Płynny nawóz zawierający kompleks SEACTIV® oraz MIEDŹ i MANGAN

Minimalizuje efekty stresów spowodowanych niekorzystnymi warunkami uprawy.

Uzyskaj więcej informacji

Opis

 • Skład
  Kompleks SEACTIV® (Glicyna-Betaina, IzoPentyl Adeniny, Aminokwasy)
  Cu 4,8%
  Mn 7,7%
 • Seactiv TONIC
  - gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów
  - zwiększa pobieranie składników pokarmowych (N,P) i wody, aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie
  - zwiększa efektywność procesu fotosyntezy (więcej energii dla potrzeb rozwojowych roślin)
  - dostarcza w pełni przyswajalnych mikroelementów: mangan (synteza i ochrona chlorofilu) i miedź (synteza cukrów i lignin, żywotność pyłku)
  - intensyfikuje krzewienie
 • KOMPLEKS SEACTIV®
  Aktywny KOMPLEKS NA BAZIE WYSELEKCJONOWANYCH ALG MORSKICH.
 • Aminokwasy = EFEKTYWNE NAWOŻENIE
  Łatwa i szybka dostępność dla roślin stosowanych składników odżywczych.
 • IzoPentyl Adeniny = OPTYMALNE ODŻYWIENIE
  Aktywny transport systemiczny:
  - składników pokarmowych z gleby do organów wegetatywnych
  - aminokwasów i cukrów powstałych w procesie fotosyntezy
 • Glicyna-Betaina = LEPSZE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ROŚLINY
  Wysoka wydajność procesów fizjologicznych poprzez:
  - działanie antystresowe
  - intensywny wzrost systemu korzeniowego
  - zwiększenie wydajności procesu fotosyntezy

Opakowanie

200 l
Kanister 10 l

Dodatkowe informacje

Produkt dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007.

Materiały do pobrania