30.06

W dniu 25 czerwca br., a więc jeszcze przed sezonem zbioru owoców, na plantacji czarnej porzeczki w Piotrowicach Wielkich (gm. Garbów) firma Timac Agro Polska razem z właścicielami gospodarstwa Państwem Agatą i Piotrem Baryłami, zorganizowała spotkanie plenerowe dla producentów tych owoców. W spotkaniu udział wzięło ok. 50 plantatorów z całego kraju, głównie członków Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek.

Wiodącym tematem tego spotkania było dokarmianie plantacji czarnej porzeczki w kierunku zwiększenia plonowania przy równoczesnym budowaniu jakości owoców. Od 2013 r. państwo Baryłowie na części swojej plantacji stosują program dokarmiania porzeczki czarnej Timac Agro, w oparciu o oferowane przez firmę produkty w ramach formuły Ekstra Jakości. Wśród nich znalazły się: FERTIACTYL STARTER, FERTILEADER LEOS, FERTILEADER GOLD BMO, FERTILEADER VITAL, FERTILEADER AXIS, FERTILEADER MAGNUM oraz stosowany w okresie wzrastania i dojrzewania owoców FERTILEADER ELITE.

Wyniki doświadczeń można było obejrzeć między innymi na młodych nasadzeniach odmiany Jubilejnaja Kopania, odmianie ‘Tisel’ posadzonej w 2011 r. oraz 5-cio letniej plantacji krzewów odmiany Tiben. Program oferowany przez firmę Timac Agro był porównywany ze standardowo w tym gospodarstwie stosowanym programem nawożenia opartym na innych wysokiej jakości nawozach dolistnych dostępnych na rynku.

Pierwsze obserwacje Pana Piotra Baryły pokazują pozytywny wpływ kompleksowego programu Timac Agro na potencjał plonotwórczy oraz zdrowotność i kondycję krzewów. W bieżącym sezonie, jeśli nie dojdzie do jakichś niespodziewanych zjawisk, plantator szacuje, że zbiór z tych kwater będzie o 20% wyższy niż kontrolnych. W kwaterach, które właśnie wchodzą w pełne owocowanie można oczekiwać plonów do 10 t/ha. Stan dobrego odżywienia roślin potwierdzają także wyniki prowadzonych na plantacjach badań z użyciem fluorymetru.

Zespół Timac Agro Polska

IMG_0251 IMG_0253 IMG_0258 IMG_0263 IMG_0269 IMG_0271 IMG_0272 IMG_0275 IMG_0276