Nawożenie kukurydzy azotem – ile azotu pod kukurydzę?

Nawożenie azotem kukurydzy- zobacz ile azotu pod kukurydzę zastosować!

Azot to najbardziej plonotwórczy składnik pokarmowy, składnik aminokwasów, związków energetycznych czy kwasów nukleinowych. Decyduje on o wielkości i jakości plonu. Mówiąc o nawożeniu nie sposób ominąć tematu tego najważniejszego pierwiastka ile azotu pod kukurydzę użyć? Sprawdź, jak wygląda prawidłowe nawożenie kukurydzy azotem!

 

Nawożenie kukurydzy azotem

Zastanawiając się nad tematem nawożenia kukurydzy azotem tak samo jak w przypadku każdej innej uprawy musimy odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań:

  • Jaki plon kukurydzy chcemy uzyskać?
  • Jakim potencjałem i warunkami gleby dysponujemy?
  • Jaki przedplon poprzedzał kukurydzę na polu?
  • Czy planujemy zastosowanie nawozów organicznych a jeżeli tak to jakich?

Dopiero po dokładnym przeanalizowaniu powyższych zagadnień możemy przejść do planowania nawożenia kukurydzy azotem, a co za tym idzie do ustalenia ile azotu pod kukurydzę zastosujemy oraz jakie formy azotu będą dla naszej uprawy optymalne.

Sprawdź jak prawidłowo zrobić kiszonkę z kukurydzy: https://pl.timacagro.com/kiszonka-z-kukurydzy

Ile azotu pod kukurydzę zastosować?

Średnie pobranie azotu przez kukurydzę to 24-30 kg N na 1t ziarna plus odpowiednia ilość słomy. Wydawałoby się, że wiedząc ile ton z ha planujemy uzyskać wystarczy te dwa parametry przez siebie pomnożyć i temat ilości azotu pod kukurydzę mamy za sobą.

Istnieje jednak wiele dodatkowych czynników które powinniśmy przeanalizować, aby wiedzieć ile azotu w formie nawozów mineralnych należy zastosować. Dodatkowo maksymalna ilość azotu którą możemy w danym roku zastosować regulowana jest przez „dyrektywę azotanową”, która z jednej strony ogranicza nasze działania z drugiej jednak krok po kroku pokazuje jakie czynniki należy uwzględnić chcąc wyliczyć dawkę nawozu azotowego jaką w danym roku zastosujemy.

Aby obliczyć dawkę nawozów azotowych mineralnych zgodną z obecnymi przepisami musimy skorzystać z poniższego wzoru:

dawka Nmin. = plon osiągalny w gospodarstwie rolnym [t/ha] x pobranie jednostkowe azotu [kg N/t]

(dla kukurydzy 26 kg dla ziarna i 2,4 kg jeżeli uprawiamy kukurydzą na zieloną masę) – SUMA N z innych źródeł (azot glebowy, obornik/ gnojowica) x równoważnik nawozowy (tabela z przykładami poniżej) – korekta dla roślin uprawianych po przedplonach lub międzyplonach bobowatych /0,7 (współczynnik wykorzystania N z nawozów azotowych mineralnych)

Azot z innych źródeł:

Zasoby azotu mineralnego zastępujące brak aktualnych badań o zawartości azotu w glebie

Kategorie agronomiczne gleby

Bardzo lekka

Lekka

Średnia

Ciężka

49 59 62

66

 

Przykładowe wartości azotu z innych źródeł na podstawie wybranych nawozów organicznych

Źródło nawozu organicznego

Zawartość (kg N/t)

Obornik bydło/krowy mleczne płytka ściółka

4

Obornik świnie/tuczniki głęboka ściółka

4,2

Obornik drób nieśny

20,7

Gnojowica bydło/krowy mleczne

4,5

Gnojowica świnie/tuczniki

4,6

Gnojówka bydło/krowy mleczne

3,8

Gnojówka świnie/tuczniki

4,6

 

 Równoważniki nawozowe azotu z różnych źródeł

Źródło azotu Zastosowany jesienią  Zastosowany wiosną
Obornik bydło 0,35 0,4
Obornik świnie 0,4 0,45
Obornik drób nieśny 0,4 0,45
Gnojowica bydło 0,5 0,6
Gnojowica świnie  0,6 0,7
Gnojówka bydło 0,55 0,75
Gnojówka świnie 0,65 0,8
Azot z zasobów glebowych 0,9 0,6

 

Jeżeli więc przyjmiemy, że kukurydzę planujemy zasiać na średniej glebie, uprawiamy ją na ziarno w monokulturze, zakładając średni plon który chcemy uzyskać na poziomie 10t, a jesienią zastosowaliśmy 30t obornika bydlęcego to rozwiązanie powyższego wzoru będzie następujące:

Dawka N min= 10×26 – ∑(30×4)x0,35+ 62×0,6= 260-∑42+37,2=260 -79,2=180,8

180/0,7= 258 kg azotu mineralnego 

Dlatego powinniśmy zastosować 258 kg N w postaci nawozów mineralnych.

Kiedy już wiemy ile azotu na kukurydzę w danym roku zastosować pozostaje pytanie w jakiej formie powinien być on podany. Na rynku spośród popularnych nawozów azotowych znajdziemy saletrę amonową, mocznik, saletrzak czy RSM, więc jaki nawóz azotowy pod kukurydzę wybrać?

Nawożenie azotem kukurydzy, nawożenie azotem kukurydzy

Jaki nawóz azotowy pod kukurydzę?

Niestety nie można na to pytanie odpowiedzieć zerojedynkowo. Każda z podanych form ma bowiem swoje wady i zalety. Pewne ograniczenia stawia również sama kukurydza, w której podawanie pogłówne azotu jest wskazane do fazy 6 liścia, jednak dostępność składnika wymagana jest nadal w fazie kwitnienia i nalewania ziarna. 

Duże potrzeby pokarmowe dotyczące azotu mają zwłaszcza kukurydze z efektem Stay Green, które przez długi czas pobierają azot, podczas gdy tradycyjne odmiany najpierw go akumulują by następnie remobilizować azot do nasion. 

Nawożenie azotem kukurydzy na początku rozwoju

Nawożenie azotem kukurydzy w początkowych stadiach rozwoju powinno się rozpocząć od azotu w formie amonowej i azotanowej, które chętnie są pobierane przez młode rośliny. Ile azotu na kukurydzę możemy użyć? Tutaj wystarczy  jego ilość na poziomie 20-30kg.

Azot w następnej fazie rozwoju

W kolejnych fazach najpraktyczniejsze wydaje się zastosowanie azotu amidowego, jego połączenie z inhibitorami ureazy daje szanse na dostępność azotu w kluczowych fazach rozwoju kukurydzy. Największym zagrożeniem w podawaniu azotu z mocznika są duże jego straty w trakcie suszy i wysokich temperatur, optymalnie byłoby więc podać go przed spodziewanymi opadami i wymieszać z glebą.

Ile azotu pod kukurydzę? Nawożenie azotem kukurydzy - kiedy?

Przedsiewne nawożenie kukurydzy azotem

Jeżeli chodzi o dawkę przedsiewną, która powinna wynosić ok. 50-70% planowanej dawki azotu. Optymalnie jest wykorzystać mieszaninę mocznika i saletry lub zastosować saletrzak, będzie on działał nieco wolniej przez dodatek dolomitu. Rozwiązaniami kompleksowymi, które idealnie wpisują się w potrzeby nawożenia kukurydzy azotem przed siewem będą roztwór saletrzano mocznikowy lub SULFAMMO 30 N-PROCESS. Rozwiązania te dostarczają mieszaninę różnych form azotu, a w przypadku nawozu SULFAMMO 30 N-PROCESS również chronią azot mocznikowy przed stratami w wyniku działania siateczki organiczno-wapiennej i kompleksowi N-Process. 

Zobacz co jest ważne w uprawie kukurydzy na ziarno: https://pl.timacagro.com/uprawa-kukurydzy-na-ziarno

Półgłówna dawka azotu

Jeżeli chodzi o dawkę pogłówną powinna ona wynosić od 30-50% dawki azotu na kukurydzę. Jaki nawóz azotowy pod kukurydzę pogłównie zastosować? Tu wybór powinien skupić się na moczniku lub roztworze saletrzano mocznikowym podawanym za pomocą węży rozlewowych. Azot podany w postaci saletry z dużym prawdopodobieństwem przypali nam młode rośliny, a szansa na przypalenia wzrasta wraz z wielkością roślin oraz ich wilgotnością związaną z deszczem czy rosą. Powyżej 6 liścia kukurydza tworzy z liści lejek w który dodatkowo wpadają granule nawozu zwiększając prawdopodobieństwo przypalenia roślin. 

Nawożenie azotem kukurydzy, ile azotu na kukurydzę? Sprawdź!

 

Dodatkowe wsparcie kukurydzy podczas nawożenia

Nawożenie kukurydzy azotem możemy wspierać również przez zastosowanie oprysków z dodatkiem mocznika w stężeniu 6% w roztworze, najlepiej aby podany był on w fazie 6 liści a w przypadku mieszańców Stey Green również 8 liści.

Dodatkowo na pobieranie azotu znaczący wpływ będą miały również inne składniki pokarmowe z siarką na czele, która nieodzownie powinna łączyć się z nawożeniem azotowym kukurydzy i innych roślin. Znaczący wpływ na pobieranie oraz przetwarzanie azotu przez kukurydzę będzie miał również cynk czy w mniejszym stopniu również magnez czy bor.  

Odpowiednie nawożenie kukurydzy azotem jest to C suma ilości azotu, formy jego podania, czasu aplikacji i jego synergii z innymi składnikami pokarmowymi.