Problematyka żywienia mineralnego wysokowydajnej krowy mlecznej

Systematycznie rosnąca wydajność krów mlecznych w Polsce, zmusza hodowców do coraz bardziej precyzyjnego żywienia, w tym przygotowywania i niezbędnej korekty dawek pokarmowych. Na ogół, hodowcy nie mają problemu z określeniem zapotrzebowania na dwa najbardziej priorytetowe elementy dawki pokarmowej – energię i białko.

Z reguły jednak, gdy dawka pokarmowa zostanie „ustawiona” dla wspomnianych parametrów, wielu hodowców zapomina o trzecim, integralnym elemencie dawki pokarmowej – żywieniu mineralnym. Tymczasem, jest ono tak samo istotne w żywieniu przeżuwaczy, jak dwa poprzednie – niedobory składników mineralnych ograniczają przecież pełne wykorzystanie białka i energii! Efektem niedoborów w żywieniu mineralnym w początkowej fazie laktacji, może być obniżona wydajność, jednak w dłuższej perspektywie, pojawiające się coraz poważniejsze problemy metaboliczne. Niska cielność, mastitis, kulawizny, słaby rozwój i wzrost zwierząt, to tylko niektóre skutki błędów w żywieniu mineralnym.

Bardzo ważne, byśmy zwrócili uwagę na fakt, że nawet najlepiej zbilansowana dawka pokarmowa nie jest w stanie w pełni zaspokoić zapotrzebowania wszystkich zwierząt w danej grupie technologicznej czy stadzie! Przyczyna takiego stanu tkwi głównie w ogromnym zróżnicowaniu osobniczym. Różna waga, wiek, stan fizjologiczny czy numer laktacji, to tylko kilka czynników odpowiadających za tak różne zapotrzebowanie na składniki mineralne. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na krowy-pierwiastki, które wchodząc w swoją pierwszą laktację wciąż fizycznie rosną! Oznacza to, że ogrom zapotrzebowania mineralnego, zwłaszcza w tej grupie, przeznaczony jest właśnie na wzrost! Reasumując – jedna dawka pokarmowa (niezależnie czy mówimy o żywieniu całego stada, czy konkretnej grupy technologicznej), nigdy nie będzie pokrywała zapotrzebowania wszystkich zwierząt jakim jest dedykowana…

Jak zatem zaradzić takiej sytuacji?

Doskonałym uzupełnieniem dawki pokarmowej dla krów mlecznych mogą być bloki mineralne gamy EUROBLOC. W swym składzie, zawierają pełen zestaw składników mineralnych, umożliwiając uzupełnienie do woli ewentualnych niedoborów w skarmianej paszy. U podstaw takiej koncepcji leży tzw. prawo minimum Liebiga – prawidłowe wykorzystanie dawki pokarmowej, limitują te składniki, które są w minimum. A doskonale przecież wiemy, że o sile łańcucha decyduje jego najsłabsze ogniwo!

W jaki zatem sposób dostosować żywienie mineralne, skoro wspominaliśmy o tak dużym zróżnicowaniu osobniczym w stadzie? Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest podanie do woli bloków mineralnych. Taka forma umożliwia dostęp do składników mineralnych wszystkim zwierzętom bez ograniczeń i ich pobranie zgodnie z indywidulanym zapotrzebowaniem. Wykorzystując naturalny mechanizm samoregulacji, zwierzęta same optymalizują ilość pobranych składników.

Bloki mineralne gamy EUROBLOC, zawierają w swoim składzie ponad 30 makro- i mikroelementów oraz pierwiastki śladowe, które wraz ze wzrostem wydajności, a tym samym zapotrzebowania, zaczęły odgrywać coraz ważniejszą rolę w kontekście podnoszenia wydajności. Oczywiście składniki mineralne stosowane w blokach EUROBLOC nie mogą zastąpić premiksu w bazowej dawce pokarmowej, jednak stanowią jego doskonałe uzupełnienie, właśnie poprzez wspomniany mechanizm indywidualnej samoregulacji w pobraniu składników mineralnych.

Niestety, problemy żywienia wysokowydajnych krów mlecznych nie kończą się na uzupełnieniu żywienia mineralnego… Jednym z głównych zagadnień nowoczesnej produkcji mleka, jest utrzymanie aktywności mikroflory żwacza na maksymalnie wysokim poziomie przez cały okres laktacji. Stąd, bogaty skład bloków EUROBLOC, to nie tylko „gołe” składniki mineralne. Bloki te, zawierają także specjalny kompleks na bazie ekstraktów z alg morskich, który stymuluje rozwój mikroflory żwacza – CALSEAGRIT BIOTECH. Jest to unikalny dodatek opracowany przez firmę TIMAC AGRO, którego zadaniem jest stymulowanie rozwoju mikroflory żwacza, przez co poprawie ulega proces trawienia pasz objętościowych. A doskonale wiemy, że lepiej strawiona pasza, to w prostej linii, więcej mleka!

Dodatek CALSEAGRIT BIOTECH, obok funkcji odżywczej dla bakterii żwacza, ma także działanie buforujące. Dodatek związków buforujących do TMR-u to już niemal standard, zwłaszcza w oborach o wysokich wydajnościach. Stąd, nie można było pominąć tak istotnej kwestii w trakcie komponowania składu naszego produktu! I tak trzecią, niezwykle istotną grupą komponentów zawartych w blokach, są związki buforujące. W blokach EUROBLOC (zwłaszcza w CALSEA DIGEST SP) mamy ich aż trzy rodzaje, co gwarantuje ich wysoką skuteczność w skarmianiu do woli, jako doskonałe uzupełnienie dawki buforów dodawanych do TMR-u.

Analizując, nawet powierzchownie, składy produktów gamy EUROBLOC, już na pierwszy rzut oka widać, że produkty TIMAC AGRO są najbardziej zaawansowanymi blokami mineralnymi na rynku. Jako jedyny produkt, dostarczają zwierzętom praktycznie wszystkie niezbędne składniki mineralne wraz z dodatkiem CALSEAGRIT BIOTECH oraz związkami buforującymi, przez co kompleksowo wspomagają prawidłową pracę żwacza, zapewniając tym samym, optymalne wykorzystanie pasz objętościowych do produkcji mleka.