Krystaliczny nawóz do fertygacji z kompleksem PHYT-ACTYL

PHYT- ACTYL to skoncentrowany wyciąg pochodzenia roślinnego o działaniu biostymulującym.

Uzyskaj więcej informacji

Opis

 • Skład

  Kompleks PHYT-ACTYL® (prekursory fitohormonów, subastancje o działaniu biostymulującym i antystresowym, chelatowane mikroelementy)
  P2O5 32%
  K2O 40%
  SO3 11%
  B 0,1%
  Fe 0,1%
  Mo 0,1%
 • EC / KONDUKTYWNOŚĆ

  Jest określane mianem przewodności elektrolitycznej właściwej, będącej odwrotnością oporności właściwej. Przewodność właściwa wodnych roztworów to w języku angielskim electrolitical conductivity. Stąd powszechnie przyjętym skrótem oznaczającym tę właściwość jest EC (konduktywność).
 • DEFINICJA ZASOLENIA

  Ilość soli mineralnych rozpuszczonych w roztworze zawierającym składniki odżywcze. Dotyczy to przede wszystkim poniższych soli rozpuszczalnych: Ca++, Mg++, K+, Na+, Cl-, SO4--, HCO3- (wodorowęglany), CO3-- oraz NO3-
 • SKUTKI ZASOLENIA

  - obniżenie potencjału osmotycznego roztworu glebowego
  - toksyczne działanie niektórych jonów (Cl, Na, B itd.) na korzenie
  - pogorszenie właściwości gleby, zwłaszcza wskutek obecności jonów sodu
 • KONDUKTYWNOŚĆ KSC

  - produkty KSC PHYTACTYL są tworzone z najwyższej jakości surowców, zapewniających optymalną przewodność
  - niezależnie od rodzaju produktu, KSC PHYTACTYL oferuje niższą przewodność w wyższych stężeniach, co zwiększa efektywność odżywiania
  - KSC PHYTACTYL zapewnia utrzymanie niskiego poziomu konduktywności na jednostkę nawozową
  - poziom konduktywności w poszczególnych produktach z gamy KSC utrzymują się więc w granicach normy, będąc jednocześnie niższe niż w produktach tradycyjnych
 • EFEKT BUFORUJĄCY

  Nawozy KSC PHYTACTYL zapewniają optymalne pobieranie składników odżywczych. KSC PHYTACTYL nie obniża pH w najczęściej stosowanych stężeniach - posiada właściwości buforujące, które optymalizują pobieranie składników odżywczych.

Opakowanie

Worek 25 kg

Materiały do pobrania