GROUPA ROULLIER, GLEBA I LUDZIE, KTÓRZY PRODUKUJĄ TO, CO NAJLEPSZE

Grupa Roullier od ponad 60 lat działa w sektorze odżywiania roślin i zwierząt oraz jest aktywna w branży rolno-spożywczej, czerpie z doświadczenia przemysłowego i technicznego, swojej wyjątkowej siły sprzedażowej oraz konsekwentnej polityki innowacyjnej, aby sprostać specyficznym potrzebom swoich klientów. Wspomniana polityka innowacyjna została wzmocniona w 2015 roku przez otwarcie ośrodka Centre Mondial de l’innovation Roullier, którego zespoły badacze opracowują rozwiązania i produkty przyszłości.
Jego działania odbywają się w ramach 4 działów: Odżywianie roślin, odżywianie zwierząt, produkty rolno-spożywcze i rozwiązania przemysłowe.

Groupa Roullier, która zatrudnia obecnie około 8 000 pracowników, zachowała niezależność finansową, wdrażając jednocześnie ambitną politykę rozwoju.

Renoma i siła Grupy Roullier opiera się na wspólnych wartościach założycielskich, którymi są Śmiałość, Duch Przedsiębiorczości, Wydajność oraz Innowacyjność.

Oprócz ambitnej polityki rekrutacyjnej, Grupa Roullier dba o każdego ze swoich współpracowników indywidualnie: od spersonalizowanej ścieżki integracyjnej po szkolenia w terenie i szkolenia teoretyczne. Grupa wspiera rozwój oraz karierę swoich pracowników.

Nawożenie
 • Produkty wapniowe
 • Nawozy mineralne, organiczne i rozpuszczalne w wodzie
 • Biostymulatory korzeni i liści
 • Nawozy płynne
 • Suplementy nawozowe
Fosforany
 • Fosforany paszowe
Magnezja
 • Magnezja przemysłowa
 • Magnezja rolnicza
Produkty i rozwiązania dla przemysłu
 • Produkty wapniowe
 • Opakowania przemysłowe
 • Algi
Żywność
 • Wyroby cukiernicze
Produkty Roullier sprzedawane są w
102
krajach
Na całym świecie odwiedzamy
20 000
rolników dziennie
Łącznie zatrudniamy
8 000
pracowników
Generujemy
2,6 mld
euro obrotu