Uprawa jagody kamczackiej – wszystkie informacje o nawożeniu i pielęgnacji

Uprawa jagody kamczackiej - wszystkie informacje.

Uprawa jagody kamczackiej zyskuje coraz większą popularność w Polsce i na świecie. Postępujące prace hodowlane dały efekty w postaci nowoczesnych odmian, które charakteryzują się dużo większą plennością. Znaczącej poprawie uległy także parametry jakościowe i walory smakowe.

Owoce miękkie haskapu pojawiają się na rynku bardzo wcześnie. Krzewy jagody kamczackiej rozpoczynają kwitnienie na przełomie marca i kwietnia. Kwitnienie trwa około 3 tygodnie. Owocowanie rozpoczyna się już pod koniec maja.

Uprawa jagody kamczackiej

Poniżej przedstawiam podstawowe informacje o wymaganiach krzewów haskapu:

 •  Jagoda kamczacka jest rośliną światłolubną.
 • Preferuje stanowiska osłonięte od wiatru.
 • Jest gatunkiem bardzo mrozoodpornym (znosi temperatury do -45 OC).
 •  Kwiaty tolerują temp. do -8 OC, a młode pędy do -16 OC.
 • Wymaga minimum 1000 godzin zimowego spoczynku.
 • Haskap ma niskie wymagania glebowe.
 • Optymalne pH w przedziale 5,5-6,0 (lekko kwaśne).
 • Krzewy są odporne na suszę, natomiast susza źle wpływa na wielkość i jakość plonu.
 •  Preferuje stanowiska wilgotne, ale okresowe podtopienia wpływają niekorzystnie.
 • Jest gatunkiem obcopylnym – na plantacji warto posadzić 2-3 odmiany kwitnące w tym samym czasie.
 • Toleruje duże zanieczyszczenie powietrza.

Uprawa jagody kamczackiej. Nawożenie jagody kamczackiej.

Pielęgnacja i sadzenie jagody kamczackiej

Przyjęło się, że pielęgnacja jagody kamczackiej nie jest bardzo wymagająca. Glebę w rzędach przed posadzeniem warto wzbogacić w materię i nawozy organiczne (np. torf, obornik, kompost). Warto zastosować także odpowiedni przedplon – np. rośliny okopowe. 

Gleba przed sadzeniem powinna być odpowiednio uprawiona i użyźniona. Optymalnym terminem na sadzenie jagody kamczackiej jest jesień (wrzesień i październik), ale można to robić przez cały sezon wegetacyjny. Sadzonki należy posadzić 1-2 cm niżej, niż rosły w doniczce. Krzewy po posadzeniu należy ściółkować. Biorąc pod uwagę fakt, że jagoda kamczacka preferuje stanowiska wilgotne, należy rozłożyć linie kroplujące.

Wielu plantatorów nie tnie krzewów przez pierwsze lata po posadzeniu. Taka pielęgnacja jagody kamczackiej rozpoczyna się po 5-8 latach i polega na przerzedzaniu i doświetlaniu korony. Krzewy dwudziestoletnie lub starsze tnie się odmładzająco.

Chcąc uzyskać zadowalające plony wysokiej jakości krzewy należy prowadzić od samego początku po posadzeniu. Bardzo istotne jest uzyskanie długich, jednorocznych pędów. Cięcie jest jednym z głównych czynników kształtujących produktywność plantacji.

Sprawdź dlaczego warto robić badania gleby.

Nawożenie jagody kamczackiej

Podobnie jak w przypadku zabiegów pielęgnacyjnych, przyjęło się, że jagoda kamczacka nie ma dużych wymagań nawozowych. Potencjał plonotwórczy nowych odmian towarowych wynosi nawet kilkanaście ton z hektara. Aby osiągnąć wysokie plony, jednocześnie zachowując wysoką jakość owoców okazuje się, że należy nawozić jagodę kamczacką w odpowiedni sposób.

Krzewy jagody kamczackiej są w stanie wykształcić duży system korzeniowy. Pobierają składniki pokarmowe wydajnie, dzięki czemu ilość nawozów można ograniczyć np. względem borówki amerykańskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje można wywnioskować, że w uprawie jagody kamczackiej bardzo dobrze sprawdzi się fertygacja. Dzięki temu precyzyjnie podajemy składniki pokarmowe wraz z wodą, w obrębie systemu korzeniowego. Zawarta w nawozach z gamy KSC biostymulacja Phyt-Actyl dodatkowo usprawnia pobieranie nawozów i funkcjonowanie roślin.

Biostymulacja roślin

W polskich warunkach krzewy zaczynają kwitnąć już pod koniec marca. W tym czasie, szczególnie w nocy, temperatury mogą osiągnąć znacznie poniżej -8 OC (temperatura jaką tolerują kwiaty). Na początku maja wiele gatunków sadowniczych dopiero kwitnie. W tym czasie na krzewach haskapu następuje wzrost zawiązków, które są jeszcze mniej odporne na niską temperaturę.

Dlatego tak istotna w uprawie i nawożeniu jagody kamczackiej jest biostymulacja. Poniżej przedstawię kilka rozwiązań poprawiających odporność jagody kamczackiej na warunki stresowe oraz poprawiających jakość plonu.

Skuteczne nawożenie jagody kamczackiej.

Uprawa jagody kamczackiej na najwyższym poziomie

Nawożenie jagody kamczackiej na początku wegetacji

Na początku wegetacji warto zastosować Fertiactyl Starter firmy Timac Agro w dawce 5 l/ha. Nawóz ten ma silne działanie antystresowe oraz ukorzeniające, a także dzięki zawartości kwasów huminowych i fulwowych wpływa na żyzność gleby. Dzięki wzmocnieniu systemu korzeniowego oraz poprawie warunków glebowych wpływamy na skuteczniejsze pobieranie składników pokarmowych.

Biostymulacja podczas kwitnienia 

Na początku kwitnienia należy zaaplikować Fertileader Gold w dawce 5 l/ha. Preparat ten wpływa pozytywnie na produkcję pyłku, proces zapylania i zapłodnienia oraz na podziały komórkowe. Należy pamiętać, że już w momencie kwitnienia i zapylenia, a następnie zawiązywania owoców kształtuje się jakość przyszłego plonu. Te procesy generatywne wpływają na produkcję poszczególnych hormonów roślinnych i balans tychże fitohormonów w roślinie, co ma wpływ na odpowiedni wzrost i jakość owoców.

Kwitnienie to idealny moment na zastosowanie nawozu Maxifruit. Zawiera on biostymulujący kompleks NMX®, czyli ekstrakty z roślin żyjących w ekstremalnych warunkach stresowych: morskich, pustynnych i tropikalnych oraz prekursory fitohormonów i przekaźniki do ich ekspresji. Mówiąc wprost i w skrócie, pobudzamy naturalny potencjał owocowania, w naturalny sposób wspomagamy i regulujemy wytwarzanie fitohormonów w roślinie. Zalecamy 2 dawki 2 l/ha w odstępie 10 dni.

Nawożenie uprawy jagody kamczackiej w trakcie wzrostu i dojrzewania

Następnie, w trakcie wzrostu zawiązków, a następnie dojrzewania owoców należy wspomagać krzewy nawozem Fertileader Vital w dawce 5 l/ha. Należy też budować jakość dojrzewających owoców poprzez wapniowy Fertileader Elite w dawce 5 l/ha. Jakość owoców jest bardzo istotna biorąc pod uwagę zbiór mechaniczny.

Nawożenie jagody kamczackiej po zbiorach

Krzewy jagody kamczackiej kończą owocowanie bardzo wcześnie. Bardzo istotne jest, aby po zbiorach nadal nawozić i stymulować fotosyntezę. Im więcej składników pokarmowych zgromadzi cała uprawa jagody kamczackiej po zbiorach, tym skuteczniej i wydajniej rozpocznie wegetację w kolejnym sezonie. Warto wykorzystać wspomniany Fertileader Vital.

Jesienne nawożenie jagody kamczackiej

Jesienią należy dostarczyć krzewom boru i cynku w naszym nawozie Fertileader Leos w dawce 3 l/ha. Jagoda kamczacka bez problemu zdąży przyswoić te składniki przez liście i przetransportować do pędów, gdzie zostaną zmagazynowane przez okres zimy. Warunkiem jest termin wykonania zabiegu. Oprysk należy wykonać na zielone, funkcjonujące liście.

Wszystkie nawozy z gamy Fertileader zawierają opatentowany kompleks Seactiv® pozyskany z alg morskich. Dzięki takiemu połączeniu składniki pokarmowe zawarte w nawozie będą dużo szybciej przyswojone przez roślinę. Dodatkowo składniki pokarmowe zostaną dużo szybciej przetransportowane w tkankach przewodzących. Kompleks Seactiv wykazuje również silne działanie antystresowe.

Może zainteresuje cię także nawożenie malin jesiennych, jesienne nawożenie porzeczki czarnej oraz jesienne nawożenie borówki amerykańskiej.