Wszyscy podzielamy identyczny pogląd: idea rolnictwa zrównoważonego, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego, zasługuje na jej promocję! To zaangażowanie stanowi dla nas stałe źródło innowacji, aby zapewnić Ci najbardziej wydajne rozwiązania.

Odżywianie dostosowane do Twoich potrzeb

Produkty o coraz większej wartości dodanej

 

Dopasowane rozwiązania dla każdej z Twoich potrzeb:

  • Produkty techniczne
    Korzystamy z całej naszej wiedzy technicznej, aby wzbogacić nasze produkty o nowe rozwiązania w celu zwiększenia wydajności, i dostosować je do specyficznych wymagań Twojego gospodarstwa. Wzrost wydajności sprawdzany jest podczas prób terenowych.

 

  • Produkty konwencjonalne
    Nasze produkty konwencjonalne zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia standardowych potrzeb rolnictwa i służą do odżywiania roślin i hodowli zwierząt.

Każdy z naszych produktów spełnia najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Nasza obietnica dotyczy zaspokajania konkretnych potrzeb produktywnego i zrównoważonego rolnictwa – mniejszej objętości i większej wydajności.

„Rozwiązania dostarczane przez TIMAC AGRO cechują się wysoką wartością dodaną. Korzyści podnoszące wydajność naszej działalności w pełni uzasadniają zapłaconą za nie cenę. To dobry kompromis stosunku jakości do ceny. Są to rozwiązania szczególnie dostosowane do moich potrzeb i chronią mój kapitał: moją ziemię i bydło”.

Zalecenia w zakresie wydajności rolnictwa

2 400 Doradców Techniczno-Handlowych pracujących nad poprawą wydajności!!

 

Poprawa wydajności Twojego gospodarstwa jest codziennym priorytetem każdego z naszych 2 400 Doradców Techniczno-Handlowych.

Eksperci w zakresie Twoich potrzeb

 

Nasi eksperci, regularnie szkoleni w zakresie odżywiania roślin i hodowli zwierząt, dysponują wszystkimi niezbędnymi narzędziami, aby dostarczać Ci wsparcia w terenie, analizować próby gleb, diagnozować stan twoich upraw, a przede wszystkim zalecać optymalne rozwiązania. Twój sukces jest dla nich priorytetem!

Przede wszystkim nasza sieć Doradców Techniczno-Handlowych to:

  • Wizyty u ponad 20 000 rolników każdego dnia na całym świecie
  • Spersonalizowane rekomendacje strategiczne i analiza wydajności w czasie.
  • Rekomendacja szerokiej gamy konkretnych produktów dopasowanych do każdego gospodarstwa.

„Wysoki wskaźnik zawartości soli w glebie utrudnia rozwój korzeni i obniża plony”

ostrzega Adamo Bright, Doradca Techniczno-Handlowy w TIMAC AGRO Italia. 

 

„Dzięki TIMAC AGRO mam do dyspozycji specjalistę blisko mojego gospodarstwa. Dostarcza mi on wskazówek dotyczących dobrych praktyk rolniczych, pomaga mi i doradza w zakresie najlepszych rozwiązań dla potrzeb mojego gospodarstwa. Żaden inny dostawca nie zapewnia mi tak wysokiej jakości usług. W rzeczywistości jest prawdziwym partnerem, a nie dostawcą”.

Funkcjonalna innowacja natury

Innowacje: hojność natury!

50 PATENTÓW

 

Aby umożliwić twoim gospodarstwom korzystanie ze zdrowych i wydajnych rozwiązań, nasi naukowcy wzorują się na naturalnych mechanizmach, wykorzystując ich właściwości.

Mechanizmy wzrostu alg morskich są badane przez nasze zespoły R&D (Badań i Rozwoju) ściśle współpracujące z międzynarodowymi ekspertami akademickimi. Celem ich dążeń jest znalezienie naturalnych właściwości, które zaspokoją szczególne potrzeby gleby, roślin uprawnych i gospodarstw rolnych – potrzeby, które zostały nam przekazane w terenie za pośrednictwem naszego Doradcy Techniczno-Handlowego.

Wydajność naszych receptur została potwierdzona przez próby rolnicze przeprowadzane w terenie. Jest to gwarancja doskonałej rentowności.

„Rozwiązania oferowane przez TIMAC AGRO czerpią wszystko, co najlepsze z natury. W ten sposób przyczyniają się do uczciwego podejścia do zrównoważonego rolnictwa. TIMAC AGRO jest jednym z niewielu firm w sektorze odżywiania roślin i hodowli zwierząt, który posiada własne laboratoria i zespoły badawcze. Innowacyjność firmy zyskała uznanie międzynarodowej społeczności naukowej i została doskonale przygotowana do przejścia na skalę przemysłową”.

Elastyczność przemysłowa

Elastyczność przemysłowa

 

Według Ciebie, ile nawozu wystarczy, aby zaspokoić wszystkie potrzeby współczesnego rolnictwa? W TIMAC AGRO uważamy, że potrzeby są wielkie, dlatego musi istnieć możliwość dostosowania zasięgu do indywidualnych potrzeb! 66 naszych zakładów produkcyjnych wytwarza co mniej 200 różnych formuł: polepszacze gleby, nawozy sypkie lub granulowane oraz dolistne środki biostymulujące.

 

Wzmocniona wiedza specjalistyczna

Aby stworzyć tak szeroką gamę rozwiązań, nasze zakłady przemysłowe muszą cechować się znaczną elastycznością, nowoczesną technologią, bezbłędną organizacją i najnowszą wiedzą – nie wspominając już o innowacyjności. Nie ma mowy o jakichkolwiek brakach: aby zaoferować klientom bardziej wydajne i łatwiejsze w użyciu nawozy azotowe, a także aby wdrożyć procedurę wytwarzania pochłaniającą mniej energii, dostosowaliśmy nasze zakłady produkcyjne na całym świecie z wykorzystaniem ekskluzywnej technologii granulacji i powlekania.

„Dzięki TIMAC AGRO otrzymam potrzebne rozwiązanie o oczekiwanej jakości, w uzgodnionym terminie, w odpowiednim opakowaniu. Ich fabryki produkują bez szkody dla środowiska, a ich bliskość zapewnia szybką reakcję i kontrolowane koszty logistyki”

Odkryj nasze produkty