Jak skutecznie przechowywać nawozy granulowane?

Mamy końcówkę listopada w większości gospodarstw prace polowe są na ukończeniu. Powoduje to, że rolnicy coraz częściej rozważają zakup nawozów pod przyszłoroczną aplikację. Jednak jak je należy zabezpieczyć, żeby nie traciły swoich właściwości. W poniższym artykule postaram się przedstawić kilka zasad jak przechowywać nawozy w okresie zimowym.

Przełom listopada i grudnia to w wielu gospodarstwach czas na wyhamowanie prac polowych. Przez co niektórzy rolnicy coraz bardziej zastanawiają się nad zakupem nawozów pod przyszłoroczne aplikacje. Szczególnie, że ARiMR zakańcza wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, co spowodowało poprawę finansową wielu gospodarstw. Dzięki temu rolnicy chętniej rozmawiają o inwestowaniu w swoje uprawy i zakupie nawozów.  Drugim ważnym argumentem przemawiającym za tym, że w gospodarstwach coraz częściej pojawiają się nawozy jest fakt, że wcześniejszy zakup nawozów wiąże się z niższą ich ceną lub różnego rodzaju promocjami. Pozwala to na obniżenie kosztów produkcji, która jest istotna w funkcjonowaniu gospodarstw. Kolejnym aspektem, który warto jest wziąć pod uwagę przy zakupie nawozów jest fakt, że jest teraz łatwa ich dostępność i nie ma problemu z ich dowozem do gospodarstw. Pozwala to na zabezpieczenie bazy do stosowania ich na wiosnę. Warto jest również pamiętać, że mimo wszystko pandemia koronawirusa nie odpuszcza i do końca nie wiemy jak będzie się rozwijać w najbliższych miesiącach. Stąd też warto jest zabezpieczyć się przynajmniej w te nawozy, których stosowanie jesteśmy pewni, żeby nie okazało się, że nie możemy ich zastosować ponieważ nikt nie będzie w stanie nam ich dowieźć.

Jednak decydując się teraz na zakup nawozów granulowanych musimy wziąć pod uwagę, że musimy przetrzymać je w swoim gospodarstwie przez okres zimy. W szczególności jest to ważne ze względu na fakt, że nawozy będziemy stosowali dopiero wczesną wiosną i musimy zabezpieczyć je w taki sposób by nie straciły swoich właściwości. W tym momencie rodzi się pytanie jak prawidłowo to zrobić, żeby zakupione teraz przez nas  produkty posiadały takie same właściwości podczas stosowania???

Zacznijmy przede wszystkim od faktu, że przechowywanie nawozów mineralnych jest zasadne, jeśli ich termin przydatności wynosi od 6 do 24 miesięcy od daty produkcji. Sprawi to, że nie będziemy stosowali produktów przeterminowanych, które mogą być mniej efektywne niż produkty świeże. Warto tu wspomnieć, że wszystkie nawozy TIMAC AGRO POLSKA zamawiane w ilości przynajmniej 6 ton przyjeżdżają prosto do rolnika z fabryki, co gwarantuje ich wysoką jakość i możliwość stosowania przez długi czas.

Nieprawidłowe warunki przechowywania nawozów sypkich mogą pogorszyć właściwości i obniżyć ich wartość użytkową. Wart podkreślenia jest fakt, że wszystkie nawozy TIMAC AGRO POLSKA są nawozami granulowanymi i pakowanymi w opakowania 50 kg lub 600 kg, co znacząco ułatwia ich prawidłowe przechowywanie w okresie zimy i nie tylko. Często obserwuje się zjawisko, w którym nawozy (zawierające sole) posiadają tendencję do zbrylania się. W takim przypadku utrudnione jest ich wysiewanie i zmuszeni jesteśmy rozbijać powstałe bryły. Pogarsza to ich równomierny wysiew, szczególnie na znaczne odległości. Powodem tego jest zbyt duże pochłanianie wody z otoczenia. Nawozy granulowane TIMAC AGRO POLSKA nie są tradycyjnymi nawozami NPK opartymi w znacznej części o sól potasową, co znacznie ogranicza problem ich zbrylania. Niektóre nawozy jak saletra wapniowa czy siarczan magnezu pod wpływem dużej wilgotności i nieszczelnych opakowań mogą wchłonąć duże ilości wody. Powstaje wówczas efekt mazistości i nawozy tracą na wartości użytkowej. Nawozy azotowe takie jak saletra czy saletrzaki oraz wapno palone pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, woda ulegają silnemu utlenianiu, które w konsekwencji prowadzi do ich rozkładu chemicznego, a nawet do samozapalenia. Warto jest w tym miejscu wspomnieć, że składniki pokarmowe w nawozach produkowanych przez TIMAC AGRO w żaden sposób nie reagują między sobą wchodząc w reakcje chemiczne, co gwarantuje ich bezpieczeństwo przechowywania i wysoką jakość.

Jednak pomimo przytoczonych przykładów bezpieczeństwa przechowywania nawozów produkowanych przez TIMAC AGRO, warto jest je przechowywać w odpowiednich warunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie nawozy mineralne powinny być przechowywane w suchym, ciemnym i przewiewnym pomieszczeniu. Temperatura wewnątrz budynku powinna wynosić od 5 do 20°C. Nawozy należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, które powinno być nieuszkodzone. Miejsce przechowywania nawozów należy odizolować od pomieszczenia z żywnością czy paszami dla zwierząt. Opakowania z nawozami ustawiamy zachowując między nimi odległość (ograniczając ryzyko uszkodzeń opakowania). W pobliżu miejsca przechowywania nie mogą znajdować się również substancje łatwopalne. Składując nawozy warto jest je odsunąć przynajmniej o 1 metr od ścian i konstrukcji dachu. Jeżeli jest to możliwe to dobrze jest ułożyć worki na drewnianych paletach. Nie dochodzi wtedy do bezpośredniego kontaktu między posadzką budynku a workami z nawozem. Ułożenie nawozu na paletach i odsunięcie od ścian i dachu zabezpiecza materiały, z którego wykonany jest budynek przed działaniem substancji chemicznych oraz powoduje lepszą wentylację budynku i nie dopuszcza do pojawienia się wilgoci w jego wnętrzu.

Natomiast jeśli w gospodarstwie nie mamy możliwości przechowywania nawozów w zamkniętym pomieszczeniu to powinniśmy ustawić je na przepuszczalnej, suchej i gładniej powierzchni. Bardzo ważne jest też to, żeby stały one na podniesieniu (np. na drewnianych paletach), ponieważ w okresie obfitych opadów ochronimy nawozy przed zalaniem czy dostępem wody ze zbyt uwilgotnionej gleby. Nawozy, które będziemy magazynowali poza budynkiem powinny być bezwzględnie przykryte plandekami. Zakrywanie stosu z nawozami większą ilością plandek rozpoczynamy od dołu do góry. Takie ułożenie chroni nawóz przed wodą opadową i zabrudzeniami. Cała konstrukcja powinna być dobrze zamocowana, żeby nie dochodziło do jej uszkodzenia pod wpływem wiatru.