azot powinien być podzielony na dwie dawki. Pierwsza przedsiewna w ilości, która nie zakłóci kiełkowania roślin oraz druga, podana przed zwarciem międzyrzędzi. Zapotrzebowanie buraka cukrowego w azot dla plantacji 60 t korzeni buraka cukrowego + liście to około 200 kg/ ha N, w podziale (70/130). Należy jednak pamiętać o całości nawożenia azotowego – nie tylko mineralnego ale także organicznego.

Nawożenie buraka cukrowego fosforem (P)

Najważniejszym okresem zapotrzebowania na ten składnik są wschody roślin. Fosfor wpływa na wzrost korzenia oraz odporność na stresy temperaturowe. Należy jednak pamiętać, iż dostępność fosforu przez cały okres wegetacyjny jest niezmiernie ważny.  Zapotrzebowanie buraka cukrowego w fosfor (P) dla plantacji 60 t korzeni buraka cukrowego + liście to około 60 – 90 kg/ ha K2O, a największa przyswajalność fosforu jest w glebach o pH między 6,5 a 7.

Nawożenie buraka cukrowego mikroelementami – bor (B)

Niezbędnym mikroelementem w uprawie buraka cukrowego jest bor. Jego zapotrzebowanie to około 0,5 kg/ ha. Odpowiednie dostarczenie go gwarantuje nam podniesienie ilości cukru w korzeniach. Niedobory tego pierwiastka można zauważyć już na małych roślinach – drobne liście, osłabienie wzrostu czy pękanie roślin. Największe znaczenie ma niedobór na  starszych roślinach – pojawienie się zgorzeli liści sercowych, a w zaawansowanym stadium nawet suchej zgnilizny korzeni.

Podanie boru może odbyć się w dwojaki sposób. Po pierwsze w nawozie przedsiewnym np. Eurofertil TOP NPS 49. Po drugie w formie dolistnej stosowanej 3- 4 razy w sezonie wegetacyjnym. Pierwsze odżywienie dolistne borem powinno odbyć się w fazie 4 – 6 liścia, drugie po upływie około 2 tygodni, trzecie przed zakryciem międzyrzędzi. Ważne jest by produkt, który stosujemy zawierał nie tylko bor, ale też takie pierwiastki jak molibden, magnez, mangan czy cynk. Warto wtedy zastosować produkty z gamy Fertiactyl Record czy Seactiv Gold.

Sprawdź również artykuł: Burak cukrowy – znaczenie nawożenia mikroelementami

Program nawożenia buraka cukrowego - nawożenie buraka cukrowego krok po kroku

Program nawożenia buraka cukrowego

Trudno jednoznacznie podać program nawożenia buraka cukrowego. Uprawa jest bardzo wymagająca, a odpowiedni dobór składników pokarmowych będzie zależeć od przeprowadzonych badań glebowych oraz klasy bonitacyjnej gleby. Można tu natomiast wskazać produkty pozwalające zwiększyć potencjał plonotwórczy uprawy.

Dobrym przykładem produktu podnoszącego efektywność plonowania jest zastosowanie mikrogranulatu w siewie buraka cukrowego. Wpływa on pozytywnie na wschody, odpowiednie odżywienie w fosfor oraz odporność roślin na stresy temperaturowe. Warto tu wspomnieć o mikro granulacie PHYSIOSTART – który w swoim składzie zawiera: kompleks PHYSIO+,CaCO3 (MEZOCALC) 25%, N 8%, P2O5 28%, SO3 23%, Zn 2%.

Kompleks PHYSIO+ – fizjologiczna stymulacja wczesnego rozwoju. Współdziałanie aminopuryny i wapnia, pochodzącego z wysoko reaktywnego węglanu wapnia – MEZOCALC, zapewnia intensywny rozwój systemu korzeniowego. Kompleks PHYSIO+ pozwala roślinom na lepsze pobieranie wapnia. Zapobiega również wystąpieniu tzw. efektu leniwego korzenia – rośliny budują system korzeniowy pomimo luksusowych warunków- optymalną dostępnością składników pokarmowych. Nawożenie ultrazlokalizowane pozwala na efektywne dostarczenie składników pokarmowych w bezpośrednie sąsiedztwo nasion.