Zrównoważone żywienie – TIMAFEED Boost

W Europie, wraz ze zwiększającą się z dnia na dzień potrzebą importu białka pochodzenia roślinnego oraz rosnącym popycie na pasze wolne od GMO, kładzie się coraz większy nacisk na zaostrzenie wymagań środowiskowych. Dostosowanie się do tych potrzeb staje się imperatywem dla wielu form z branży rolniczej. Wynikiem prac  Timac Agro wraz z CMI Roullier jest nowa gama produktów dla przeżuwaczy TIMAFEED. Zaprojektowano ją tak,  aby w diecie móc zastąpić  część korektorów białkowych, poprawiając jednocześnie wydajność wykorzystania całej dawki pokarmowej.

Zapotrzebowanie na białko pochodzenia roślinnego w sektorze hodowli zwierząt jest skorelowane z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na białko pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z prognozą USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 592,6 mln t wobec 584,2 mln t w sezonie 2018/2019 (+1,4%). Jednym z częściej podejmowanych problemów na terenie Unii Europejskiej jest jak największe zaspokojenie tej potrzeby we własnym zakresie poprzez zmniejszenie importu białka spoza UE do minimum. Aby działać w tym kierunku,kraje takie jak Francja planują w najbliższej dekadzie zwiększenie areału pod rośliny oleiste do 500.000 ha oraz podniesienie rocznej produkcji
z 7,5 do 10 mln ton. Prowadzi to do zderzenia z takimi wyzwaniami jak ekspansja przemysłowego wykorzystania gruntów czy też przeznaczenie wielkich obszarów tylko pod produkcję zbóż.

Aby sprostać tym wyzwaniom Timac Agro wraz z laboratorium CERA połączyły siły, których efektem jest opracowanie nowego rozwiązania pomagającego poprawić efektywność żywienia na bazie azotu mineralnego. Celem było stworzenie gamy produktów spełniających ciągle zmieniające się potrzeby współczesnego rynku i stworzenie na przyszłość nowych perspektyw w żywieniu w całej Europie. Taka właśnie była myśl przewodnia powstania gamy produktów TIMAFEED. Prace nad gamą tych produktów trwały ponad cztery lata i prowadzono je tak, aby uzyskany produkt końcowy był w stanie zastąpić część korektorów białkowych (śruty rzepakowe, sojowe, słonecznikowe) w dawce, przy tym znacznie poprawiając  parametry jej wykorzystania. Innowacyjnym rozwiązaniem było opracowanie nowego rodzaju połączenia azotu z zaawansowanymi technologicznie surowcami zachowując przy tym standardy produkcji NON GMO. To opatentowane połączenie ma za zadanie ułatwić kontrolowane uwalnianie azotu, co przekłada się na optymalne funkcjonowanie żwacza.

Pierwsze doświadczenia in vitro zostały przeprowadzone przy użyciu sztucznego żwacza  w 2016 roku w CMI we Francji, w laboratorium CERA. Kolejnym etapem było przeprowadzenie testów in vivo na żywych zwierzętach (przetestowano ponad 400 zwierząt). Doświadczenia prowadzono w obiektach o różnym systemie utrzymania znajdujących się w różnych częściach kraju.

Wyniki tych doświadczeń były bardzo obiecujące: zastąpienie 1kg korektora białkowego 400g TIMAFEED w dziennej dawce dorosłego zwierzęcia skutkowało wzrostem ok. 1,4l mleka dziennie. Dla młodego bydła podobna dawka skutkowała wzrostem wagi o 77kg , podnosząc dzienny przyrost średnio o 250g przez okres całego tuczu.

 

TIMAFEED Boost – pierwszy z rodziny TIMAFEED w Polsce

Pierwsze z rozwiązań gamy TIMAFEED, które znajdzie się na naszym rynku to TIMAFEED Boost. Połączenie siateczki organiczno-nieorganicznej wraz
z nową formułą Boost pozwoliło stworzyć produkt o wysokich walorach żywieniowych. Jest on jednocześnie stymulantem żwacza poprawiającym optymalny rozwój jego mikroflory. Formuła Boost zmniejsza emisję metanu
o ponad 30%. Daje hodowcom możliwość zwiększenia produktywności swoich zwierząt dbając przy tym o poprawę warunków środowiskowych, tak ważnych w ostatnim czasie. TIMAFEED Boost jest produktem na miarę nowego, zrównoważonego rolnictwa. Poprawia parametry produkcyjne zwierząt polepszając wykorzystanie aktualnie stosowanych surowców
w gospodarstwie poprzez:

  • aktywne wspieranie mikroflory żwacza
  • stymulację fermentacji proteolitycznej
  • obniżenie jelitowej emisji metanu o 37%
  • zwiększenie syntezy kwasu propionowego żwacza
  • wprowadzenie stabilnie uwalniającego się źródła azotu do dawki
  • poprawę wykorzystania energii w dawce
  • redukcję mykotoksyn

Dbając o wynik ekonomiczny gospodarstwa możemy poprawiać także status zdrowotny zwierząt oraz zoptymalizować wykorzystanie zasobów paszowych.