Jaki nawóz na łąki i pastwiska wybrać?

Nawóz na łąki - nawożenie łąk i pastwisk.

Wiosna to czas intensywnych prac w gospodarstwie wielu rolników zastanawia się jaki nawóz na łąki wybrać, aby zoptymalizować koszty przy jednoczesnym osiągnięciu niezbędnego plonu o odpowiedniej jakości.

Jaki nawóz na łąki wybrać?

Wiosenne nawożenie łąk jest jednym z kluczowych elementów w budowaniu bazy paszowej w gospodarstwie zajmującym się produkcją zwierzęcą. Jednak zanim przystąpimy do tego elementu powinniśmy zastanowić się jaki nawóz na łąki wybrać? 
Jest to o tyle kluczowy element, ponieważ z jednej strony decyduje o kosztach pozyskiwanej paszy, z drugiej musimy mieć świadomość budowania odpowiedniej bazy paszy dla zwierząt. Ponadto zgromadzona pasza dla bydła powinna charakteryzować się wysoką jakością pozwalającą uzyskać wysoką wydajność zwierząt przy odpowiedniej zdrowotności stada. Te dwa czynniki istotnie zależą od terminów nawożenia łąk i wyboru nawozu na łąki.

Odpowiedni nawóz na łąki na paszę dla bydła. Sprawdź terminy nawożenia łąk!

 

Sprawdź też nasz artykuł o żywieniu bydła mlecznego: https://pl.timacagro.com/zywienie-bydla-mlecznego/

Wiosenne nawożenie łąk i pastwisk

Wiosenne nawożenie łąk powinniśmy rozpocząć od sprawdzenia zasobności i odczynu gleby na łąkach. Jeżeli aktualnie pH gleby na łąkach  mineralnych wynosi poniżej 5,5 powinniśmy przeprowadzić zabieg regulacji odczynu gleby. Jednak ze względu na wiosenny termin, który nie jest  optymalnym powinniśmy interwencyjnie zastosować nawóz zawierający wapń, który z jednej strony dostarczy łatwo przyswajalnego wapnia, z drugiej zaś nie będzie reagował z innymi nawozami. Jest to szczególnie ważne, jeżeli na naszych łąkach mamy znaczny udział roślin motylkowych w runi, które są wrażliwe na niskie pH gleby oraz niską zasobność w wapń odżywczy. 

Zobacz jak ważne są badania glebowe dla Twojego pola: https://pl.timacagro.com/badanie-gleby-podstawa-dobrego-plonu

Przeprowadzając nawożenie łąk powinniśmy również przeprowadzić nawożenie potasem, które jest kluczowe w budowaniu plonu. Jest to na tyle ważny pierwiastek ponieważ potas wywozimy wraz z plonem. Zubożając jego naturalne  zasoby w glebie. Ponadto wieloletnie użytkowanie łąk często powoduje, że takie gleby charakteryzują się niskimi i bardzo niskimi zasobnościami w potas. Ustalając dawkę potasu powinniśmy zastosować potas przynajmniej w dawce jaką wywozimy wraz z plonem, który wynosi około 60 kg potasu na każde 10 ton zielonki. 

Oczywiście nawożenie pastwisk i  łąk potasem powinniśmy skorygować o składniki pokarmowe dostarczane w nawozach naturalnych, które są wykorzystywane w gospodarstwie. Odpowiednie bilansowanie potasu z nawozami naturalnymi jest na tyle istotne, ponieważ są to często najtańsze nawozy dostępne w każdym gospodarstwie utrzymującym zwierzęta. Kolejnym ważnym pierwiastkiem, który musimy uwzględnić w nawożeniu łąk jest azot. Bilansowanie azotu jest na tyle istotne, ponieważ z jednej strony jest to pierwiastek najbardziej plonotwórczy. Z drugiej strony zbyt duża podaż azotu może wpłynąć na gromadzenie szkodliwych azotanów i azotynów w paszy, które pogorszą zdrowotność stada i podniesie koszty weterynaryjne.

Nawożenie łąk, nawożenie pastwisk - jaki nawóz na łąki wybrać?

 

Kiedy stosować nawóz na łąki? Terminy nawożenia łąk i pastwisk

Rozważając wiosenny termin nawożenia łąk musimy mieć na uwadze, że powinniśmy się w tym momencie skupić na dostarczeniu składników pokarmowych, które są łatwo rozpuszczalne i szybko przenikają w strefę systemu korzeniowego. Dlatego powinniśmy się skupić przede wszystkim na uzupełnieniu potasu, które powinniśmy przeprowadzić wczesną wiosną. 

Natomiast w przypadku dawki powyżej 80 kg K2O/ha powinniśmy dawkę podzielić na dwie. Pierwszą wysiać wczesną wiosną natomiast drugą po pierwszym pokosie. Przechodząc do nawożenia azotem i terminu nawożenia łąk powinniśmy w pierwszej kolejności ustalić procent zawartości roślin motylkowych w runi. Ponieważ od tego zależy jaką dawkę nawożenia azotem powinniśmy zastosować. 

W przypadku braku tych roślin optymalne dawki zalecane na łąki położone na glebach mineralnych wynoszą 80-180 kg N/ha, a na glebach organicznych do 140 kg N/ha. Natomiast jeżeli rośliny motylkowate stanowią 20-30% składu runi roczna dawka azotu nie powinna przekraczać 60 kg/ha. 

Podział i termin nawożenia łąk azotem powinniśmy podzielić i zastosować  po każdym pokosie. Ustalając nawożenie azotem warto również wybrać nawóz zawierający w swoim składzie inne składniki pokarmowe jak siarka, magnez, wapń czy inne mikroelementy, takie jak miedź i cynk.

Jaki nawóz na łąki będzie odpowiedni?

Wybierając  nawóz na łąki warto jest  wybrać nawóz najbardziej odpowiadający potrzebom pokarmowym łąk i bogaty w składniki pokarmowe. Pozwoli to z jednej strony zoptymalizować odżywienie runi z drugiej pozwoli na zaoszczędzenie czasu i mniejszą liczbę przejazdów ciągnikiem z rozsiewaczem. SULFAMMO 18 N-PROCESS to nawóz na łąki, który jest bardzo efektywny. SULFAMMO 18 w swoim składzie zawiera technologię N-PROCESS, która z jednej strony wpływa na ochronę azotu przed stratami z drugiej wspomaga wykorzystanie nawozu zawartego w glebie i nawozach naturalnych, które są najtańszym źródłem azotu w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta. 

Jaki nawóz na łąki pod paszę? Nawożenie pastwisk.

 

Ponadto SULFAMMO 18 zawiera w swoim składzie 18% azotu, 20% Mezocalcu, czyli najłatwiej dostępnego źródła wapnia dla roślin. W składzie posiada również  30% siarki, 4% magnezu, 4% sodu oraz miedź i cynk czyli najważniejsze mikroelementy dla traw.

 Warto również podkreślić, że dzięki dodatkowi Mezocalcu nawozy z gamy SULFAMMO są jednymi z nawozów azotowych na rynku, które nie mają wpływu na zakwaszenie gleby. Dodatkowo dedykowany nawóz na łąki SULFAMMO 18 zawiera magnez i sód poprawiający zawartość tych składników pokarmowych w paszy co wpływa na zdrowotność stada. 

Pisząc o zdrowotności stada warto również podkreślić, że dzięki kompleksowi N-PROCESS i równomiernemu dostarczaniu azotu roślinom ograniczamy nad podaż azotu w roślinie co wpływa również na poprawę jakości paszy. W celu ustalenia dawek i terminu aplikacji zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi firmy Timac Agro, którzy chętnie wspomogą każde gospodarstwo w ustaleniu odpowiedniego odżywienia  roślin w celu uzyskania paszy wysokiej jakości.