Timac Agro Polska na VIII Zjeździe Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stoisko Timac Agro

W dniu 16 listopada br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Oddziale w Przysieku, odbył się VIII Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Firma Timac Agro Polska co roku od kilku już lat uczestniczy w tych spotkaniach wystawiając się na stoisku. Podczas krótkiej prezentacji firm uczestniczących w spotkaniu, firmę Timac Agro przedstawił Maciej Sroczyński, PR Manager. W spotkaniu udział wzięli także miejscowi doradcy techniczno-handlowi – Magdalena Banasiak i Jerzym Michalski.
Oficjalnego otwarcia spotkania dokonali – kierownik Małgorzata Kołacz z Dyrektorem Markiem Witkowskim.

Na konferencji jako pierwszy glos zabrał Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau. Podkreślił, że sezon 2017 pokazał jak trudna może być sytuacja gospodarstw, kiedy to warunki pogodowe, często ekstremalne, w tak dużym stopniu decydują o kondycji roślin sadowniczych i jakości pozyskiwanych owoców.
Jan Krzysztof Ardanowski – poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, przedstawił sytuację na rynku polskich jabłek. Zauważył, że w związku z embargo rosyjskim, sytuacja wymusiła na naszych producentach zmianę struktury odmianowej nasadzeń, a tym samym możliwość zaistnienia polskich jabłek na innych niż rosyjski rynkach. Podkreślił także, jak ważny jest dla producentów rynek krajowy, i przetwórstwo. Zauważył, że np. rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej o soki tłoczone na zimo jest szansą rozwoju dla gospodarstw sadowniczych. Dodał, że wzorem innych krajów, prowadzone są rozmowy i działania zmierzające do uprawomocnienia produkcji w gospodarstwach wysokoprocentowych destylatów z owoców.
Temat „Niechemicznych metod ograniczania agrofagów na plantacjach sadowniczych” omówił Krzysztof Łęgocki. Powiedział on, że w związku ze światowym trendem minimalizowania pozostałości środków ochrony roślin w produktach żywnościowych niezbędnym staje się poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Dodał, że ma to szczególne znaczenie dzisiaj, kiedy brakuje zrejestrowanych preparatów do zwalczania niektórych agrofagów, zwłaszcza w uprawach małoobszarowych i ekologicznych.

Kolejnym prelegentem była dr Agata Broniarek-Niemiec z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, która przedstawiła wykład pt. „Występowanie chorób grzybowych w uprawach roślin ziarnkowych i pestkowych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Monilinia oraz prognozy zagrożeń na 2018 r.” . Dodatkowo omówiła ona także inne ważne choroby tych upraw, kładąc szczególny nacisk na parcha jabłoni i brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Podkreśliła, że przebieg pogody w mijającym sezonie sprzyjał rozwojowi wielu chorób grzybowych w uprawach roślin sadowniczych.
Znaczenie owadów zapylających i ich ochronę przedstawił dr Grzegorz Pruszyński z IOR PIB w Poznaniu. W zapylaniu wiodącą rolę odgrywają pszczołowate, do których należy m.in. pszczoła miodna. Jest to jeden z 450 gatunków występujących w Polsce i jeden z 25 tys. występujących na świecie. U roślin sadowniczych i jagodowych obecność owadów zapylających może spowodować wzrost plonu od 30 do 60%. Obecność zapylaczy wpływa korzystnie, nie tylko na cechy ilościowe lecz również na cechy jakościowe plonu. Stosowane nowoczesne technologie w tym zabiegi agrotechniczne i ochrona chemiczna nie przyniosą oczekiwanych rezultatów jeżeli rośliny będą odizolowane od dostępu owadów zapylających.

Michał Wachowiak z ARiMR OR w Toruniu przedstawił możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój gospodarstw sadowniczych. Przedstawił zasady planowanego naboru na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, który przewidziany jest wg harmonogramu na I kwartał 2018 r. Dodał, że w świetle aktualnych informacji widać, że sadownicy zainteresowani są przede wszystkim obszarem D, który obejmuje operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Więcej na ten temat można przeczytać na:

VIII Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego