Komunikat sadowniczy

Początek wegetacji w uprawach sadowniczych to nie tylko pierwsze zabiegi produktami miedziowymi. Jest to również czas stosowania pierwszych dawek nawozów pojedynczych (przede wszystkim azotowych) i wieloskładnikowych. Rozsiewanie nawozów warto rozpocząć jak najszybciej, aby w pełni wykorzystać zapas wilgoci zgromadzony w glebie po zimie, i po ostatnich opadach deszczu. Wkrótce zrobi się dosyć ciepło. Pamiętajmy, że granule potrzebują czasu i wilgoci aby dobrze rozpuścić się w roztworze glebowym, a to wymaga trochę czasu. Aby program nawożenia sadu był skuteczny, należy oprzeć go na aktualnych analizach gleby, które w intensywnych sadach powinniśmy wykonywać co 2-3 lata. Trzeba także kontrolować odczyn gleby. Podczas opracowania analiz glebowych szczególną uwagę w tym momencie należy zwrócić ma stosunek Potasu do Magnezu, który powinien wynosić 3:1. Jest to bardzo ważna proporcja jeśli chodzi o dostępność tych składników dla rośliny. W poniżej tabeli przedstawiam zapotrzebowanie drzewek owocowych na składniki pokarmowe:

Produkt na który chciałbym zwrócić teraz Państwa uwagę, to Eurofertil 33 N-Process, który jest nawozem wieloskładnikowym zawierającym chronioną cząsteczkę azotu, ograniczającą do minimum straty tego składnika. Dodatkowo cząsteczka N-Process zawiera pochodne indoli, które przyspieszają przemiany azotu w roślinie, przez płynniejsze jego przekształcanie w aminokwasy, a następnie białka. Pełny skład mineralny tego nawozu jest dosyć bogaty: N 8%; P2O5 8%; K2O 17%; MgO 3%; SO3 29%; B 0,15%; Zn 0,1%. Produkt ten zawiera także 14% Mezocalcu, tj. wysokoreaktywnego węglanu wapnia (CaCO3).  A więc wszystko czego rośliny sadownicze potrzebują na starcie. Optymalny termin stosowania tego produktu w jabłoniach to mysie uszko, w dawce 300-600 kg/ha.

Jeśli analizy gleby pokazują nam optymalną zawartość składników pokarmowych, możemy zastosować produkt Sulfamo 23, który w swoim składzie zawiera 11% azotu amonowego i 12% azotu amidowego. Dzięki temu uzyskujemy efekt dwóch dawek azotu w jednym zastosowaniu. Dodatkowo Sulfamo zawiera 12,5% CaCO3 w formie Mezocalc, dzięki czemu nie zakwaszamy gleby, 3% magnezu i aż 31% siarki, która wspomaga efektywność przemian azotu. Dawka 200-250 kg/ha

Istotne jest, aby Azot był dostępny dla drzew owocowych w newralgicznych momentach, tj.: na początku wegetacji, w czasie rozwoju pąków kwiatowych i liści, podczas kwitnienia i na początku wzrostu owoców. Potem zapotrzebowanie na azot spada, ale wciąż jest on niezbędny do prawidłowego wzrostu owoców. Wtedy zdecydowanie wzrasta rola i znaczenia Wapnia, a także rośnie zapotrzebowanie roślin na ten składnik. Ale o tym będzie później.