Druga edycja konkursu na innowację Roullier. Wspieramy badania dzisiaj, by przygotować rolnictwo jutra!

CMI AWARDS 2020

W 2020 r. odbędzie się druga edycja Roullier Innovation Awards, którego celem jest wyłonienie dwóch innowacyjnych projektów badań akademickich w obszarach specjalizacji Grupy. Do konkursu, organizowanego przez Roullier Group i Roullier Global Innovation Center, mogą przystąpić naukowcy z laboratoriów badawczych i uniwersytetów z całego świata. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 75.000 euro i roczną współpracę z World Roullier Innovation Centre.

Tematyka konkursu

W tej edycji Innovations Roullier Awards jest podzielone na dwie odrębne kategorie: Żywienie Roślin oraz Żywienie Zwierząt. Aby wziąć udział w konkursie, kandydaci będą musieli przesłać projekt, który pasuje do głównych zagadnień, proponując prace badawcze nad jednym ze wskazanych tematów. W obrębie odżywiania roślin są to: „Żyzność gleby, żywienie i zdrowie roślin”; „Innowacyjne praktyki kulturowe i agroekologia”; „Struktura gleby, gospodarka wodna i zmiany klimatu” oraz „Różnorodność biologiczna i funkcje gleby”. Natomiast w sferze żywienia zwierząt to: „Odżywianie mineralne i dostępność pierwiastków (wapń, fosfor i magnez)”; „Zdrowie jelit i odporność” oraz „Dobrostan zwierząt”.

Zasady rejestracji

Rejestracja uczestników jest otwarta od 1 września 2019 roku aż do 29 lutego 2020 roku. Można jej dokonać za pośrednictwem strony Innovation Awards: www.innovation-awards-roullier.com, gdzie znajdują się szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu i pliki rejestracyjne.

Kryteria wyłonienia zwycięzców

Jury, złożone z uznanych na całym świecie naukowców, wybierze projekty według bardzo precyzyjnych kryteriów. Decydująca będzie jakość i zakres pracy naukowej oraz oryginalność podejścia do problemu. Uwzględniony zostanie również wkład w rozwój badań, szkolenie naukowców oraz rozpowszechnianie nauki i technologii.

Nagrody

Tytuł laureata konkursu otrzyma dwóch badaczy i/lub pracowników laboratorium (jeden w zakresie Żywienia Roślin, drugi w zakresie Żywienia Zwierząt). Każdy z nich otrzyma nagrodę finansową w wysokości 75.000 euro i roczną współpracę badawczą z Roullier Innovation Centre, w celu zapewnienia realizacji zwycięskiego projektu. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się 24 czerwca 2020 roku w Międzynarodowym Centrum Innowacji Roullier w Saint-Malo.

O grupie Roullier

Zaangażowana od 60 lat w żywienie roślin, żywienie zwierząt i obecna w przemyśle spożywczym, grupa Roullier opiera się na wiedzy przemysłowej i technicznej, unikatowych sposobach sprzedaży oraz zrównoważonej polityce innowacji, aby sprostać potrzebom swoich klientów. Grupa Roullier, która obecnie zatrudnia 8.000 pracowników, sprzedaje swoje rozwiązania w 131 krajach i osiągnęła skonsolidowany obrót w wysokości 2 miliardów euro w 2018 r., z czego 68% na arenie międzynarodowej.