04.10

ToNic Że zimno

Jesień jest jednym z kluczowych okresów w rozwoju zbóż ozimych. Od ilości wysiewu, jego właściwego terminu i  głębokości, oraz od  skutecznego  zaprawienia ziarna i ochrony herbicydowej zależy bowiem stan, w jakim rośliny wejdą w okres spoczynku zimowego. Nie sposób tutaj również  pominąć przy tym roli właściwego odżywienia roślin makroelementami (szczególnie fosforem i potasem), jak i mikroelementami (zwłaszcza miedzią i manganem).

Jesień jest okresem, kiedy w oziminach tworzy się potencjał przyszłorocznego plonu. Dlatego wskazane jest, aby zboża weszły w okres spoczynku zimowego właściwie rozkrzewione. Wynika to z tego, że im wcześniej roślina wytworzy źdźbło, tym większa jest szansa, że wyda ono plon w postaci kłosa pełnego ziarna. Jesienne zawiązki przyszłych źdźbeł kłosonośnych są silniejsze i mniej podatne na redukcję  w przypadku niekorzystnych warunków środowiska, niż źdźbła pochodzące z krzewienia wiosennego.

Po zastosowaniu właściwego nawożenia przedsiewnego czas pomyśleć o zasileniu roślin najważniejszymi mikroelementami dla zbóż, jakimi są miedź i mangan. Ważne jest, aby pierwiastki te podać w fazie krzewienia (również jesiennego). Zastosowanie ich w późniejszej fazie (strzelanie w źdźbło) cechuje zdecydowanie niższa  skuteczność. Ponadto miedź podana później niż w fazie krzewienia w skrajnych wypadkach może okazać się nawet fitotoksyczna dla roślin.

Miedź i mangan mogą również wpływać na poprawę zimotrwałości zbóż

Miedź bierze udział w procesach enzymatycznych, między innymi w przemianach azotu w roślinie. Jej niedobór powoduje zmniejszone pobieranie azotu, oraz większą łamliwość źdźbeł. Objawy niedoboru miedzi są dość łatwe do zaobserwowania, ale pojawiają się one jednak nieco później niż optymalny termin zastosowania tego pierwiastka. Są to: skręcanie się liści, bielenie kłosów, problemy  z zapylaniem  (pustokłosie).  Na  jedną tonę ziarna wraz z plonem ubocznym pszenica pobiera ok 7-10 g tego pierwiastka.

Rolą manganu jest udział w procesach fotosyntezy, tworzeniu chlorofilu oraz syntezie białek. Niedobór tego pierwiastka objawia się w postaci podłużnych żółtawych plam na liściach, widocznych już w fazie krzewienia, przechodzących później w kolor brązowawy. Zapotrzebowanie pszenicy na mangan waha się  w okolicach 70-100 g/tonę  plonu.

Należy pamiętać, że dostępność mikroelementów dla zbóż z gleby (poza molibdenem) maleje wraz ze wzrostem pH, czyli odwrotnie niż w przypadku makroelementów takich jak azot, fosfor, czy potas, które najlepiej pobierane są w okolicach 6,5-7,0 pH.

Konieczność zastosowania mikroelementów w postaci dolistnej

I w tym momencie dochodzimy właśnie do formy w jakiej należy podać mikroelementy roślinie. Sole? Chelaty? A może aminokwasy?

Zdecydowanie najnowocześniejszą i najbardziej efektywną formą aplikacji mikroelementów dla roślin są preparaty dolistne na bazie aminokwasów. Charakteryzują się one przede wszystkim małym rozmiarem cząsteczki, która wnosi pierwiastek do rośliny. Dzięki temu preparat może dostać się do rośliny nie tylko przez aparaty szparkowe (jak starsze formy aplikacji np. chelaty), ale również przez przestrzenie międzykomórkowe. Różnice w ilości pobranego mikroelementu mogą sięgać kilkudziesięciu procent, w zależności od rodzaju nośnika w zastosowanym preparacie.

Pierwszą dawkę niezbędnych mikroelementów na zboża należy podać jesienią. Warto pamiętać, że najlepszy rezultat jesiennego dokarmiania zbóż mikroelementami uzyska się wtedy, gdy temperatura powietrza jest powyżej 10oC.  W takich warunkach rośliny intensywniej pobierają i przemieszczają składniki pokarmowe.

W warunkach intensywnej uprawy zbóż ozimych, ze szczególnym uwzględnieniem pszenicy, należałoby zastosować oprócz nawożenia dolistnego preparat o działaniu biostymulującym. Istotne jest bowiem, aby zboża ozime weszły w stan spoczynku zimowego z grubym węzłem krzewienia i silnym systemem korzeniowym.

Timac Agro Polska oferuje płynne preparaty zawierające substancje o działaniu biostymulującym, oparte na aminokwasach roślinnych. Produkty te zawierają opatentowany kompleks aktywnym SEACTIV®. Dodatkowo zawierają m.in. miedź i mangan, do stosowania w okresie krzewienia zbóż. Przykładem takiego preparatu jest FERTILEADER TONIC, gdzie poza niezbędnymi mikroelementami, podajemy roślinie także efekt biostymulacji wpływający bezpośrednio na poprawę funkcjonowania roślin. Efektem takiego działania jest stymulacja fotosyntezy, oraz poprawa transportu wewnątrz roślin.  Bezpośrednio przekłada się to, na kondycję roślin  przed zimą.

Działanie antystresowe preparatów z gamy FERTILEADER pozwala roślinom lepiej znieść stosowanie herbicydów, oraz pomaga przetrwać trudne warunki zimowe. Stosując preparaty z gamy nawozów płynnych FERTILEADER, podczas jednego zabiegu podajemy kluczowe dla rozwoju zbóż mikroelementy w najszybciej pobieranej formie aminokwasowej, i dodatkowo dostarczamy także biostymulację, która w połączeniu z miedzią i manganem pomoże zapewnić właściwy rozwój zbóż przed zimą.