Produkty zootechniczne – nowa gama

PRODUKTY ZOOTECHNICZNE

Zaplecze naukowe i laboratoryjne jakim dysponuje grupa Roullier pozwala nam na ciągły rozwój i doskonalenie naszych rozwiązań. Daje to możliwość przetestowania komponentów produktów w bardzo precyzyjnie określonych warunkach i stworzenie receptur, które będą działały w  ściśle zaplanowany sposób. Kolejnym etapem są testy w warunkach gospodarstwa, przeprowadzone na już gotowych recepturach.  Otwiera to przed nami możliwości bardziej precyzyjnego doradztwa i działania na czynniki ryzyka, które w każdej gałęzi produkcji zwierzęcej występują i jest ich wiele.

Produkcja związana z wykorzystaniem użytkowym zwierząt, bez względu na gałąź: czy mówmy o produkcji mlecznej, opasowej, trzodzie chlewnej czy drobiu – zawsze niesie ze sobą dużo wyzwań. Im lepiej zadbamy o zwierzęta, tym mniej problemów będziemy mieć na każdym etapie produkcji. Im lepiej wykorzystamy zasoby, które ma gospodarstwo, tym więcej będziemy w stanie na tych zasobach wyprodukować. Im sprawniej zarządzimy czynnikami ryzyka które pojawiają się z trakcie produkcji, tym bezpieczniejsza ona będzie. Im lepiej połączymy ze sobą te punkty, tym lepszy wynik produkcyjny i ekonomiczny osiągniemy – a także większy spokój.

Ważne jest również to, żeby patrzeć na produkcję całościowo. Szczególnie widać to w produkcji bydła mlecznego. Gdzie jeden okres produkcyjny przekłada się na wynik kolejnego. Produkcja mleczarska jest szczególnie trudna w zarządzaniu z dwóch powodów – zwierzęta użytkowane są w długiej perspektywie czasu a ich cykl produkcyjny składa się z wielu zazębiających się elementów. Zaczynając od jałówek, o które musimy szczególnie zadbać – żeby prawidłowo przygotować je do rozrodu ale też zadbać o ich rozwój jako wciąż rosnących zwierząt.  Dalej mamy szczególnie wrażliwy okres trans, który przypada 3 tygodnie przed i 3 tygodnie po wycieleniu – tu popełniane błędy będą bezpośrednio miały znaczenie dla rozpoczęcia produkcji i jej przebiegu. Następnie trudny czas początku laktacji, gdzie musimy zadbać o pobranie paszy przez zwierzęta, które często jest niedostateczne przez zmiany hormonalne i prowadzi do występowanie ketozy na tle niepokrycia zapotrzebowania na energię z dawki pokarmowej. Kolejnym elementem są okresy stresu dla zwierząt – np. wysokie temperatury powietrza, zmiana stanu fizjologicznego, zbliżający się poród. Są to okresy, które obniżają odporność organizmu i powodują występowanie infekcji i chorób, powodując skrócenie czasu użytkowania zwierząt i wpływając niekorzystnie na dobrostan zwierząt.

PRODUKCJA ZWIERZĘCA JEST CYKLEM

Produkcja zwierzęca jest cyklem – i takiego właśnie podejścia wymaga. Dlatego zmiany w gamach produktów Lithamix, Calseabloc i Qualix, które wprowadzamy są dla nas nieodłączną częścią naszej ścieżki rozwoju. Wynikają one właśnie z potrzeby bardziej precyzyjnego podejścia do problemów, które występują w cyklu produkcji zwierzęcej, i z którymi nasi klienci mierzą się na co dzień.

Trzy nowe gamy: Spadea, Ceteia i Luneo są odpowiedzią na te problemy i pojawiające się punkty zapalne towarzyszące każdej gałęzi produkcji zwierzęcej. Uszeregowane z dużą precyzją produkty pozwalają na lepsze dopasowanie rozwiązania do konkretnych potrzeb gospodarstwa. Łatwiejsze nawigowanie i odnajdowanie tych punktów zapalnych jest wpisane w tę zmianę.


SPADEA

SPADEA – gama produktów dla zwierząt w okresie produkcji. Głównym zadaniem produktów z tej linii jest wpływ na poprawę wykorzystania dawki pokarmowej w zależności od problemów, które mogą się pojawiać w trakcie cyklu produkcji, np. występowanie kwasicy żwacza, niewystarczające pobranie paszy po wycieleniu lub działanie mykotoksyn. W tej gamie znajdują się produkty dla bydła ale również produkt dla trzody chlewnej i drobiu przeznaczony do wiązania mykotoksyn z paszy.


CETEIA

CETEIA – skupiająca się na wsparciu zdrowia zwierząt, które również jest jednym z punktów określających dobrostan. Gama ta zabezpiecza wszystkie momenty stresu związane z grupowaniem zwierząt, zmianami temperatury powietrza, stanem fizjologicznym. Znajdują się tu produkty dla bydła ale również dla świń, owiec, kóz i koni.


LUNEO

LUNEO – produkty przeznaczone dla zwierząt rosnących – zarówno dla bydła mlecznego jak i opasowego. Wpływają na poprawę wzrostu i rozwoju zwierząt, a także pozwalają na lepszą ekspresję genów dostarczając składników, których braki mogą ją hamować. Produkty w tej gamie pozwalają również zadbać o parametry rozrodu i bezpieczeństwo wycieleń.

Należy pamiętać, że produkty dla zwierząt to nie tylko makro i mikroelementy – Timac Agro jest również pionierem w wykorzystaniu kompleksów, które w aktywny sposób poprawiają parametry produkcyjne i zdrowotne zwierząt. Wykorzystanie ich w naszych  gamach pozwala nam na wprowadzenie wysokich technologii w codziennym życiu w bardzo przystępnej formie.