Profilaktyka gnijącej strzałki kopytowej

Jedną z częściej występujących chorób u koni, związanych zarówno z dobrostanem jak i żywieniem są gnijące strzałki. Powody gnicia strzałki są różne. Najczęstszą przyczyną występowania tej choroby są niewłaściwe warunki zoohigieniczne w otoczeniu konia. Przybywanie konia przez dłuższy czas w wilgotnej i brudnej ściółce oraz niewystarczająca ilość ruchu, zwężenie rogu kopytowego i jego niewłaściwa pielęgnacja  są najczęstszymi powodami występowania zakażeń bakteryjnych lub grzybicznych strzałki kopytowej.

 

Degradacja strzałki kopytowej odbywa się stopniowo. Pojawiają się rozwarstwienia tkanki, zmiana koloru strzałki, w tkance pojawia się nieprzyjemna w zapachu maź. Nasilające się gnicie powoduje bolesność, niechęć konia do zabiegów pielęgnacyjnych i ruchu.
W rozwiniętej formie prowadzi do okulawienia konia i w końcu wyłączenia go z użytkowania.

 

Należy zatem pamiętać, myśląc o dobrostanie koni, że profilaktyka jest zawsze bardziej skuteczna w działaniu i tańsza niż konieczność podejmowania leczenia. Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na środowisko w jakim zwierzę spędza większość czasu. Jeżeli jest to wybieg, najlepiej zapewnić możliwość korzystania z powierzchni na których nie zatrzymuje się woda – np. drobny żwir czy grys lub inne dobrze zdrenowane podłoże. Jeżeli wybieg w okresie opadów jest w całości pokryty błotem lub zatrzymuje wodę na długo, może się to stać w dłuższej perspektywie przyczyną problemów z degradacją strzałek. Koń który nie ma szansy na osuszenie kopyt na powierzchni niezatrzymującej wody, będzie bardziej narażony na rozwinięcie się zakażenia w strzałce kopytowej.  W takim przypadku należy zadbać o to, żeby zawłaszcza w okresie długich opadów deszczu, np. jesienią, odprowadzać konia na kilka godzin w ciągu doby do suchego i czystego boksu, dając mu tym samym możliwość osuszenia kopyt.  Jeżeli zwierzę większość czasu spędza w boksie i jest wypuszczane na kilka godzin dziennie lub wyprowadzane tylko na treningi, należy zadbać
o odpowiednią higienę ściółki. Zdarza się, że słoma nie wykazuje się wystarczającą higroskopijnością i nie pochłania wilgoci w oczekiwanym stopniu. Nie ma również czasem możliwości wybierania odchodów i wilgotnej ściółki na bieżąco. Należy wtedy rozważyć stosowanie osuszaczy do ściółki, które polepszają komfort konia, ale także podnoszą w znacznym stopniu warunki higieniczne.

 

Kolejnym elementem profilaktyki zdrowych kopyt jest suplementacja diety konia
w odpowiednie dawki cynku i miedzi. To m.in. te dwa mikroelementy odpowiedzialne są za zdrowotność kopyt jako całości, w tym również strzałki kopytowej. Najlepszym rozwiązaniem jest podawanie specjalistycznych preparatów mineralnych, które koń może suplementować samodzielnie – w formie lizawek lub suplementować je podczas odpasu.

 

Całościowe spojrzenie na dobrostan konia w kontekście profilaktyki gnijących strzałek daje bardzo dobre rezultaty. Połączenie odpowiedniej suplementacji z higieną środowiska oraz odpowiednią pielęgnacją kopyt przyczynia się do ograniczenia występowania problemów z zakażeniami strzałki.