Nawóz do truskawek – najważniejsze informacje

Nawóz do truskawek, nawozy do truskawek - jak nawozić truskawki?

Aby uzyskać wysoki plon najwyższej jakości, na plantacjach truskawek musimy dbać o odpowiednie nawożenie przez cały sezon, używając prawidłowy nawóz do truskawek. Wymagania pokarmowe są zależne m. in. od odmiany, wieku plantacji oraz obsady. Przyjąć można, że przez cały sezon owocująca plantacja truskawek może pobrać na hektar: 130-140 kg azotu, 15-20 kg fosforu oraz 115-150 kg potasu. Wymagania nawozowe należy ustalać w oparciu o aktualne wyniki analiz gleby. Poniżej przedstawimy Państwu jak nawozić truskawki tradycyjne uprawiane w gruncie.

Nawozy do truskawek przed założeniem plantacji – co powinny zawierać?

Truskawka jest gatunkiem o niewielkim i płytkim systemie korzeniowym. Bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie stanowiska pod uprawę. Warto zastosować odpowiednie przedplony w postaci na przykład gryki, gorczycy, facelii. Następnie, na podstawie analiz gleby, należy uregulować odczyn gleby oraz uzupełnić składniki pokarmowe. Truskawka preferuje pH w przedziale 5,5-6,5.

Bardzo ważne jest uzupełnienie gleby m. in. w fosfor. Jest to pierwiastek bardzo mało mobilny, który dodatkowo w zbyt niskim lub w zbyt wysokim pH staje się niedostępny dla roślin. Równie istotnym pierwiastkiem jest wapń. Jest to pierwiastek budulcowy, który wpływa na jakość owoców. Dodatkowo wapń ma wpływ na właściwości fizyko-chemiczne gleby. Jest niezbędnym „lepiszczem” gleby – bierze udział w tworzeniu agregatów glebowych. Dzięki temu gleba zyskuje strukturę gruzełkowatą. 

Zobacz też nasz artykuł: Czym się charakteryzują nawozy fosforowe?

Eurofertil TOP 49 NPS to idealny nawóz do truskawek przed założeniem plantacji. Poprzez zastosowanie tego nawozu dostarczamy wspomniany fosfor w opatentowanej formie TOP-PHOS. Dzięki temu chronimy fosfor przed uwstecznianiem i zapewniamy ciągłą dostępność składnika dopasowaną do krzywej pobierania przez rośliny. Eurofertil TOP 49 NPS zawiera aż 52% węglanu wapnia w formie bardzo reaktywnego Mezocalcu. Dostarczamy wapnia odżywczego oraz wpływamy na poprawę struktury gleby.

Sprawdź tez nasz artykuł o uprawie truskawki powtarzającej: https://pl.timacagro.com/truskawka-powtarzajaca/

Jak nawozić truskawki? Jaki nawóz do truskawek wybrać?

Nawóz do truskawek na początek wegetacji

Truskawki, podobnie jak pozostałe gatunki owoców miękkich, są wrażliwe na niedobór wody w glebie. Na nowoczesnych plantacjach rozprowadzenie linii nawodnieniowych jest niezbędne. Dodatkowo, wczesną wiosną, należy zadbać o odpowiedni start roślin i rozwój systemu korzeniowego. Dzięki temu rośliny będą w stanie łatwiej pobierać wodę i składniki pokarmowe. W tym celu zalecam zastosować Fertiactyl Starter w dawce 5 l/ha. Nawóz ten ma silne działanie antystresowe oraz ukorzeniające, a także dzięki zawartości kwasów huminowych i fulwowych wpływa na żyzność gleby.

Doglebowe nawozy do truskawek

W uprawach gruntowych podstawą powinno być nawożenie doglebowe. Aby uzupełnić składniki pokarmowe po zimie warto zastosować bezchlorkowy nawóz wieloskładnikowy Eurofertil 33 N-Process. Poza odpowiednio zbilansowaną zawartością podstawowych składników NPK zawiera wysoką dawkę odżywczego wapnia w bardzo reaktywnej formie Mezocalcu. Zawiera także m. in. siarkę, która jest bardzo istotna dla pobierania i wykorzystania azotu. Pierwiastek ten dodatkowo jest chroniony przed ulatnianiem i wymywaniem dzięki technologii N-Process. Jest to idealny nawóz do truskawek.

Nawóz do truskawek, nawozy do truskawek - jakie wybrać?

Jaki nawóz do truskawek na początku kwitnienia?

Okres na początku kwitnienia jest momentem na kolejną dawkę azotu. Rośliny w czasie przejścia do fazy generatywnej wymagają odpowiednich zabiegów nawozowych. Idealnym rozwiązaniem jest Sulfammo 23 N-Process, który dostarcza azot chroniony technologią N-Process. Zawiera też wysoko reaktywny i dostępny dla roślin wapń w formie Mezocalcu, a także magnez i siarkę. Jest to „wieloskładnikowy nawóz z azotem”.

Odpowiednie nawozy do truskawek po zbiorach

Bardzo istotne jest nawożenie truskawek po zbiorach, po skoszeniu liści. Wtedy odbudowujemy część nadziemną oraz budujemy potencjał plonotwórczy na rok następny. W naszym klimacie truskawka zawiązuje pąki kwiatostanowe na rok następny w sierpniu.

Nawożenie pozbiorcze należy wykonać najpóźniej do połowy sierpnia. Dawki nawozów powinny być oparte o aktualne wyniki analiz gleby wykonane tuż po zbiorach. Ważne, aby azot nie był dostępny dla roślin zbyt długo. Wprowadzenie roślin w stan spoczynku jest równie istotne jak nawożenie pozbiorcze.

Rekomendujemy wspomniany wcześniej nawóz do truskawek Eurofertil 33 N-Process. Dzięki temu uzupełniamy składniki pokarmowe, które wywieźliśmy wraz z plonem oraz pozwalamy odbudować masę zieloną oraz zawiązać pąki kwiatostanowe.

Odżywianie pozakorzeniowe dla najlepszych efektów

Podstawą nawożenia jest gleba i system korzeniowy. Jednak aby uzyskać plony najwyższej jakości warto wspierać plantacje odpowiednim programem biostymulująco-nawożeniowym.

Nawozy z gamy Fertileader posiadają biostymulujący kompleks Seactiv®. Dzięki temu składniki pokarmowe są dużo szybciej przyswojone oraz przetransportowane w roślinie. Sprawia to, że zwiększamy potencjał fizjologiczny malin, a wszystkie komórki i tkanki w roślinie są odpowiednio dokarmione. Dodatkowo, kompleks Seactiv® wykazuje silne działanie antystresowe, co jest szczególnie istotne m. in. przy bardzo wysokich temperaturach czy burzach latem, a także przy silnych dobowych wahaniach temperatur wiosną i jesienią. Warunki stresowe znacznie ograniczają metabolizm, proces fotosyntezy i transpiracji u roślin, co przekłada się m. in. na ograniczenie pobierania i przyswajania składników pokarmowych. Produkty Timac Agro rozwiązują ten problem.

Nawożenie truskawki