Jak wygląda nawożenie porzeczki czarnej?

Jaki nawóz do porzeczki? Nawożenie porzeczki czarnej.

Porzeczka czarna bardzo dobrze plonuje na glebach żyznych, o wysokiej kulturze, bogatych w próchnicę. Poradzi sobie również na glebach uboższych. Najważniejsze, aby podłoże było przepuszczalne. Aby osiągnąć wysoką opłacalność w uprawie towarowej, należy zapewnić krzewom najkorzystniejsze warunki do intensywnego plonowania. Nawożenie spełnia tu bardzo ważną rolę. Jak wygląda nawożenie porzeczki czarnej?

Przed założeniem plantacji

Zastanawiając się jak wygląda nawożenie porzeczki czarnej trzeba pamiętać, że rozpoczyna się przed posadzeniem roślin. Co najmniej rok wcześniej glebę pod uprawę porzeczki czarnej należy nawieźć obornikiem pod przyoranie w dawce maksymalnie 35-40 t/ha. Dodatkowo warto zastosować przedplon również pod przyoranie. Do tego celu bardzo dobrze nadają się m. in.: gorczyca, rzepak, łubin, zboża. Dzięki tym działaniom wpłyniemy na:

  • zwiększenie zawartości materii organicznej,
  • zwiększenie ilości składników pokarmowych w glebie,
  • powstawanie próchnicy glebowej,
  • poprawienie struktury gleby,
  • poprawienie stosunków powietrzno-wodnych,
  • ograniczenie zachwaszczenia.

Należy także wykonać analizy gleby. Na ich podstawie należy uzupełnić brakujące składniki pokarmowe.

Jeśli interesuje cię temat nawożenia owoców, przeczytaj także o jesiennym nawożeniu malin, jabłoni lub jaki nawóz do borówki amerykańskiej wybrać?

Wiosenne nawożenie porzeczek

Jeśli nie dostarczyliśmy do gleby wapnia jesienią, należy to zrobić wczesną wiosną, przed ruszeniem wegetacji. Wapń jest bardzo ważnym pierwiastkiem budulcowym. Usztywnia ściany komórek roślinnych. Dodatkowo, istotnie wpływa na jakość owoców. Wapń pobierany przez korzenie jest dostarczany do wszystkich tkanek budujących krzewy porzeczki czarnej. Dodatkowo, wapń bierze udział w procesie regulowania odczynu gleby. Jony wapnia Ca2+ konkurują z jonami wodoru H+ o miejsce w kompleksie sorpcyjnym.

Warto zastosować Physiomax 975 w dawce 300-600 kg/ha. Poza wysoką zawartością dostępnego dla roślin wapnia odżywczego w formie Mezocalcu posiada kompleks Physio+. Wpływa na wzrost i wzmocnienie systemu korzeniowego oraz na sprawniejsze pobieranie wapnia i innych pierwiastków.

Jeśli porzeczki rosną na ubogim stanowisku warto zastosować nawóz Physactiv+1. Poza wapniem odżywczym zawiera magnez oraz siarkę. Kompleks Physactiv, który wpływa na rozwój bakterii glebowych oraz powstawanie próchnicy.

Na początku wegetacji należy wybrać nawóz do porzeczki na podstawie analiz gleby oraz wymagań pokarmowych. W pełni owocująca plantacja porzeczki czarnej pobiera co roku średnio 130 kg azotu, 25 kg fosforu, 130 kg potasu, 20 kg magnezu i 150 kg wapnia na hektar.

Warto wybrać Eurofertil 33 N-Process w dawce 300-600 kg/ha. Jest to bezchlorkowy nawóz z azotem chronionym przed wymywaniem i ulatnianiem. Technologia N-Process chroni cząsteczkę azotu siateczką organiczno-wapienną. Azot uwalniany jest zgodnie z zapotrzebowaniem porzeczki na ten pierwiastek. Ponadto Eurofertil 33 ma wysoką zawartość mikroelementów.

Kiedy na krzewach pojawią się liście należy zacząć stosować odżywianie pozakorzeniowe. Możemy zwiększyć odporność na wiosenne przymrozki, a także przygotować krzewy do kwitnienia. Preparat Fertileader Leos (3 l/ha) dostarcza cynku oraz boru. Kompleks Seactiv sprawi, że mikroelementy będą bardzo szybko przyswojone i wbudowane w komórki roślin. Dodatkowo wykazuje działanie antystresowe. Jest to bardzo ważne wczesną wiosną, kiedy pąki otwierają się i są bardziej wrażliwe na przymrozki.

Przed samym kwitnieniem warto zastosować Fertileader Gold w dawce 5 l/ha. Nawóz ten dzięki zawartości boru i molibdenu poprawia proces kwitnienia oraz wpływa na funkcjonowanie enzymów roślinnych.

Kwitnienie

Odpowiednie nawożenie porzeczki czarnej w trakcie kwitnienia jest bardzo ważne. Przebieg kwitnienia wpływa na ilość i jakość plonu. Kwitnienie jest bardzo ważną fazą generatywną, która zużywa dużo energii.

Na początku oraz tuż po kwitnieniu należy zastosować Maxifruit (2 x 2 l/ha). Nawóz ten poza pierwiastkami N, P, K, Mn i Zn zawiera prekursory fitohormonów. Zastosowanie w okresie okołokwitnieniowym poprawia zawiązanie owoców. Sprawia, że grona nie będą przestrzelone, a owoce będą lepszej jakości. Wykazuje silne działanie antystresowe i wspomagające rośliny. Jest to bardzo ważne, ponieważ kwitnienie wymaga dużych wydatków energetycznych.

Na koniec kwitnienia należy zastosować Fertileader Axis (3 l/ha). Dzięki wysokiej zawartości fosforu, manganu i cynku dostarczy niezbędnej w tej fazie energii. Axis poprawi także funkcjonowanie enzymów komórkowych. Po kwitnieniu rośliny muszą wykarmić powstałe zawiązki owoców. Fertileader Vital (3-5 l/ha) zawiera cały przekrój makro- i mikroelementów. Odżywi rozwijające się zawiązki.

Wszystkie nawozy z gamy Fertileader wykazują silne działanie antystresowe. Po kwitnieniu jest ryzyko występowania upałów, ulewnych deszczy oraz gradu. W takich warunkach metabolizm roślin spowalnia, a proces fotosyntezy nie jest sprawnie przeprowadzany. Należy wspomóc porzeczki, aby były w stanie budować plon.

Koniec kwitnienia to także czas drugiej dawki azotu. Nawóz Sulfammo 23 N-Process (200-300 kg/ha) poza chronionym azotem (23%) dostarczy także wapnia odżywczego (Mezocalc) oraz magnezu i siarki. Pierwiastki te są bardzo potrzebne roślinom w sprawnym pobieraniu i przetwarzaniu azotu.

Wzrost i dojrzewanie owoców

Podczas dojrzewania gron porzeczki czarnej warto wspomagać krzewy wspomnianym nawozem Fertileader Vital. Dodatkowo bardzo ważne jest zadbanie o jakość rosnących owoców. Fertileader Elite (2 x 3 l/ha) zawiera wapń, ale także azot i potas, dzięki czemu znacznie poprawia twardość owoców. Kompleks Seactiv sprawia, że wapń jest bardzo szybko wbudowany w ściany komórkowe owoców.

Jesienne nawożenie porzeczki czarnej

Po zbiorach owoców warto dokarmić krzewy, aby lepiej przygotować je do spoczynku zimowego. Porzeczki zmagazynują pierwiastki, które zostaną wykorzystane na początku kolejnego sezonu. Wczesną wiosną temperatura gleby jest zbyt niska i system korzeniowy nie może wydajnie pobierać składników pokarmowych. Odżywianie pozbiorcze jest bardziej wydajne niż wczesno wiosenne. Na koniec lata na krzewach wciąż mamy liście, które pobiorą składniki pokarmowe i przetransportują je do pąków i pędów.

Warto zastosować Fertileader Leos w dawce 3 l/ha. Bor jest ważnym mikroelementem wpływającym na rozwój generatywny. Cynk ma wpływ na funkcjonowanie enzymów komórkowych. Dodatkowo nawóz Fertileader Leos wpłynie na lepszą zimotrwałość krzewów porzeczki czarnej.

Jesienią, przed opadnięciem liści, warto rozważyć wspomniane na początku wpisu nawożenie wapniem odżywczym.