Nawożenie wiśni – co warto wiedzieć?

Uprawa wiśni cieszy się w Polsce powodzeniem. Jesteśmy jednym z czołowych producentów tych owoców w Europie i na świecie. Zależnie od roku jesteśmy w stanie wyprodukować 150 – 200 tys. ton owoców. Wbrew pozorom wiśnia jest gatunkiem wymagającym, co wiemy od sadowników oraz z doświadczenia. Owoc ten preferuje pH lekko kwaśne,  gleby lekkie i przepuszczalne. Nie lubi zalewania systemu korzeniowego. Mimo dużej odporności na mróz jest wrażliwa na wiosenne przymrozki, ponieważ kwitnie dosyć wcześnie. Ponadto, zbiory odbywają się wczesnym latem, więc po zbiorach należy utrzymać drzewa w możliwie najlepszej kondycji i nie dopuścić do przedwczesnej defoliacji.

Przed założeniem sadu

Wszystko zaczyna się w glebie. Na powodzenie inwestycji jaką jest założenie sadu mamy wpływ już przed posadzeniem drzew. Należy wykonać analizy gleby, aby uzupełnić składniki pokarmowe. Należy zadbać także o żyzność. Jest to szczególnie istotne w przypadku gleb lżejszych, a właśnie takie preferują wiśnie. Należy wykonać nawożenie organiczne, a także dostarczyć do gleby wapnia odżywczego. Wapń docelowo wpływa na jakość owoców, ale także na jakość gleby. Odpowiada za tworzenie struktury gruzełkowatej, wielkość kompleksu sorpcyjnego czy pośrednio na utrzymanie zawartości próchnicy w glebie.

W tym celu warto wykorzystać nawóz Physiomax lub Physactiv+1. Dzięki temu dostarczamy wysoce reaktywny węglan wapnia ze złóż oceanicznych, a także kompleks Physio+, czyli aminopurynę, która wpływa na rozwój systemu korzeniowego i lepsze pobieranie składników pokarmowych. W sadach owocujących należy podawać wapń odżywczy w takiej postaci co roku jesienią lub wczesną wiosną, w oparciu o analizy gleby.

 

Nawożenie wczesnowiosenne

Wiosną należy podać pierwszą dawkę azotu i potasu (potas można także dostarczyć jesienią). Azot jest najważniejszym pierwiastkiem plonotwórczym, a także wpływającym na wzrost wegetatywny. Potas wiosną odpowiada m. in. za gospodarkę wodną i zwiększa odporność na suszę. Bardzo istotny jest także fosfor, który odpowiada za procesy energetyczne w roślinie, a także wpływa na rozwój systemu korzeniowego.

Warto wykorzystać kompleksowe rozwiązanie, np. bezchlorkowy nawóz wieloskładnikowy Eurofertil 33. Poza NPK zawiera także wapń, magnez, siarkę, mikroelementy oraz biostymulację N-process. Kompleks ten poza siateczką wapniową, która chroni formę amidową przed ulatnianiem, pozwala dużo efektywniej wykorzystać azot z gleby, także azot organiczny. Dodatkowo wpływa na szybsze przemiany azotu w roślinie, dzięki czemu pierwiastek ten jest dużo lepiej wykorzystany.

Okres nabrzmiewania pąków (lub chwilę później, w fazie zielonego pąka, kiedy mamy więcej tkanki zielonej) to także czas na dostarczenie cynku i boru. Mikroelementy nie są mobilne w roślinie, należy aplikować ja kilkukrotnie w trakcie całego sezonu. Cynk bierze udział m. in w syntezie fitohormonów (auksyn) i chlorofilu oraz wpływa na mrozoodporność. Bor ma istotny wpływ na kwitnienie i rozwój generatywny poprzez przedłużenie żywotności pyłku czy prawidłowy rozwój słupka i pylników. Wpływa także na zagęszczenie soków komórkowych, a więc poprawią odporność na przymrozki. W późniejszym okresie poprawia jakość owoców.

Warto zastosować nawóz Seactiv Leos, który dodatkowo zawiera biostymulujący kompleks wpływający na szybsze pobieranie składników pokarmowych i ich transport w roślinie. Wykazuje także silne działanie antystresowe. Jest to bardzo istotne wiosną, kiedy wegetacja roślin dopiero rusza, mamy mało tkanki zielonej, a temperatury często spadają poniżej zera fizjologicznego.

Okres okołokwitnieniowy

Przed kwitnieniem, w fazie białego pąka warto zastosować nawóz Seactiv Gold, który dostarczy wysoką dawkę boru, a także molibden. Ten mikroelement wpływa na gospodarkę azotową w roślinie, ale także na produkcję pyłku i odporność na warunki atmosferyczne.

Bardzo ważnym elementem w uprawach sadowniczych jest biostymulacja w okresie okołokwitnieniowym. Preparat Maxifruit NMX dzięki zawartości prekursorów fitohormonów i ekstraktów z roślin żyjących w ekstremalnych warunkach znacznie poprawia zawiązanie, utrzymanie zawiązków, a także docelowo wyrastanie owoców. Dwie dawki, na początku i na końcu kwitnienia, są idealnym rozwiązaniem.

Na drugą dawkę posypową azotu można wykorzystać nawóz Sulfammo 23, który dodatkowo zawiera kompleks N-process (opisany wyżej), wapń, magnez i siarkę.

Wzrost zawiązków i dojrzewanie owoców

Po kwitnieniu należy zastosować Seactiv Axis, aby dostarczyć roślinom fosforu. Pierwiastek ten wpłynie na procesy energetyczne i intensyfikację podziałów komórkowych, co jest bardzo istotne dla końcowej wagi owoców.

Czas wzrostu i dojrzewania owoców to także czas zawiązywania pąków na kolejny rok (druga połowa czerwca i początek lipca). W drzewach następuje konkurencja. Należy odpowiednio odżywiać sad. Idealnym rozwiązaniem jest Seactiv Vital, który zawiera NPK (9:5:4) oraz 6 mikroelementów. Dodatkowo kompleks Seactiv, który wpływa na przebieg fotosyntezy oraz sprawne pobieranie składników pokarmowych nawet w warunkach stresowych (amplitudy temperatur, upały, susza, burze).

Aby zadbać o jakość owoców i ograniczyć problem z pękaniem należy pomyśleć o dwóch produktach. Seactiv Elite, który poza wapniem zawiera bor, azot i potas. Dodatkowo dzięki kompleksowi Seactiv jest dużo bardziej bezpieczny niż standardowe nawozy wapniowe. Kolejnym rozwiązaniem jest nowość, Kaoris. Zupełnie nowy kompleks biostymulujący wpływa na dużo lepsze pobieranie wapnia z gleby i transport tego pierwiastka do owoców. Dodatkowo Kaoris sprawia, że ściany komórkowe owoców są dużo bardziej elastyczne i wytrzymałe. Poprawiamy jakość pozbiorczą i ograniczamy pękanie owoców.

Po zbiorach

W przypadku wiśni bardzo istotne jest utrzymanie drzewa i liści w bardzo dobrej kondycji możliwie jak najdłużej. Poza cięciem pozbiorczym, bardzo ważne jest nawożenie. Poprawi to jakość pąków zawiązanych na kolejny rok, a także pozwoli drzewu zmagazynować składniki pokarmowe na początek kolejnego sezonu.

Bardzo dobrze sprawi się wspomniany wcześniej Seactiv Vital oraz w późniejszym okresie Seactiv Axis. Warto także zastosować nawożenie posypowe w niewielkiej dawce, np. wykorzystując Eurofertil 33 N-process.