Zmarł profesor Eberhard Makosz, wybitny polski sadownik

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 29 maja br. w wieku 86 lat zmarł prof. dr hab. Eberhard Makosz, wybitny polski sadownik, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń polskich sadowników, honorowy prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych.

Pan prof. Eberhard Makosz od dziesięcioleci wyznaczał trendy w rozwoju polskiego sadownictwa, a na świecie był jego wypróbowanym ambasadorem. Był prawdziwym przyjacielem sadowników, zawsze gotowym by ich wspierać, nawet w najtrudniejszych chwilach. Zmarły był absolwentem Wydziału Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1965). W 1970 r. uzyskał stopień doktora, habilitował się w zakresie ekonomiki ogrodnictwa w 1983 r. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. W latach 1956-1983 pracował w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeznej, później do 1988 r. był wiceprezesem Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Ogrodniczych w Nowym Sączu. Jako nauczyciel akademicki związany był z Akademią Rolniczą w Lublinie, gdzie organizował Katedrę Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego oraz kierował Katedrą Ekonomiki Ogrodnictwa. Pracował również w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa w Warszawie. W pracy naukowej specjalizował się w zagadnieniach z zakresu ekonomiki ogrodnictwa, sadownictwa i szkółkarstwa. Był członkiem m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, a także honorowym członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich Polskiej Akademii Nauk. Publikował prace naukowe poświęcone nowoczesnym technologiom w polskim sadownictwie, współpracował z prasą ogrodniczą. W uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju polskiego sadownictwa oraz dydaktycznej, prof. Makosz został odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nasza firma miała prawdziwą przyjemność móc współpracować z prof. Makoszem na przestrzeni ostatnich kilku lat, m.in. nad projektami w zakresie poprawy jakości jabłek w polskich sadach, czy organizacją konferencji sadowniczych w Lublinie, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia małżonce Pana profesora, jego synowi, synowej i wnukowi.

Zarząd, dyrekcja i pracownicy firmy Timac Agro Polska