Jęczmień browarny – uprawa, odmiany i nawożenie

Jęczmień browarny - sprawdź jak wygląda uprawa jęczmienia jarego browarnego!

Jęczmień browarny (Hordeum L.) jest rośliną o krótkim terminie wegetacyjnym. Optymalny termin siewu dla odmian jarych to koniec marca. Jednak coraz częściej mówi się o przesunięciu tej daty, by zmaksymalizować plon. Opóźnienie wysiewu skraca okres wegetacyjny i przyczynia się do znaczącego obniżenia plonu. Wysiewamy w zależności od odmiany ok. 280 – 320 ziarniaków/ m2 tj. 140 – 160 kg/ ha. Wysiew musi być równomierny na głębokość nie większą nić 3 cm.

Uprawa jęczmienia browarnego

Jęczmień browarny służy do produkcji słodu jęczmiennego używanego w produkcji m. in. piwa. Ziarno jęczmienia browarnego musi odznaczać się wysoką jakości. Parametry wykazywane przez ziarno to przede wszystkim:

 •  zawartość białka na poziomie nie większym niż 11 %,
 • wysoka zdolność kiełkowania,
 • optymalne wyrównanie,
 •  delikatną i nieuszkodzoną łuską  w barwie jasnożółtej.

Uprawiane są dwa rodzaje jęczmienia: ozimy i jary. Na terenie Polski dominuje uprawa jęczmienia jarego browarnego.

Zobacz też jaki nawóz pod zboża ozime zastosować: https://pl.timacagro.com/jaki-nawoz-pod-zboza-ozime-jesienia-wybrac/

Jakie wymagania glebowe ma jęczmień browarny?

Uprawa jęczmienia browarnego jest bardziej wymagająca od uprawy jęczmienia paszowego. Należy wybierać gleby kompleksu pszennego. Im słabsza gleba i mniej zasobna w próchnicę tym trudniej uzyskać parametry jakościowe ziarna. Dobrym przedplonem dla jęczmienia browarnego są rośliny okopowe: ziemniak i burak. Jęczmień jest bardzo wrażliwy na kwaśny odczyn gleby, uprawa przy zakwaszeniu gleby poniżej pH 5,5 nie jest możliwa. Odpowiednie pH dla uprawy jęczmienia to 6,5.

Nawożenie jęczmienia browarnego, uprawa jęczmienia jarego browarnego

Skuteczne nawożenie jęczmienia browarnego

Jęczmień jary browarny posiada bardzo płytki i słaby system korzeniowy w porównaniu do innych gatunków zbóż i traw. Bardzo ważne jest optymalne nawożenie jęczmienia browarnego, dlatego należy dostosować dawkę nawożenia NPK. Trzeba zwrócić uwagę na optymalne nawożenie azotem, dlatego powinno się określić zawartość azotu mineralnego w glebie.

Zatem bardzo ważne jest:

 • nawożenie azotem – powinniśmy podać od 50 – 70 kg/ha azotu w całości na 7 – 14 dni przed siewem jęczmienia. Azot pełni bardzo ważną rolę w wzroście i jakości plon. Zbyt duża dawka spowoduje dużą zawartość białka w ziarnie, co będzie skutkować złą jakość słodu.
 • nawożenie fosforem – ze względu na płytki i słaby system korzeniowy jęczmień browarny potrzebuje ok. 55 – 70 kg P2O5/ha. Fosfor pełni ważną rolę w budowie systemu korzeniowego, utrzymaniu funkcjonowania rośliny, budowaniu ziarniaków oraz działaniu przeciw stresowym.
 • nawożenie fosforem – potas pełni znaczącą rolę w gospodarce wodnej rośliny, asymilację dwutlenku węgla i poprawę właściwości tkanek roślinnych. Jego odpowiednia ilość w glebie będzie się przyczyniać do prawidłowego funkcjonowania rośliny. Zapotrzebowanie to ok. 60 – 100 kg/ ha w zależności od zasobności gleby.

Jęczmień browarny wykazuje dużą wrażliwość na niedobory miedzi, manganu oraz siarki.

Jęczmień browarny odmiany, jęczmień browarny nawożenie

Jaki nawóz azotowy pod jęczmień jary browarny?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Jęczmień jary browarny potrzebuje zrównoważonego poziomu azotu. Wskazane jest podać w całości azot przedsiewnie w celu zniwelowania negatywnych skutków tj. zwiększonej ilości białka w ziarnie.

By przedłużyć poziom dostępności azotu należało by zastosować amidowe formy nawożenia, które w połączeniu z inhibitorem ureazy dają szansę na dostępność azotu w kluczowych fazach wegetacyjnych, przy czym ich uwalnianie jest wolniejsze i równomierne.

Jaki nawóz wieloskładnikowy zastosować przedsiewnie?

Trzeba zwrócić uwagę na zapotrzebowanie jęczmienia w makro i mikro składniki. Jęczmień Jary browarny wykazuje dużą nietolerancję na mikroskładniki takie jak siarka, miedzi i manganu.

Należy pamiętać o uzupełnieniu nawożenia nie tylko makroskładnikami podstawowymi NPK, ale także zwrócić uwagę na dostarczenie odpowiedniej ilości siarki, wapnia odżywczego i magnezu. Dlatego warto zastosowaćnawóz wieloskładnikowy.

Jęczmień browarny ozimy, nawożenie, odmiany

Jęczmień browarny odmiany – dobór

Należy wybierać odmiany tylko wyłącznie jęczmienia browarnego innymi słodownie nie będą zainteresowane. Decydując się na odmianę do siewu, należy sprawdzić czy dana odmiana znajduje się na liście preferowanych odmian przez słodownie. Jęczmień browarny jest oceniany pod względem przydatności do wytworzenia słodu.

Badane są następujące parametry jakościowe słodu i brzeszki:

 • ekstraktywność,
 • lepkość brzeczki,
 • siła diastatyczna,
 • liczba Kolbacha,
 • stopień odfermentowania,
 • cechy jakościowe ziarna,
 • zawartość białka,
 • energia kiełkowania,
 • jego zdrowotność.

Na rynku Polskim dostępnych jest kilkadziesiąt zarejestrowanych odmian, wśród nich na uwagę zasługują te które odznaczają się wysokim plonem. W ofercie dostępne są takie odmiany jak: KWS Morris, Hickory, Laureate.

Nawożenie jęczmienia