Znaczenie i rozwój systemu korzeniowego w uprawie warzyw po wschodach lub po sadzeniu

System korzeniowy u roślin warzywnych ma bardzo ważne fizyczne i fizjologiczne właściwości począwszy od samego kiełkowania, gdzie zaczyna się tworzenie korzenia, a później w trakcie wzrostu i rozwoju rośliny.

      Korzenie są ważnymi narządami roślinnymi. Absorbują wodę i substancje odżywcze z gleby i przenoszą je do wierzchołków roślin. Korzenie zapewniają również mechaniczne wsparcie roślinom i dostarczają im hormony, które wpływają na wiele procesów fizjologicznych i biochemicznych związanych ze wzrostem i rozwojem o czym wspomniałem. Korzenie mają kontrolę nad wzrostem i rozwojem całych roślin poprzez kontrolowanie pobierania mineralnych składników odżywczych z gleby. Rozmiar, morfologia i architektura całego systemu korzeniowego kontroluje względny rozmiar i szybkość wzrostu roślin. Optymalnie rozwinięty i zdrowy system korzeniowy w całym cyklu życia rośliny może zapewnić optymalny jej wzrost i rozwój pędów, a później bulw, owoców, itd. Silne systemy korzeniowe są potrzebne do rozwoju zdrowych roślin, a co za tym idzie, wyższych plonów o lepszych parametrach jakościowych.

Kolejnym ważnym aspektem jest to, że korzenie pozostawione w glebie po zbiorach roślin uprawnych poprawiają zawartość materii organicznej w glebie i przyczyniają się do cyklu azotowego i aktywności mikrobiologicznej. Wszystkie te działania poprawiają strukturę gleby, jej zdolność do zatrzymywania wody, infiltrację wody, a także zmniejszają gęstość nasypową gleby i jej erozję, ostatecznie prowadząc do większej wydajności podłoża.

Jednak w trakcie wzrostu roślin i ich systemu korzeniowego mogą wystąpić stresy abiotyczne znacząco wpływające i ograniczające możliwość optymalnego rozwoju. Wraz ze szkodnikami i chorobami oraz w kontekście zmian klimatu występuje coraz więcej sytuacji stresowych w środowisku. Czynniki te prowadzą do spadku produkcji, zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Takimi pierwszymi sytuacjami stresowymi dla roślin może być czas po wysadzeniu w nowym miejscu czy też po wschodach, zwłaszcza w warunkach braku optymalnej dostępności wody czy też złych właściwości podłoża np. wysokie zasolenie, złe pH gleby, itp. To będzie utrudniać roślinie prawidłowe funkcjonowanie i możliwość rozwijania systemu korzeniowego co w rezultacie będzie ograniczało jej potencjał genetyczny. Zatem regulacja wzrostu roślin i zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju, w tym systemu korzeniowego jest bardzo ważnym czynnikiem, który będzie kształtował wydajność upraw.

 

Jak zatem poprawić ukorzenienie się rośliny, a tym samym zoptymalizować wzrost i rozwój …

W celu zapewnienia lepszych warunków do wzrostu w okresie po wysadzeniu lub wschodach warto zastosować w uprawie warzyw nawozy płynne wsparte o biostymulujące działanie. Takim nawozem jest Fertiactyl Starter, który zastosowany w uprawach warzyw oprócz odżywiania NPK przyczynia się do rozwoju silnego systemu korzeniowego, który jest kluczowym czynnikiem/ organem zapewniającym optymalną wydajność. Dodatkowo substancje takie jak Glicyna-Betaina łagodzą skutki stresów z jakim spotyka się roślina na początku wegetacji co również korzystnie wpływa na jej prawidłowe funkcjonowanie i brak przerw w rozwoju. Kwasy huminowe i fulwowe zawarte z preparacie wpływają z kolei na poprawę warunków glebowych przez co roślina jest w stanie lepiej wykorzystać składniki pokarmowe i wodę. Jest to również idealne rozwiązanie w produkcji rozsad o czym bliżej pisałem w jednym z poprzednich artykułów.

W przypadku upraw warzywnych silny początek zawsze jest równoznaczny z bezpiecznym zbiorem. Dlatego zabiegi stosowane na początkowych etapach wzrostu roślin odgrywają istotną rolę w późniejszym ich rozwoju. Niezależnie od terminu siewu czy nasadzeń zastosowanie preparatu Fertiactyl Starter wpływającego m.in. na rozwój systemu korzeniowego jest zalecane na pierwszych etapach uprawy. Stosując takie rozwiązanie, promuje się gęsty i silnie rozgałęziony system korzeni w roślinie, a dodatkowo eliminuje się negatywne skutki stresów w kluczowym etapie wzrostu oraz poprawia dostępność składników pokarmowych. To zabezpiecza rośliny i daje możliwość pełnego wykorzystania potencjału genetycznego.

 

Podsumowując…

Lepszy rozwój roślin za sprawą silnego systemu korzeniowego powoduje, że uprawy są bardziej odporne na niekorzystne warunki środowiskowe czy inne stresy abiotyczne. Ponadto lepiej rozwinięty system korzeni włośnikowych pozwala na lepsze wchłanianie i wykorzystanie składników odżywczych, dzięki czemu oprócz uzyskania wyższych plonów (i mniejszych strat), uzyskujemy lepsze parametry jakościowe.

 

 

 

Karol Majchrowski

Product Manager Vegetables