Przygotowanie warzyw do przechowywania

W przypadku warzyw przeznaczonych do długiego przechowywania bardzo istotnym elementem jest odpowiednie przygotowanie ich pod względem jakościowym. I tu musimy pamiętać o tym, że zbiór powinien być jak najbardziej delikatny czyli taki który wyeliminuje możliwie jak najwięcej uszkodzeń mechanicznych czyli głównych miejsc gdzie najszybciej  dochodzi do infekcji i rozwoju choroby. Temperatura w czasie zbiorów powinna być mocno zbliżona do warunków panujących w przechowalni tak by nie było konieczności zbyt intensywnego schładzania produktu, gdyż ten schładzany zbyt mocno po zbiorze gorzej się przechowuje. Zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności podczas przechowywania wpływa na proces oddychania warzyw, co przekłada się na możliwości przechowalnicze produktu. Świeże warzywa potrzebują niskiej temperatury i wysokiej wilgotności względnej, aby zmniejszyć oddychanie i spowolnić procesy metaboliczne. Po zebraniu plonów bowiem rozpoczyna się proces rozkładu poprzez właśnie oddychanie. Należy również pamiętać o zabezpieczeniu roślin przed zbiorem odpowiednimi środkami ochrony roślin no i oczywiście o odpowiednim nawożeniu w ciągu całego okresu wegetacji. To pozwoli nam uzyskać wysoką jakość plonu i ograniczyć starty związane z np. utratą masy wskutek wysychania, strat związanych z porażeniem przez choroby.  Takie działanie bezpośrednio przyczynia się do możliwości uzyskania lepszych cen za towar dobrej jakości po okresie przechowywania co bezpośrednio z kolei wpływa na ekonomikę produkcji. Jeśli chodzi o nawożenie i  jego wpływ na jakość to tu istotną rolę odgrywają oczywiście wszystkie makro i mikroelementy. Jednym z pierwiastków bezpośrednio wpływających na lepsze przechowywanie i ograniczającym rozwój chorób przechowalniczych jest wapń. Wapń wzmacnia epidermę i poprawia jędrność owoców. Wraz z potasem i borem zapewnia warzywom wydajną syntezę cukrów i asymilatów. Wapń również jest składnikiem enzymów oddechowych i przy jego niskiej zawartości warzywa intensywniej oddychają, w następstwie czego szybciej tracą turgor – jest to szczególnie istotne i nie pożądane dla warzyw z przeznaczeniem do przechowywania. Wapń zapobiega także występowaniu chorób warzyw, takich jak np. sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidora i papryki, brunatnienie brzegów liści (Tipburn) warzyw kapustnych i sałaty. Dlatego też odpowiednie wysycenie wapniem będzie miało kluczowe znaczenie dla jakości i trwałości warzyw przeznaczonych do przechowywania.

Firma Timac Agro proponuje w celu podniesienia jakości, a tym samym trwałości warzyw przeznaczonych do przechowywania zastosowanie preparatu Fertileader Elite zawierającego azot, potas, wapń i bor. Oprócz składników pokarmowych w produkcie jest kompleks Seactiv czyli Glicyna-Betaina, IzoPentyl Adeniny oraz aminokwasy wspomagające wiele procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w roślinie. Kompleks zapewnia m.in łatwą i szybką dostępność dla roślin stosowanych składników odżywczych – co wspomaga efektywne nawożenie. Wspomaga również aktywny transport systemiczny składników pokarmowych z gleby do organów wegetatywnych oraz aminokwasów i cukrów powstałych w procesie fotosyntezy – czyli, zapewnia tak ważne,  optymalne odżywianie, a co za tym idzie odpowiednią jakość warzyw. Proponujemy dwa zabiegi tym produktem w dawce 4 l/ha w odstępach dwu tygodniowych z tym że ostatni z zabiegów nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym zbiorem.

 

Karol Majchrowski

Product Manager Vegetables