Płynny nawóz zawierający kompleks FERTIACTYL® (Glicyna-Betaina, Zeatyna, Kwasy Huminowe i Fulwowe)

Opis

 • Skład
  Kompleks FERTIACTYL® (Glicyna-Betaina, Zeatyna, kwasy huminowe i fulwowe)
  K 30%
  S 30%
 • FERIACTYL RECORD
  Połączenie Potasu i Siarki z kompleksem antystresowym oraz ukorzeniającym daje też korzystne koszty tego zabiegu – w jednym przejeździe odżywiamy rośliny i stymulujemy ich odporność. Zawartość kwasów huminowych i fulwowych w preparacie gwarantuje urodzajność i żyzność gleby, również dzięki działaniu doglebowemu. Podnosi odporność roślin na stresy wodne, termiczne i fizjologiczne
 • GLICYNA - BETAINA
  Zwiększa naturalny wigor roślin i odporność na niekorzystne warunki środowiskowe.
 • ZEATYNA
  Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa naturalną odporność roślin, co chroni przed rozwojem patogenów.
 • KWASY HUMINOWE I FULWOWE
  Są produktem rozkładu biomasy powstającym w procesie humifikacji. Zwiększają dostępność składników pokarmowych z gleby, poprawiają strukturę i retencję wodną. Optymalizują warunki rozwoju systemu korzeniowego, stymulują życie mikroflory glebowej.
 • Potas i Siarka
  Potas wpływa na regulację gospodarki wodnej rośliny co za tym idzie, jej lepsze wykorzystanie. A jest to bardzo istotne w okresach suszy. Siarka uczestniczy w syntezie azotu w roślinie, co poprawi jego wykorzystanie z innych nawozów, bierze czynny udział w regulacji procesu fotosyntezy. Są to więc główne czynniki wpływające na wielkość i jakość plonu. Natomiast połączenie siarki jak i potasu zwiększa tolerancję rośliny na stresy oraz ich fitosanitarność

Opakowanie

Kanister 10 l

Materiały do pobrania