Jak skutecznie przechowywać nawozy płynne?

Mamy połowę grudnia, a w wielu miejscach w kraju temperatura w dzień oscyluje około 0˚C. Natomiast nocą spada do kilku stopni poniżej zera. Sprawia to, że w większej części kraju rolnicy nie myślą już o pracach polowych. Jednak w wielu gospodarstwach ze względu na mokrą jesień nie udało się przeprowadzić wszystkich zabiegów odżywiania i ochrony ozimin. Spowodowało to, że w magazynach pozostały nawozy płynne oraz środki ochrony roślin. W tym artykule podam kilka zasad jak prawidłowo je przechowywać w okresie zimy, aby nie straciły swoich właściwości do kolejnego sezonu.

Połowa grudnia i panujące na polu warunki atmosferyczne w większości kraju świadczą, że wegetacja już ustała. Zakończenie wegetacji oraz niskie temperatury spowodowały, że odżywianie roślin, jak i ich ochrona przed agrofagami musi poczekać do wiosny, a przynajmniej do przedwiośnia. Natomiast po sezonie wegetacyjnym w znacznej części gospodarstw pozostają niewykorzystane nawozy i środki ochrony roślin. Również znaczna część rolników robi zakupy pod koniec sezonu, kiedy ceny są niższe lub są sezonowe promocje. Jednak w celu ich zabezpieczenia przed zimą musimy zadbać o ich prawidłowe przechowywanie, aby po zimie można było je z powodzeniem wykorzystać w nowym sezonie. W tym celu musimy spełnić kilka warunków by nie straciły swoich właściwości.

Pierwszym, a zarazem największym, niebezpieczeństwem w przechowywaniu płynnych nawozów w czasie zimy jest ich przemrożenie. Na skutek przemrożenia nawozów płynnych mogą zajść w nich przemiany chemiczne i fizyczne, które spowodują utratę właściwości produktów. Co może skutkować obniżenie ich skuteczności, a w skrajnych przypadkach nawet całkowitym brakiem efektu stosowania. Przemrożone płyny często rozwarstwiają się i wytrąca się w nich nierozpuszczalny osad, który wyklucza takie nawozy do aplikacji przy użyciu opryskiwaczy. Powodem tego jest znaczne niebezpieczeństwo, że powstały osad będzie zatykał filtry i dysze opryskiwacza. Dlatego w celu prawidłowego przechowywania nawozów płynnych najlepiej wykorzystywać pomieszczenia, w których w czasie zimy temperatura utrzymuje się powyżej 5˚C, czyli temperatura zapobiegająca tworzeniu się nadmiernej wilgotności w pomieszczeniu. Warto zaopatrzyć magazyn, gdzie przechowujemy nawozy płynne, w termometr, który pozwoli na kontrolę warunków przechowywania. Dobrze jest wyposażyć swój magazyn w termometr cyfrowy z funkcją zapamiętywania temperatury w pomieszczeniu magazynowym. Jeśli przechowywane przez nas nawozy wymagają specyficznych warunków przechowywania, to informacja o tym znajduje się na oryginalnym opakowaniu producenta. Ważnym aspektem w przechowywaniu nawozów jest dobra wentylacja pomieszczenia, w którym je przechowujemy. Powinna opierać się na systemie pozwalającym na co najmniej trzykrotną wymianę powietrza na godzinę, zaś w sytuacjach alarmowych na co najmniej dziesięciokrotną. Ponadto pomieszczenie magazynowe należy zaopatrzyć w bezodpływową kanalizację z urządzeniami do neutralizacji ścieków, w przypadku gdyby nastąpił niekontrolowany wyciek nawozu. Jeśli chodzi o nawozy sypkie służące do nalistnego odżywienia roślin to przede wszystkim trzeba pamiętać, że są one wrażliwe na wilgoć, dlatego trzeba przechowywać je w warunkach takich jak preparaty płynne. Na regałach magazynowych najlepiej umieszczać nawozy sypkie na górnych półkach, w odróżnieniu od nawozów płynnych, które należy przechowywać na dolnych półkach regałów magazynowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wycieku nawozów płynnych. Takie ułożenie nawozów zabezpieczy nawozy sypkie przed ich zalaniem.

Nawozy płynne