Zmiany dot. rozporządzenia o stosowaniu kwasu salicylowego

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 2018/1480, w celu dostosowania do postępu technicznego,
oraz rozporządzeniem WE nr 1272/2008 i jego załącznikami (CLP), elementy klasyfikacji
związane z produktem Actisan zmieniają się z dniem 1 maja 2020 r.
Klasyfikacja kwasu salicylowego, została poddana ponownej ocenie na poziomie europejskim.
W związku z tym produkt Actisan, mimo braku zmian w składzie poddany został ponownej
ocenie pod kątem tej substancji. Informacje te znajdują się w rozdziałach 2 i 3 załączonej karty
charakterystyki, którą przesyłamy Państwu do wglądu.
Nowa karta charakterystyki jest również dostępna i możliwa do pobrania w dowolnym
momencie z naszej strony internetowej http://msds.timacagro.com/.
Zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań i komentarzy. Zgłoszenia te zostaną
rozpatrzone przez naszych ekspertów, a osoby kontaktowe z ramienia Timac Agro postarają
się odpowiedzieć na zadane pytania w możliwie najkrótszym czasie.

Z wyrazami szacunku,
Timac Agro Polska sp. z o.o