Biostymulatory i nawozy płynne


Fertiactyl – to Glicyna-Betaina i Zeatyna, które pozyskiwane są z alg morskich oraz kwasy huminowe i fulwowe. Wpływa na dynamiczny rozwój systemu korzeniowego, wyższą urodzajność gleby, wysoką
aktywność fizjologiczną roślin oraz działa antystresowo zwłaszcza w początkowej fazie wzrostu. Wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w glebie. Kompleks
FERTIACTYL wchodzi w skład produktu FERTIACTYL STARTER.

NMX – Kompleks NMX to związek różnych ekstraktów pochodzących z roślin morskich (alg), pustynnych oraz tropikalnych, rosnących w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Zawiera prekursory
regulatorów wzrostu oraz przekaźniki wymagane do ekspresji tych regulatorów. Jego działanie polega na wzmacnianiu zdolności rośliny do syntezy wszystkich regulatorów wzrostu wpływających
na cały proces owocowania. Kompleks NMX działa nie tylko podczas zawiązywania owoców, lecz również w czasie ich całego wzrostu.