Płynny nawóz zawierający kompleks SEACTIV® oraz AZOT, POTAS, WAPŃ i BOR

Wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody oraz transport asymilatów w roślinie

Uzyskaj więcej informacji

Opis

  • Skład
    Kompleks SEACTIV® (Glicyna-Betaina, IzoPentyl Adeniny, Aminokwasy)
    N 9%
    K 6%
    CaO 12%
    B 0,2%
  • FERTILEADER ELITE
    - gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów (pogoda, toksyczność środków chemicznych) oraz zwiększając wydajność fotosyntezy
    - wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody oraz transport asymilatów w roślinie
    - dostarcza w pełni przyswajalnych składników odżywczych (N, K, Ca i B) niezbędnych w fazie dojrzewania
  • KOMPLEKS SEACTIV®
    Aktywny KOMPLEKS NA BAZIE WYSELEKCJONOWANYCH ALG MORSKICH.
  • Aminokwasy = EFEKTYWNE NAWOŻENIE
    Łatwa i szybka dostępność dla roślin stosowanych składników odżywczych.
  • IzoPentyl Adeniny = OPTYMALNE ODŻYWIENIE
    Aktywny transport systemiczny:
    - składników pokarmowych z gleby do organów wegetatywnych
    - aminokwasów i cukrów powstałych w procesie fotosyntezy
  • Glicyna-Betaina = LEPSZE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ROŚLINY
    Wysoka wydajność procesów fizjologicznych poprzez:
    - działanie antystresowe
    - intensywny wzrost systemu korzeniowego
    - zwiększenie wydajności procesu fotosyntezy

Opakowanie

Kanister 10 l

Materiały do pobrania