Truskawka powtarzająca – uprawa, owocowanie i odmiany

Truskawka powtarzająca owocowanie, odmiany, uprawa

Truskawka powtarzająca od kilku lat w naszym kraju cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Są to głównie odmiany dnia neutralnego, czyli długość dnia nie wpływa na inicjowanie przez rośliny pąków kwiatowych. Dzięki temu kwitnienie i owocowanie może trwać od późnej wiosny aż do pierwszych przymrozków. W efekcie uprawa odmian powtarzających owocowanie znacznie różni się względem odmian letnich- tradycyjnych i jest dużo bardziej wymagająca i intensywna. W szczycie sezonu wiele faz rozwojowych nakłada się – kwitnienie, zawiązywanie i dojrzewanie owoców. Kiedy sadzić truskawki powtarzające, jak wygląda uprawa i jakie odmiany są polecane? Odpowiedzi znajdziemy poniżej.

Truskawka powtarzająca a tradycyjna – jakie są różnice?

Przede wszystkim, jak wspomniano we wstępie, odmiany truskawek powtarzających owocowanie zawiązują pąki kwiatowe niezależnie od długości dnia, przez cały sezon. Czynnikiem hamującym inicjowanie kolejnych pąków może być zbyt wysoka temperatura, powyżej 30 OC. Wtedy na jakiś czas rośliny wstrzymują rozwój generatywny. Kiedy warunki atmosferyczne wrócą do optymalnego dla truskawek poziomu, tworzenie pąków kwiatowych zostanie wznowione. Natomiast odmiany tradycyjne są roślinami dnia krótkiego, a więc inicjacja pąków na następny sezon następuje po zbiorach w warunkach skracającego się dnia, przy temperaturze min. 12 OC. W Polsce takie warunki panują zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Im dłużej rośliny mają zapewnione korzystne warunki i temperaturę, tym pąki kwiatowe zawiązane na następny rok będą silniejsze i lepiej wykształcone.

Truskawka powtarzająca - owocowanie, odmiany, uprawa. Kiedy sadzić truskawki powtarzające na polu?

Odmiany letnie, ze względu na fizjologię, wytwarzają owoce w jednym czasie. Zbiory są skumulowane w czasie 4-5 tygodni. Owocowanie przypada zazwyczaj w czerwcu i lipcu. Aby uzyskać owoce najlepszej jakości warto stosować cykl uprawy maksymalnie 4-letni, a w tym czasie po zbiorach ścinać liście. W przypadku odmian powtarzających zbiory są znacznie rozciągnięte w czasie i mogą trwać od czerwca/lipca aż do października/listopada. Dodatkowo, w przypadku odmian truskawek powtarzających owocowanie, pełny plon uzyskujemy już w pierwszym roku uprawy. Zalecany jest jednoroczny cykl uprawy, niewielu plantatorów decyduje się zostawiać truskawki na następny rok. Wynika to m. in. z faktu, że rośliny które owocują aż do pierwszych przymrozków dużo trudniej wprowadzić w odpowiedni stan spoczynku zimowego, przez co wiosną mogą być problemy z przemrożeniem i wypadami.

Polecanymi odmianami truskawek dnia neutralnego do produkcji towarowej są m. in.: San Andreas, ‘Albion’, ‘Portola’, ‘Selva’, ‘Evie 2’. Są to odmiany trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Mają kompaktowy pokrój, dzięki czemu możemy bardziej zagęścić nasadzenia. Te odmiany idealnie nadają się do uprawy polowej. Odmiany ‘Murano’, ‘Furore’, ‘Hademar’, ‘Vivara’, ‘Florentina’ to odmiany polecane w uprawie tunelowej. Dowiedz się także o jesiennym nawożeniu porzeczki czarnej nawożeniu malin jesiennych oraz o nawożeniu jesiennym borówki amerykańskiej.

Jakie warunki potrzebuje truskawka powtarzająca – uprawa 

Odpowiednie przygotowanie stanowiska, jak w każdej uprawie sadowniczej, jest jednym z głównych czynników wpływających na powodzenie. Bardzo ważne jest, szczególnie w uprawie polowej, aby na początku pozbyć się chwastów, głównie wieloletnich. Odmiany truskawek powtarzających owocowanie bardzo intensywnie rozwijają się generatywnie, dlatego korony (część wegetatywna) są zazwyczaj mniejsze niż w przypadku odmian tradycyjnych i mogą być łatwo zagłuszone przez chwasty.

Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków powietrzno-wodnych. System korzeniowy truskawek nie jest bardzo rozbudowany, gleba nie może przesuszać się ani zalewać. Odpowiednie zaopatrzenie gleby w materię organiczną wpływa na poprawę żyzności i kultury gleby, a także jej właściwości fizyko-chemicznych. Przed posadzeniem roślin warto zastosować przedplon. Do tego celu najlepiej nadadzą się m. in. takie gatunki, jak: fasola szparagowa, aksamitka, gorczyca, rzepak. Jeśli nie wiesz jaki zasób minerałów ma twoja ziemia pod uprawę, warto przeprowadzić badanie gleby.

Aby dodatkowo poprawić warunki wzrostu truskawek powtarzających warto prowadzić plantację na podniesionych zagonach pod folią. Im wyższe, tym lepiej. Dzięki temu zapewniamy optymalne warunki termiczne, a także minimalizujemy ryzyko zalania systemu korzeniowego. Dodatkowo ułatwiamy pracownikom zbiór, ponieważ owoce są bardziej widoczne i nie trzeba aż tak nisko schylać się podczas pracy. Przed uformowaniem zagonów należy wykonać analizy gleby i na ich podstawie uzupełnić potrzebne składniki pokarmowe.

Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej wilgotności w obrębie systemu korzeniowego, dlatego należy zastosować dwie linie kroplujące pod folią. Dzięki temu możemy również nawozić plantację poprzez fertygację, co wydaje się niezbędne biorąc pod uwagę bardzo intensywny charakter produkcji.

Kiedy sadzić truskawki powtarzające? Wszystko na temat uprawy

Truskawka powtarzająca odmiany są raczej ciepłolubne – z sadzeniem warto poczekać, aż temperatura gleby osiągnie ok. 10 OC. Zazwyczaj termin ten przypada na koniec marca i kwiecień. Bardzo ważna jest także głębokość sadzenia, aby sadzonki nie były zbyt płytko w gruncie. Warto podczas sadzenia ustawić rośliny w taki sposób, aby korony skierowane były na zewnątrz zagonu. Dzięki temu zapewnimy lepszą dostępność światła, a także docelowo poprawią się warunki zbioru owoców. Zaraz po posadzeniu truskawek na miejsce stałe należy przykryć je włókniną na około miesiąc. Dzięki temu sadzonki lepiej przyjmą się, nastąpi szybszy wzrost i w efekcie uzyskamy wcześniejszy plon.

Jak zawsze w sadownictwie, bardzo ważna jest jakość materiału szkółkarskiego. Plantację należy założyć z sadzonek frigo klasy minimum A+ lub tray (doniczkowanych). Zazwyczaj niezbędne jest usunięcie pierwszych kwiatów. Roślina ma możliwość odpowiednio rozbudować system korzeniowy oraz wytworzyć odpowiednią masę liściową. Pozwoli to utrzymać wysoką jakość owoców w szczycie sezonu, w trakcie jednoczesnego intensywnego zawiązywania pąków, kwitnienia i owocowania. Jedynie w przypadku sadzonek najwyższej jakości możemy pokusić się o zaniechanie oberwania pierwszych kwiatów. Wówczas pierwszy zbiór nastąpi w terminie najwcześniejszych odmian letnich.

Dodatkowo poprzez oberwanie pierwszych kwiatów zyskujemy czas na zabiegi chemiczne i ochronę przeciw chorobom i szkodnikom. Przez bardzo intensywny charakter uprawy, w momencie kiedy pojawiają się pierwsze owoce, bardzo ograniczają się możliwości stosowania Ś. O. R. Pozostają nam preparaty o bardzo krótkim okresie karencji lub biologiczne. Dlatego tak ważna jest odpowiednia ochrona i zabezpieczenie plantacji w początkowej fazie wzrostu, przed wydaniem pierwszych owoców.

W trakcie wegetacji bardzo ważne jest usuwanie rozłogów. Jest to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który w istotny sposób wpływa to na jakość i wielkość plonu:

  •       Nie pozwalamy roślinom na zbyt silne rozrastanie się, co wpłynęłoby na konkurencję roślin o wodę, składniki pokarmowe i światło.
  •       Niedostateczne wietrzenie plantacji może skutkować podatnością na choroby grzybowe. Zbyt silne zagęszczenie
  •       Zbyt duże zagęszczenie uniemożliwia prowadzenie zabiegów chemicznych i pielęgnacyjnych na plantacji.
  •       Ograniczenie rozmnażania wegetatywnego (usuwanie rozłogów zanim ukorzenią się) stymuluje rośliny do silniejszego rozwoju generatywnego, a więc zawiązywania większej ilości kwiatów i owoców

W przypadku, kiedy plantator decyduje się zostawić rośliny na kolejny rok owocowania, po zbiorach należy w miarę możliwości pogodowych zadbać o zdrowotność truskawek, a także dostarczyć pierwiastków poprawiających zimotrwałość. Niezależnie od tego, czy wymienione zabiegi uda się przeprowadzić, warto okryć rośliny na zimę folią lub włókniną. Na początku kolejnego sezonu można ściąć liście i pierwsze kwiaty, co wzmacnia rośliny po zimie, poprawia zdrowotność plantacji, a także da czas na wykonanie potrzebnych ochronnych zabiegów chemicznych.

Truskawka powtarzająca – zalety i wady

Uprawa truskawek powtarzających owocowanie posiada wiele zalet, jednak znaleźć można też potencjalne wady. Niewątpliwym plusem jest możliwość oferowania owoców poza sezonem, co pozwala uzyskać korzystniejszą cenę sprzedaży. Pełny plon uzyskujemy już w pierwszym roku, co pozwala na szybki zwrot inwestycji.

Wydłużając czas owocowania stajemy się atrakcyjnym dostawcą, ponieważ możemy zabezpieczyć dostępność owoców przez znacznie dłuższy czas, niż w przypadku odmian tradycyjnych. Dodatkowo, łatwiej zachęcić pracowników, którzy mają zapewnioną pracę na wiele miesięcy.

Truskawka powtarzająca – uprawa i jej koszty

Prowadzenie plantacji truskawek powtarzających jest bardzo trudne pod kątem produkcyjnym. Fizjologia różni się od odmian tradycyjnych, co wpływa na znaczną intensyfikację produkcji, rośliny wymagają dużo większej uwagi i dbałości o parametry wzrostu, głównie wilgotność podłoża i dostępność składników pokarmowych. Odmiany truskawek powtarzających owocowanie wymagają znacznie bardziej precyzyjnego i intensywnego nawożenia.

Koszty założenia plantacji są znacznie wyższe niż w przypadku odmian tradycyjnych. Do tego wydłużony i bardziej intensywny okres owocowania wpływa na znaczne zwiększenie kosztów bezpośrednich. Główną część kosztów stanowią nawozy, a także pielęgnacja (głównie usuwanie rozłogów) i zbiory. Dodatkową bardzo dużą inwestycją mogą być tunele foliowe oraz zakładanie plantacji w systemie rynnowym w podłożu inertnym.

Kiedy sadzić truskawki powtarzające. Jakie wymagania mają truskawki powtarzające uprawa, owocowanie i odmiany.

Truskawka powtarzająca w tunelu foliowym

Tunel foliowy to bardzo duża inwestycja, natomiast w przypadku profesjonalnej produkcji towarowej jest bardzo pomocny. Niezbędne jest zastosowanie folii dyfuzyjnej – rozpraszającej promienie słoneczne. Dzięki takiej konstrukcji możemy w pełni wykorzystać potencjał truskawki powtarzającej.

  •       Mamy możliwość sterowania klimatem, a więc uniezależniamy się od warunków pogodowych i coraz bardziej nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych.
  •       Wpływamy na przyspieszenie zbiorów, dzięki czemu uzyskujemy lepszą cenę.
  •       Latem temperatura w tunelu jest nieznacznie niższa (dzięki rozpraszaniu promieni słonecznych przez folię oraz poprzez wietrzenie tuneli), co wpływa na ograniczenie zahamowania wytwarzania kolejnych kwiatów.
  •       Poprawiamy jakość owoców truskawki powtarzającej.
  •       Ograniczamy presję niektórych chorób grzybowych.

 

Sprawdź : nawożenie truskawki