Jaki nawóz pod ziemniaki sprawdzi się najlepiej?

Jak nawozić ziemniaki Sprawdź Czym nawozić ziemniaki!

Ziemniaki to bardzo szerokie pojęcie, jest wiele typów i odmian, które być może dla przeciętnego zjadacza pure lub frytek mają niewielkie znaczenie. Każdy jednak kto je uprawia wie, że wybór odpowiedniej odmiany odgrywa ogromną rolę.  Wybór najlepszych rozwiązań nawozowych to kolejna istotna decyzja w ich produkcji polowej.  Udzielenie odpowiedzi na postawione w tytule pytanie nie jest bardzo łatwe, bo jak to w rolnictwie bywa odpowiedź zaczyna się od słów – to zależy.

Jaki nawóz pod ziemniaki – czy wybór jest prosty?

Nie da się wskazać czym nawozić ziemniaki, jednoznacznie wskazując konkretny nawóz. To zależy to od odmiany. Różne odmiany ziemniaków mają różne przeznaczenie oraz różne wymagania pokarmowe ze względu chociażby na wczesność.  Charakteryzują się cechami osobniczymi dla danej odmiany jak typ użytkowy czy plenność.  Decyzja, jak nawozić ziemniaki zależy również od stanowiska, na którym będą uprawiane. Ziemniaki nie mają bardzo wysokich wymagań glebowych jeśli chodzi o klasę gleby, ani co do przedplonu. Trzeba jednak spełnić kilka określonych warunków w tym względzie, aby oczekiwać plonów na rozsądnym poziomie.

Jakie nawozy pod ziemniaki Jak nawozić ziemniaki Sprawdź!

Wymagania glebowe ziemniaka

Stanowisko pod ziemniaki powinno charakteryzować się dobrą strukturą oraz uregulowanymi stosunkami wodno-powietrznymi. Gleba powinna się szybko ogrzewać i być w miarę przepuszczalna, aby nie tworzyły się zastoiska wodne – ziemniaki nie lubią gleb mokrych i zwięzłych.  Gleby tego typu ograniczają wzrost i opóźniają rozwój ziemniaków, często też zniekształcają bulwy.  Istotne jest również odpowiednie pH na wybranym stanowisku, nie powinno ono być ani za wysokie ani zbyt kwaśne. Pokutuje niestety wśród uprawiających ziemniaki pogląd, że lubią one gleby kwaśne. Jednak optymalne pH to lekko kwaśne 6-6,5 przy glebach lekkich 5,5. Ma to bardzo istotne znaczenie dla dostępności składników pokarmowych obecnych w glebie (zasobność) oraz wnoszonych w nawozach mineralnych. Jeśli stanowisko jest kwaśne warto pod przedplon zastosować odpowiednią dawkę wapna węglanowego lub magnezowego.

Jaki nawóz pod ziemniaki, jakie nawozy pod ziemniaki Zobacz czym nawozić ziemniaki!

Jak nawozić ziemniaki zgodnie z ich zapotrzebowaniem na minerały?

Zanim wrócimy do pytania zasadniczego – czym nawozić ziemniaki? Określmy średnie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Pierwiastkiem najbardziej plonotwórczym jest azot, jego ilość konieczna do zastosowania na ha różni się jednak bardzo, zależnie od przeznaczenia. Ziemniaki na sadzeniaki oraz bardzo wczesne odmiany jadalne będą miały zdecydowanie mniejsze potrzeby od ziemniaków przemysłowych i jadalnych bardzo późnych.

Dlatego najrozsądniejsze jest określenie ilości składników potrzebnych do zbudowanie plonu 10 t bulw wraz z łęcinami. Zapotrzebowanie to wygląda następująco:

  • N – 40-45kg,
  • P – 15kg,
  • K – 55-65kg.

Bardzo istotne jest, aby nie zapomnieć o odpowiednim zaopatrzeniu ziemniaków w mezoskładniki, do których należą  Ca – 10-15kg, Mg – 6-8kg, S – 6kg. Odgrywają one tak istotną rolę, ponieważ w znacznym stopniu wpływają na możliwość wykorzystania przez rośliny składników makro.

Zobacz, dlaczego uprawy warzywnicze wymagają wapnia: https://pl.timacagro.com/wapn-jako-niezbedny-pierwiastek-wzrostu-rozwoju-warzyw/.

Nie możemy również zapomnieć o mikroskładnikach, które wnosimy w zdecydowanie mniejszych ilościach, a decydują o prawidłowym przebiegu wielu procesów fizjologicznych: Zn  – 70g,  B – 25g, Cu – 20g, Mn – 65g, Fe – 40g, Mo – 1g. W przypadku mikroskładników w dużej mierze będzie mowa o nawożeniu dolistnym, które potraktujemy jako osobny temat. Warto jednak, aby w glebie znalazły się przynajmniej cynk i bor. Dlaczego?

  • Cynk jest bardzo istotny w początkowym okresie wzrostu ziemniaków i jego niedobory mogą znacząco ograniczyć ilość tworzących się stolonów i wielkość bryły korzeniowej.
  • Bor z racji tego, że jest potrzebny w całym okresie wzrostu, a nie ulega translokacji w roślinie, czyli nie jest przemieszczany ze starszych liści do młodych (przy aplikacjach dolistnych) obecny w glebie będzie systematycznie pobierany zgodnie z zapotrzebowaniem.

Widząc jakie jest zapotrzebowanie ziemniaków na składniki pokarmowe możemy powiedzieć, że nie należy pytać jaki nawóz a zdecydowanie jakie nawozy pod ziemniaki wybrać?

Jaki nawóz pod ziemniaki, jakie nawozy pod ziemniaki Zobacz czym nawozić ziemniaki!

Czym nawozić ziemniaki – kolejność nawożenia

Rozpocznijmy od nawożenia organicznego. Jeśli tylko mamy taką możliwość zdecydowanie polecamy  stosowanie obornika, gnojowicy czy innych nawozów z tej grupy. Pamiętajmy jednak, aby nawóz trafił na pole jesienią i został odpowiednio z nią wymieszany. Wtedy roślina może wykorzystać jego walory w czasie wegetacji. Korzystamy również z dobrodziejstwa dostarczenia dużej ilości materii organicznej co przekłada się na możliwość rozwoju mikroorganizmów glebowych oraz poprawę żyzności gleby. To przełoży się na lepszą dostępność składników pokarmowych. Stosując nawożenie organiczne zmniejszamy nawożenie mineralne, tak jak w przypadku wysokiej zasobności składników w glebie. Nie możemy przyjąć, że wszystkie składniki pokarmowe wnoszone z obornikiem będą wykorzystane w pierwszym roku. Dostępne w tym okresie będzie z niego 30% azotu, 40% fosforu i do 60 % potasu.

Nawożenie mineralne

  1. Kwestię nawożenia mineralnego zaczniemy od fosforu i potasu. Nie jesteśmy w stanie pokryć zapotrzebowania ziemniaków jednym nawozem wieloskładnikowym ze względu na szeroki stosunek P do K. Należy więc zastosować odpowiednią dawkę nawozu potasowego zależną do tego czy  pozostałą część uzupełniamy nawozem wieloskładnikowym czy też typowo fosforowym.  Potas możemy podać w formie bezchlorkowej i wtedy może być wprowadzony do gleby stosunkowo niedługo przed sadzeniem. Nawozy bezchlorkowe są bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie mają negatywnego wpływu na młode korzenie. Wiemy jednak wszyscy, że to rozwiązanie zawsze wychodzi drożej niż sól potasowa, daje jednak gwarancję bardzo dobrej jakości, a dobre produkty kosztują więcej. Jeśli jednak decydujemy się na nawożenie potasem w postaci soli potasowej (chlorku), musimy pamiętać o zrobieniu tego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby chlorki zdążyły się przepłukać. Minimalny okres to 4 tygodnie, a najlepiej jeszcze wcześniej przed planowanym sadzeniem ziemniaków.
  2. Stosując nawozy fosforowe należy mieć na uwadze bardzo ważną cechę tego pierwiastka – mianowicie jego bardzo małą mobilność w glebie. Co to oznacza w praktyce? Należy go wymieszać z glebą na głębokość ok 15 -20 cm, aby składnik był dostępny w całej strefie korzeniowej. Ważne jest aby fosfor był podany w formie, która pozwoli na dostępność tego składnika dla rośliny. Jest to szczególnie istotne, ponieważ jest to wąskie gardło dla fosforu gdyż zarówno zbyt wysokie jak i niskie pH gleby powoduje blokowanie tego pierwiastka i ograniczenie jego dostępności. Nawozy fosforowe zawsze w  całości stosujemy przed sadzeniem.
  3. Nawożenie azotem powinno zostać dobrane do charakterystyki odmiany. Jak nawozić ziemniaki azotem? Jeśli są to ziemniaki wczesne lub sadzeniaki robimy to w jednej dawce. Najrozsądniej wtedy zastosować nawóz zawierający formę amonową i azotanową, ewentualnie niewielką ilość amidowej. Dobrze jeśli w składzie znajdzie się również Ca, S, Mg. Wtedy jest to nawożenie kompletne. Przy odmianach średniopóźnych i późnych powinniśmy dawkę podzielić. 2/3 dawki zastosować  przedsiewnie a pozostałą ilość w fazie BBCH 25-29.  W tym przypadku rozsądnie jest zastosować azot w formie amidowej, który gwarantuje zdecydowanie dłuższą podaż azotu.

Zatem jakie nawozy pod ziemniaki zastosować?

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe wskazówki warto stosować nawozy, które wnoszą do gleby jednocześnie kilka składników w formach dostępnych i uzupełniających wszystkie potrzeby tej rośliny. Nawozami, które świetnie sprawdzą się z nawożeniu ziemniaków są produkty z grupy TopPhos gwarantujące dostarczenie chronionego fosforu wraz z wapniem, siarką i magnezem np. Hyper Top-Phos P20.

Produkty, które pokazały bardzo dobre rezultaty na wielu plantacjach to Eurofertil Top 51 oraz Top 49 NPS. Wyróżnia je zawartość składników biostymulujących wpływających na efektywny wzrost korzeni oraz pobieranie Ca. Co bardzo istotne zawierają wapń Mezocalc w formie bardzo szybko dostępnej dla odżywienia roślin, który poprawia jakości bulw. W składzie znajdują się również potrzebne dla ziemniaków mikroelementy Zn i B. Bardzo dobrym rozwiązaniem dla nawożenia startowego ziemniaków jest nawóz Hyper Top-Phos P20. Poza tym, że dostarcza fosforu w formie chronionej, gwarantując jego dostępność w całym okresie wegetacji oraz w niekorzystnym pH, odżywia rośliny także wapniem i siarką. Na szczególną uwagę zasługuje jednak to, że produkt zawiera kompleks Mycoboost wpływający na nawiązanie symbiozy ziemniaków z grzybami mikoryzowymi. Wpływa to na szereg czynników: poprawiając rozwój systemu korzeniowego, podnosząc efektywność odżywienia oraz dostęp roślin do wody. Symbioza ziemniaków z grzybnią mikoryzową wpływa również pozytywnie na zdrowotność plantacji. Ziemniaki bardzo pozytywnie reagują na biostymulację i nawożenie dolistne odpowiednio dobrane do fazy rozwojowej roślin.

Nawożenie ziemniaków