Timac Agro Polska sponsorem XLII edycji OWiUR

Konferencja UPWR we Wrocławiu Timac Agro

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych w rolnictwie organizowany w naszym kraju. Pierwszą olimpiadę zorganizowano w 1976 r. w Siedlcach. Na początku tego konkursu odbywają się eliminacje szkolne, potem eliminacje okręgowe – uczestniczą w nich najlepsi uczniowie z etapu szkolnego. Trzeci etap to finał olimpiady, w którym udział biorą najlepsi uczestnicy z eliminacji okręgowych. Egzaminy składają się z części pisemnej i praktycznej. Zajęcie miejsc 1-3 w eliminacjach centralnych skutkuje otrzymaniem indeksu na wybraną uczelnię rolniczą w kraju, na dowolny kierunek studiów dziennych. Organizatorem tych zmagań jest Komitet Główny OWiUR, który działa przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Konkursowi patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Eliminacje centralne XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, odbyły się w tym roku 7-8 czerwca, na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W bieżącym roku, w eliminacjach centralnych udział wzięło 225 uczniów ze szkół rolniczych, ogrodniczych i leśnych z terenu całej Polski. W czwartek (07.06.) uczniowie uczestniczący w zmaganiach olimpijskich rozwiązywali testy, które miały zweryfikować ich wiedzę teoretyczną, potem odbyły się egzaminy praktyczne. W każdym z 11 bloków tematycznych w teście należało odpowiedzieć na 60 pytań. Z części teoretycznej (testu) uczestnicy mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów, tak samo jak i z części praktycznej, czyli w sumie 120. W tym roku najlepszy wynik to 114 punktów. – To naprawdę wybitne osiągnięcie – zaznaczył Prof. Radecki, honorowy przewodniczący OWiUR – który ubolewał na tym, że od lat nie udaje się pobić historycznego rekordu 117 punktów. Jak mówili uczestnicy pytania wcale nie są łatwe.

Sponsorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych była w tym roku także firma Timac Agro Polska, która przekazała środki na nagrody dla laureatów eliminacji centralnych. Pracownicy Timac Agro Polska uczestniczyli także w eliminacjach okręgowych OWiUR (w 9 okręgach na uczelniach i w szkołach rolniczych) oraz w eliminacjach centralnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie na specjalnie przygotowanych stoiskach rozdawali uczestnikom materiały piśmiennicze, notatniki i broszurę o firmie. Udzielali także informacji i odpowiadali na pytania zainteresowanej młodzieży.

Na spotkaniu podsumowującym i zamykającym tegoroczną edycję olimpiady w piątek (08.06.), na którym ogłoszono oficjalne wyniki, rozdano laureatom w poszczególnych kategoriach nagrody oraz dyplomy. W imieniu Pani Agaty Stolarskiej, Prezes Zarządu Timac Agro Polska, 11 wyróżnionym osobom dyplomy i nagrody wręczył Pan Maciej Sroczyński, PR Manager Timac Agro Polska. W planach firma ma jeszcze – ale to już po wakacjach, spotkania z młodzieżą w wybranych szkołach rolniczych uczestniczących w OWiUR, gdzie jej doradcy opowiedzą uczniom o nawożeniu roślin oraz żywieniu zwierząt.

Firma Timac Agro Polska stara się być w częstym kontakcie z młodzieżą uczącą się w średnich szkołach rolniczych oraz studiującą na uczelniach rolniczych (kierunki produkcja roślinna i zwierzęca). W ubiegłym i tym roku, nasi pracownicy uczestniczyli m.in. w spotkaniach ze studentami na Wydziałach Ogrodniczych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, gdzie przedstawili prezentację o firmie i nawożeniu roślin ogrodniczych z biostymulacją. W tym roku braliśmy także udział w targach pracy na kilku uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Poznaniu i na SGGW w Warszawie. W przyszłości, kontakty te będą zdecydowanie bardziej intensywne, ponieważ współpraca z młodzieżą jest dla naszej firmy priorytetowa. W młodych ludziach widzimy przyszłość naszej firmy… Tak więc, do zobaczenia!