Nawożenie z biostymulacją w uprawie warzyw szansą na sukces w perspektywie zmian klimatycznych

W ostatnich dwóch latach 2018 i 2019, a wcześniej w 2015 szczególnie łatwo mogliśmy dostrzec zmiany klimatyczne jakie zachodzą na świecie i które mają bezpośredni wpływ na produkcję roślinną. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej WMO Ziemia na przestrzeni kolejnych stu lat ociepli się o 5ᵒC co będzie miało bardzo negatywne skutki w przypadku produkcji rolniczej. Co zatem robić i jak starać sobie poradzić z problem by ograniczyć czy też zniwelować negatywne skutki pogodowe ale też inne stresy w trakcie wegetacji warzyw? Postaram się przybliżyć kilka możliwości z zakresu nawożenia, które ma wspomagać rośliny w prawidłowym odżywianiu ale też dawać coś więcej…

Zagrożenie suszą, a uprawa warzyw

W naszej strefie klimatycznej ostatnimi czasy coraz częściej mamy do czynienia z niedoborami wody występującymi w czasie okresu wegetacji roślin. Wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność, silny wiatr i duże nasłonecznienie to sytuacje, które coraz częściej obserwujemy wiosną. Dodatkowo brak zimy i okrywy śnieżnej sprawia, że w ziemi wiosną jest mała ilość wody co pokazuje KBW (Klimatyczny Bilans Wodny), który jest na ujemnym poziomie już na początku pomiarów czyli od II dekady marca i wynosi w zależności od rejonu od -60mm do nawet -140mm. Wiemy że od tego okresu zaczyna się wiele prac polowych w uprawie warzyw jak przygotowanie stanowiska pod uprawę czy też same zasiewy, nasadzenia. Brak odpowiedniej ilości wody w glebie może utrudniać wschody roślin czy też ich prawidłowy start i rozwój. Susza jak zdajemy sobie sprawę to zjawisko bardzo negatywnie wpływające na powyższe aspekty, a w efekcie na jakość i wielkość plonu. Deficyt wody oraz tolerancja rośliny na jej brak jest złożonym procesem zachodzącym na poziomie komórkowym jak i w całej roślinie. Negatywnym skutkiem związanym z deficytem wodnym jest zamykanie się aparatów szparkowych przez co utrudniony jest dostęp dwutlenku węgla do komórek roślinnych co przekłada się na mniejszą intensywność procesu fotosyntezy. Efektem tego jest ograniczony przyrost biomasy co ma z kolei wpływ na niższe plonowanie i gorsze parametry jakościowe. Powyżej 25ᵒC asymilacja CO₂ u roślin spada, a oddychanie jest bardziej intensywne przez co roślina szybko traci wigor. I o ile nie mamy wpływu na przebieg pogody i warunki klimatyczne o tyle możemy starać się zwiększać tolerancję roślin na stresy związane z suszą, ale też innymi stresami abiotycznymi z którymi borykają rośliny w czasie wegetacji.

Jak zatem możemy ograniczyć negatywne działanie czynników stresowych i zapewnić lepsze warunki dla prawidłowego wzrostu i rozwoju warzyw?

Możemy to zrobić poprzez dostarczanie roślinom odpowiednich substancji, które zaaplikowane przed lub w trakcie wystąpienia stresu będą przyczyniały się do stymulacji wzrostu i ograniczenia strat jakościowych i ilościowych.  Ważne jest wybranie odpowiednich nawozów i preparatów, które wspomogą roślinę w trudnych dla niej warunkach i pozwolą na optymalny rozwój i wzrost. Dlatego też już na etapie planowania nawożenia doglebowego powinniśmy zastanowić się nad wyborem nawozów, które oprócz składników pokarmowych będą zawierały technologie, które spowodują lepsze wykorzystanie składników pokarmowych i wody ale też będą stymulowały np. korzeń do lepszego rozwoju bo trzeba pamiętać, że to co zrobimy na początku będzie w późniejszym okresie determinowało funkcjonowanie roślin i odporność na niekorzystne warunki.

Jakie nawozy zatem wybrać?

     Jeśli mowa o nawozach granulowanych to warto wybierać te, które tak jak wspomniałem oprócz składników pokarmowych zawierają coś więcej czyli innowacyjne technologie. Na początku rozwoju roślin warzywnych ważne jest aby zapewnić im optymalną dostępność fosforu, który ma wpływ m.in. na rozwój systemu korzeniowego. Tu jak wiemy mogą pojawić się problemy z możliwością jego pobrania przez rośliny w glebach o nieuregulowanym odczynie gdzie pH nie mieści się w zakresie 6,5 – 7,2. Decydując się na nawozy firmy Timac Agro z technologią TOP-PHOS eliminujemy zagrożenie związane z uwstecznieniem się fosforu w glebach kwaśnych i zasadowych przez co rośliny mogą zdecydowanie lepiej go wykorzystać, a dzięki temu budować system korzeniowy i stymulować fotosyntezę w celu osiągania wyższego plonowania o lepszych parametrach jakościowych. Dodatkowo w nawozach granulowanych z linii TOP-PHOS i mikro granulacie producenci znajdą kompleks Physio+ (aminopuryna) czyli substancję, która znacząco wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Jak wiemy dobrze rozwinięty system korzeniowy to gwarancja stabilności rośliny w podłożu ale też możliwość lepszego wykorzystania wody i składników pokarmowych w trudnych warunkach uprawy. Dodatkowo kompleks ten wpływa na lepsze pobranie i wykorzystanie składników pokarmowych takich jak: azot, fosfor, potas oraz wapń.

Tu w każdym przypadku musimy pamiętać żeby nawozy granulowane rozrzucić stosunkowo wcześnie tak żeby zdążyły się rozpuścić i by składniki pokarmowe były w optymalnej dostępności dla roślin jak te będą ich wymagały. Wiemy że w ostatnich dwóch latach był to dość duży problem w gospodarstwach gdzie nawozy wysypano zbyt późno.

Co możemy zastosować w późniejszym okresie w warunkach zagrożenia stresami?

W sytuacjach stresowych dla roślin związanych z pogodą czy też każdych innych warto zastosować produkty płynne, które wzbogacone są o kompleksy biostymulujące. Kompleksy to inaczej ekstrakty pochodzenia naturalnego między innymi z alg morskich skomponowane w odpowiednich proporcjach, które są idealnym źródłem aktywnych molekuł. Algi to rośliny na co dzień żyjące w warunkach bardzo trudnych, zmiennych i stresowych. Podczas przypływu narażone są bowiem na niską temperaturę, brak promieni słonecznych, wysokie zasolenie, brak powietrza, a podczas odpływu na wysoką temperaturę, brak wody oraz uszkodzenia mechaniczne np. przez noszony wiatrem piach. Mimo tak trudnych i zmieniających się warunków doskonale sobie radzą dlatego też, po odpowiednim przetworzeniu, stanowią bazę dodatków biostymulacyjnych w nawozach firmy Timac Agro.

W gamie nawozów płynnych możecie Państwo znaleźć produkty zawierające kompleks Fertiactyl. W kompleksie tym znajduje się Glicyna-Betaina, która jest naturalną substancją występującą we wszystkich roślinach i wytwarzaną w warunkach stresowych jako reakcja obronna – skutecznie ogranicza działanie czynników stresowych. Dodatkowo poprawia efektywność procesu fotosyntezy. W kompleksie zawarta jest również Zeatyna, która stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa możliwość pobierania składników pokarmowych oraz wydłuża życie chlorofilu. Należy pamiętać że odpowiednio silny i dobrze rozbudowany system korzeniowy ułatwia roślinie funkcjonowanie w warunkach stresowych takich jak susza czy też nadmierna wilgoć. Kompleks wzbogacony jest również o kwasy huminowe i fulwowe które poprawiają strukturę gleby i powodują wzrost retencji wodnej oraz możliwość lepszego rozwoju systemu korzeniowego.

Kolejnym kompleksem zawartym w nawozach płynnych z gamy Fertileader jest SEACTIV. W kompleksie zawarta jest również Glicyna-Betaina jako substancja antystresowa. Jest tu także IzoPentyl Adeniny czyli cytokinina, która stymuluje pobieranie i transport składników mineralnych i asymilatów. W kompleksie są również aminokwasy, które wpływają na wzrost aparatu wegetatywnego i korzeniowego, na produkcję białek i cukrów. Mikroelementy w połączeniu z aminokwasami mogą być wchłonięte przez roślinę przy użyciu przestrzeni międzykutikularnych. Dodatkowo cząsteczka zwana „osmoprotectorem” pozwala lepiej utrzymać wodę wewnątrz komórki przez co roślina dłużej korzysta z efektu zazielenienia przez co też trwalszy jest proces fotosyntezy, a w efekcie wzrasta produkcja cukrów. Kompleks SEACTIV równa się szybkiemu i skutecznemu odżywieniu rośliny co jest szczególnie ważne w sytuacjach zaburzonego wzrostu i rozwoju.

Podsumowując…

Produkty Timac Agro posiadają wymienione powyżej technologie bądź kompleksy poprawiające rozwój roślin i niwelujące w dużej mierze problemy spowodowane stresami również tymi związanymi z deficytem wody. Dzięki substancjom wpływającym na intensywny rozwój systemu korzeniowego dają pewność lepszego wykorzystania składników pokarmowych oraz wody. Skutecznie poprawiają również efektywność procesów zachodzących w roślinie, takich jak np. fotosynteza. Warto zatem pamiętać, że możemy pozytywnie wpływać na rośliny podając im w odpowiednim czasie substancje biostymulujące, które mają za zadanie wspomóc i poprawić ich kondycję w warunkach niesprzyjających prawidłowemu wzrostowi i rozwojowi. Dlatego warto wybierać nawozy, wzbogacone o technologie i substancje pochodzenia naturalnego z roślin na co dzień żyjących w trudnych warunkach.

Potwierdzeniem skuteczności działania produktów firmy w trudnych warunkach uprawy warzyw są wyniki doświadczeń między innymi z projektu Demo Farma, które posiadają nasi Doradcy Techniczno-Handlowi do kontaktu z którymi zachęcam.

 

Karol Majchrowski

Vegetables Product Manager