Granulowany nawóz zawierający kompleks N-PROCESS i MEZOCALC oraz AZOT, MAGNEZ i SIARKĘ

Biostymulujący, wieloskładnikowy nawóz azotowy zawierający kompleks N-Process

Uzyskaj więcej informacji

Opis

 • Skład
  Kompleks N-PROCESS
  CaCO3 (MEZOCALC) 20%
  N 18% (10% amonowy; 8% amidowy)
  MgO 4%
  Na2O 4%
  SO3 30%
  Cu 0,01%
  Zn 0,01%
 • Efektywne pobieranie
  • dwie najefektywniejsze formy azotu: amonowa i amidowa,
  • azot uwalniany inteligentnie wg krzywej pobierania roślin,
  • MEZOCALC – neutralizacja zakwaszającego działania nawożenia azotowego, regulacja mikro pH,
  • synergia S i Mg wspomagająca efektywność przemian N,
  • kompleks N-PROCESS – szybsza asymilacja i transformacja azotu - maksymalne ograniczenie jego strat wynikających z ulatniania i wymywania,
  • aktywna stymulacja pobierania azotu przez system korzeniowy.
 • Szybka transformacja
  • kompleks N-PROCESS stymuluje produkcję reduktazy azotanowej oraz produkcję białka,
  • dostępna siarka, podnosi efektywność wykorzystania azotu.
 • Wyższa dostępność N z gleby
  • MEZOCALC – optymalne mikro pH wokół granuli nawozu i systemu korzeniowego,
  • buforowanie zakwaszającego działania nawożenia azotowego,
  • aktywacja azotu glebowego.
 • Zmniejszenie strat azotu
  • dwie formy azotu: amonowa i amidowa,
  • stała dostępność dostosowana do kinetyki pobierania,
  • siatka organiczno-wapniowa zabezpieczająca przed ulatnianiem i wymywaniem azotu.
 • Lepsze parametry jakościowe
  • poprawa parametrów paszy, m.in. smakowitość
  • ograniczenie zawartości szkodliwych azotanów i azotynów.

Opakowanie

Big bag 600 kg

Materiały do pobrania