NPK, NK, P, K


N-Process – Został stworzony by zmaksymalizować efektywność całego systemu nawożenia azotowego w konkretnej uprawie. Kompleks, który poprzez działanie siatki organiczno-wapniowej znacznie ogranicza straty azotu nawozowego wynikające z ulatniania się amoniaku, przyspiesza uwalnianie azotu glebowego oraz stymuluje metabolizm azotu w roślinie.

TOP-PHOS – to rewolucyjna, nowa, opatentowana forma fosforu, w której fosforan jednowapniowy połączony jest mostkiem wapniowym z cząsteczką organiczną. Takie połączenie znacznie ogranicza problem uwsteczniania się fosforu zawartego w nawozie, zarówno w warunkach gleb kwaśnych, jak i zasadowych. W rezultacie zwiększa się efektywność nawożenia i odżywiania roślin tym składnikiem.