Projekt Demo Farma – krótkie podsumowanie sezonu 2020

Czas jesieni to intensywny okres prac w gospodarstwach warzywniczych, gdzie zbiera się wypracowane przez cały sezon plony. Okres ten to również czas na krótki opis i podsumowanie projektu Demo Farma 2020 jako, że warzywa zostały już zebrane i pomierzone, a wyniki są w opracowaniu. W II edycji projektu Demo Farma testowane były rozwiązania nawozowe w kilku ważniejszych gatunkach warzyw. W roku 2020 na poletkach można było znaleźć takie gatunki jak: kapusta biała, cebula, marchew, burak ćwikłowy, ogórek gruntowy oraz ziemniak.

Na początku warto wspomnieć o jednym z ważniejszych czynników w uprawie, a mianowicie o warunkach atmosferycznych. Te jakże inne niż w sezonie 2019. Zaczęło się od chłodniejszej wiosny i zdecydowanie większej ilości opadów atmosferycznych. W ubiegłym sezonie najbardziej newralgiczny był okres maja i czerwca gdzie notowaliśmy wysokie temperatury i niskie opady. W tym roku było odwrotnie i tak średnia temperatura dobowa była niższa w tych dwóch miesiącach o ponad 3ᵒC, a deszczu spadło ponad 80mm/m2 więcej. Lipiec w 2020 był podobny temperaturowo i opadowo ale sierpień kiedy warzywa intensywnie rosły to już opad o blisko 100mm/m2 większy niż w ubiegłym sezonie. Przebieg pogody szczególnie w maju i czerwcu pozwolił na lepsze przyjęcie się roślin czy też skiełkowanie co stanowiło o lepszej obsadzie roślin co też powinno bezpośrednio przełożyć się na plon. I tak biorąc pod uwagę okres od maja do września opadów w tym sezonie było więcej o ponad 40%, a średnia temperatura w tym okresie była niższa o ponad 1ᵒC od tej zeszłorocznej.

Z kolei jeśli mowa o patogenach to w tym roku podobnie jak w ubiegłym sezonie duża presja chorób i szkodników. Szczególnie dał się we znaki tantniś krzyżowiaczek i stonka ziemniaczana, którą było bardzo ciężko zwalczyć. Z chorób grzybowych silnie atakował chwościk w buraku ćwikłowym oraz stemphylium i mączniaki w cebuli. W kapuście pojawiła się z kolei mokra zgnilizna bakteryjna, a w ziemniaku choroby wirusowe.

Jeśli chodzi o plan nawożenia to został on opracowany na podstawie analizy gleby i dopasowany do wymagań pokarmowych każdego z gatunku. Każde poletko zostało podzielone na 2 strefy, gdzie w jednej zastosowano nawozy granulowane firmy Timac Agro uzupełnione o popularne nawozy azotowe i potasowe oraz strefę kontrolną gdzie użyto nawozów jednej z firm również dokładając standardowe nawozy azotowe i potasowe. W części Timac Agro użyto między innymi nawozu Physiomax 975 jako źródła odżywczego wapnia dla roślin którego brakuje w glebie. Wapń w tym nawozie jest w formie Mezocalcu czyli wysoce reaktywnego węglanu wapnia CaCO3 pochodzenia naturalnego, który świetnie odżywia rośliny co oczywiście dodatkowo wzmacnia ich odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe. Nawóz zawiera również Mg ale to co najważniejsze to kompleks Physio+ czyli aminopuryna, która stymuluje roślinę do jeszcze lepszego pobierania Ca i lepszej rozbudowy sytemu korzeniowego co ma nie bagatelne znaczenie w przypadku trudnych warunków do wzrostu – lepsze wykorzystanie składników pokarmowych i wody. Kolejnymi nawozami jakie użyto w zależności od gatunku biorąc pod uwagę również kwaśny odczyn gleby to wieloskładnikowe nawozy z gamy Eurofertil TOP: 35NP i 49NPS. Nawozy te cechuje przede wszystkim fosfor w technologii TOP-PHOS. Jest on zabezpieczony przed uwstecznianiem w środowisku kwaśnym i zasadowym przez co roślina może z niego komfortowo skorzystać. W technologii użyto również nawóz Sulfammo 23 N-Process w nawożeniu pogłównym ale też pod folię w przypadku uprawy ogórka. Nawóz wyróżnia się chronionym przed stratami azotem. Cała technologia N-Process to również lepsze wykorzystanie innych składników pokarmowych ale przede wszystkim efektywne wykorzystanie azotu przez roślinę co pozwala osiągać wyższe plony przy zachowaniu odpowiednich norm jakościowych.

Jednak oprócz nawożenia granulowanego ten rok skupiał się przede wszystkim na szukaniu różnic i badaniu efektywności działania dwóch nowych produktów jakie już wkrótce mają uzupełnić portfolio firmy. Dlatego też część poletka z technologią TA podzielono na 4 strefy po to by sprawdzić różnicę pomiędzy obecną technologią płynną, technologią uzupełnioną o nowe produkty, technologią z zastąpieniem części produktów oraz technologią opartą tylko o nowe produkty. Całość oczywiście została porównana do kontroli. Z bardziej popularnych nawozów płynnych jakie zostały użyte to m.in. Fertiactyl Starter, który ma odpowiednio wystartować rośliny i dać siłę do wzrostu, pomóc w rozbudowie systemu korzeniowego ale też podnieść odporność w warunkach stresowych, a przy okazji odżywić w NPK. Użyty również został Fertileader Vital stanowiący swoistą ‘bombę energetyczną’ dla rośliny jako nawóz z pakietem makro i mikro elementów oraz kompleksem Seactiv, który to stymuluje roślinę do optymalnego wykorzystania składników pokarmowych i wody oraz działa antystresowo. Przede wszystkim zostały też użyte nowe rozwiązania płynne, które mają dać odpowiedź jak będą pozycjonowane w uprawie warzyw.

Tak jak wspomniano wcześniej warzywa zostały już zebrane. Idąc wzorem roku ubiegłego również w tym warzywa z Demo Farmy trafiają do potrzebujących. I tak do tej pory przekazaliśmy łącznie ponad 2,5t warzyw, a to jeszcze nie koniec. Warzywa trafiły m.in. do Domu Opieki Społecznej, Domu Dziecka, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego czy też Klasztoru Braci Mniejszych.

 

Podsumowując…

Każdy rok jest inny i stawia nowe wyzwania na różnych płaszczyznach uprawy. My jako firma Timac Agro chcemy doświadczać i szukać optymalnych rozwiązań nawozowych ale też móc doradzać w szerszej tematyce uprawy warzyw w czym nam bezpośrednio pomaga projekt Demo Farma i obserwacje jakie prowadzimy. Szukamy nowych rozwiązań dla producentów i ich upraw by mogli produkować jeszcze wydajniej z zachowaniem wysokiej jakości produktu. Wszystkie działania i wyniki doświadczeń przeprowadzonych na Demo Farmie w roku 2020 zostaną opracowane i zebrane w skrypcie, który będzie dostępny u naszych Doradców Techniczno-Handlowych.