Rzepak i zboża potrzebują również mikroelementów

Wiosna to czas stosowania nawożenia roślin głównymi makroelementami w tym azotu. Jednak na plantacjach intensywnie prowadzonych warto jest pamiętać o zastosowaniu mikroelementów w celu prawidłowego odżywienia roślin we wszystkie składniki pokarmowe oraz lepszym wykorzystaniu głównych składników jakim jest azot, fosfor i potas. W poniższym artykule przybliżę kilka istotnych funkcji najważniejszych mikroelementów w uprawie rzepaku i pszenicy.

Wiosna w wielu regionach kraju zaczęła się na dobre, a z nią ruszyła wegetacja. Większość rolników już uporała się z pierwszą dawką azotu w rzepaku natomiast w zbożach ozimych sytuacja wygląda różnie. Niektórzy już zastosowali azot inni jeszcze czekają na bardziej sprzyjające warunki pogodowe oraz możliwość wjazdu w bardziej podmokłe pola. Poza wiosennym stosowaniem azotu warto jest pamiętać o wiosennym nawożeniu roślin mikroelementami. W celu przybliżenia roli poszczególnych mikroelementów przyjrzymy się, które pełnią kluczowa rolę w poszczególnych uprawach.

Najpierw przyjrzyjmy się wiosennemu dokarmianiu mikroelementami rzepaku ozimego. Do zastosowania boru w uprawie rzepaku chyba nikogo już nie trzeba przekonywać. Jednak w celu przypomnienia wspomnę o kilku jego kluczowych funkcjach.

Bor w uprawie rzepaku jest odpowiedzialny za:

 • Kiełkowanie i wzrost łagiewki pyłkowej
 • Syntezę lignin
 • Wzrost odporności przed chorobami pędów i łuszczyn
 • Gospodarkę hormonalną rośliny
 • Gospodarkę cukrami

 

Zapotrzebowanie rzepaku na bor na 1 tonę nasion + odpowiednia ilość słomy wynosi 100-150g. Natomiast najbardziej newralgicznymi fazami w uprawie rzepaku w okresie wiosennym pod względem boru jest faza rozety liściowej oraz faza zielonego pąka. Są to dwa kluczowe momenty, w których powinniśmy zastosować bor w celu odpowiedniego odżywienia rośliny tym mikroelementem. Ponadto powinniśmy pamiętać, że wraz ze wzrostem pH gleby w kierunku obojętnego spada dostępność mikroelementów zgromadzonych w glebie. Dodatkowo jak wykazują badania 80% gleb Polski charakteryzuje się niską zasobnością tego pierwiastka.

Kolejnym bardzo ważnym mikroelementem w uprawie rzepaku, o którym już nie wszyscy pamiętają jest mangan.

Mangan w uprawie rzepaku:

 • Stymuluje pobieranie fosforu
 • Wpływa na gospodarkę azotem
 • Wpływa na zdrowotność roślin
 • Wpływa na gromadzenie tłuszczu w nasionach.

Zapotrzebowanie rzepaku na mangan na 1 tonę nasion + odpowiednia ilość słomy wynosi 80-200g. A najbardziej krytyczną fazą na pobieranie manganu jest faza od momentu wiosennego ruszenia wegetacji do fazy kwitnienia rzepaku. Rzepak manganem powinniśmy odżywić 2 razy w okresie wiosennego wzrostu w fazie rozety oraz następnie w fazie pąkowania.

W celu odpowiedniego odżywienia roślin borem i manganem oraz istotnego wsparcia wiosennej regeneracji rzepaku po zimie proponujemy zastosować Fertiactyl Radical w dawce 3 l/ha, który w swoim składzie zawiera Glicynę-Betainę, która jest naturalnym antystresantem, Zeatynę naturalny ukorzeniacz, kwasy huminowe i fulwowe poprawiające strukturę gleby oraz dodatkowo zawiera bor i mangan. Natomiast w fazie zielonego pąka zalecamy zastosowanie Fertileader Gold w dawce 3 l/ha, który zawiera w swoim składzie kompleks SEACTIV w skład którego wchodzi Glicyna-Betaina, IzoPentyl Adeniny wspomagający przemieszczanie się składników pokarmowych wewnątrz rośliny oraz aminokwasy wspomagające wnikanie mikroelementów do rośliny. Ponadto zawiera bor i molibden – kluczowe mikroelementy w fazie zielonego pąka.

 

Koleją ważną grupą roślin ozimych są zboża. Jednak ze względu na powszechność uprawy pszenicy wśród zbóż skupmy się na jej wymaganiach pod względem zapotrzebowania na poszczególne mikroelementy w okresie wiosennym.

Najważniejszym mikroelementem w uprawie pszenicy jest miedź choć jej wymagania pod względem ilości tego pierwiastka są niewielkie i wynoszą około 8,5 g na 1 tonę ziarna + odpowiadająca ilość słomy. Pełni wiele ważnych funkcji:

 • Stymuluje krzewienie
 • Zapobiega redukcji źdźbeł kłosonośnych
 • Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
 • Kontroluje przemiany azotu
 • Wpływa na szybsze przemieszczanie azotu w kierunku ziarniaków
 • Wpływa na wzrost odporności roślin na mączniaka prawdziwego i zgorzel podstawy źdźbła

Optymalnym terminem zastosowania miedzi w uprawie pszenicy jest faza od pełni krzewienia do fazy strzelania w źdźbło.

Kolejnym bardzo ważnym mikroelementem w uprawie pszenicy i innych zbóż jest mangan.

Mangan w uprawie zbóż w tym pszenicy jest odpowiedzialny za:

 • Przemiany azotu w roślinie
 • Syntezę białek
 • Pobieranie fosforu
 • Pośrednio wpływa na rozwój systemu korzeniowego i krzewienie
 • Wzrost odporności na choroby grzybowe, głównie zgorzel podstawy źdźbła, fuzaryjny zgorzel korzeni, mączniaka prawdziwego oraz rdzę brunatna i żółtą.

 

Zapotrzebowanie pszenicy na mangan wynosi 90 g na każdą 1 tonę ziarna + odpowiadająca ilość słomy.

Pszenica największe zapotrzebowanie na mangan wykazuje na początku wegetacji do końca fazy krzewienia.

Innymi mikroelementami wpływającymi na wzrost i rozwój pszenicy jest cynk, którego zapotrzebowanie pszenicy wynosi około 65 g na każda 1 tonę ziarna + odpowiadająca ilość słomy oraz bor, którego zapotrzebowanie pszenicy wynosi 5 g na każda 1 tonę ziarna + odpowiadająca ilość słomy.

W celu prawidłowego odżywienia roślin w najważniejsze mikroelementy oraz wiosennego wsparcia roślin po zimie zalecamy zastosować wiosną do fazy końca krzewienia Fertileader Tonic w dawce 1,5 l/ha, który zawiera kompleks SEACTIV. W skład kompleksu SEACTIV wchodzi Glicyna-Betaina naturalny antystresant, IzoPentyl Adeniny wspomagający przemieszczanie się składników pokarmowych wewnątrz rośliny, aminokwasy, które wspomagają wchłanianie mikroelementów do wnętrza rośliny. Fertileader Tonic zawiera również miedź i mangan dwa kluczowe mikroelementy w fazie krzewienia zbóż.